Budowa mieszkań to długotrwały i niełatwy proces. Wraz z upływem czasu i postępem prac, nierzadko pojawiają się nowe okoliczności, wymagające zmiany zapisów w umowie zawartej z nabywcą. Jest to możliwe, ale wyłącznie za sprawą podpisania specjalnego dokumentu. Chodzi tu o aneks do umowy. Aneks ten można podpisać zarówno do umowy deweloperskiej, jak i kredytowej. 

Aneks do umowy deweloperskiej – kiedy jest możliwy?

Aneks do umowy deweloperskiej można podpisać, jeśli któraś ze stron – deweloper lub nabywca – potrzebuje zmiany warunków umowy. Warunków zapisanych w umowie nie wolno kreślić, ani też wymazywać, a tym bardziej dopisywać nowych. W ten sposób wprowadzone zmiany są nieważne. Dlatego stworzono nowy, dodatkowy dokument, jakim jest wspomniany aneks do umowy deweloperskiej.

Dołącza się go do podpisanej wcześniej umowy. Strony mogą podpisać go nawet po zawarciu aktu notarialnego. Podpisanie aneksu jest jednak możliwe wyłącznie za zgodą dewelopera i kupującego mieszkanie – nigdy za zgodą tylko jednej ze stron. Aneks musi być podpisany w formie notarialnej. Co więcej, nowe warunki, czyli w fachowej terminologii zakres przedmiotowej modyfikacji, musi być uzgodniony wspólnie. 

Aneks do umowy deweloperskiej a aneks kredytowy

Aneks do umowy deweloperskiej to dokument, który podpisują deweloper i nabywca. Poprzez podpisanie aneksu zatwierdzają nowe zapisy, zachowując przy tym wszystkie pozostałe wcześniej ustalone postanowienia. Aneks sporządza się w różnych sytuacjach – chcąc zmienić warunki umowy, uchylić istniejące bądź też dodać nowe warunki. Dokument ten pozwala uchronić się przed surowymi konsekwencjami niewypełnienia zobowiązań. Jednym z takich najczęściej występujących przykładów jest niedotrzymanie terminu spłaty kolejnych rat albo – z drugiej strony – niewykonanie na czas jakiegoś etapu budowy. Tego typu sytuacje mogą doprowadzić do zerwania umowy. Przed tym chroni właśnie podpisanie wspomnianego aneksu. 

Aneks kredytowy z kolei to dokument, który – podobnie jak aneks do umowy deweloperskiej – pozwala na dokonanie zmian w umowie kredytowej zawartej z bankiem. Każda ze stron ma prawo poprosić o wprowadzenie zmian w podpisanej już umowie. Aneks jest możliwy, jeśli jest zgoda obu stron i strony te ustalenia akceptują. Najczęstsze powody podpisania aneksu dotyczą okresu kredytowania, marży bankowej, czy możliwości karencji w spłacie kredytu. Aneks do umowy kredytowej jest płatny. Koszt zależy od banku oraz indywidualnych ustaleń, więc kwoty mogą być różne. Praktyka bankowa pokazuje jednak, że może wynosić nawet 1000 złotych. 

Zleć analizę umowy deweloperskiej firmie Odbiór.pl

Czasem istnieje konieczność podpisania aneksu do umowy z powodu wcześniejszych niedopatrzeń warunków tego dokumentu. Niekorzystne dla nabywcy zapiski często ujawniają się dopiero po pewnym czasie. Niekiedy jednak deweloper nie chce zgodzić się na podpisanie dodatkowego dokumentu, co generuje kolejne kłopoty. Warto więc dobrze zapoznać się z umową deweloperską i w ogóle ważne jest, aby zrozumieć każdy wymieniony w niej punkt. Co więcej, warto analizę umowy deweloperskiej zlecić specjalnej firmie, która ma doświadczenie i obszerną wiedzę w tym zakresie.

Jeśli jesteś na etapie zakupu mieszkania od dewelopera, skontaktuj się z firmą Odbiór.pl i skorzystaj z pomocy. Usługa analizy umowy deweloperskiej cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Skorzystaj z niej i Ty, by mieć świadomość, co podpisujesz. Pomoże Ci również, gdy będziesz chciał podpisać aneks do umowy deweloperskiej, bo ważne jest, aby każdy nowy zapis w tym dokumencie był Ci dobrze znany i byś go przede wszystkim w pełni rozumiał.

Oceń artykuł:

Aneks do umowy deweloperskiej – co zrobić, by podpisać?
Średnia 5/5 na podstawie 149 opinii.