Co powinno się znaleźć w protokole odbioru mieszkania od dewelopera

Co powinno się znaleźć w protokole odbioru mieszkania od dewelopera | zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W poniższym artykule podpowiadamy, co powinno się znaleźć w protokole odbioru mieszkania.

W poniższym artykule wyjaśniamy, co powinniśmy zawrzeć w protokole odbioru mieszkania.

Obiór mieszkania, zakupionego na rynku pierwotnym, jest dla kupującego często pierwszą okazją do zobaczenia gotowego lokalu. Jest to też czas na bardzo dokładne sprawdzenie poprawności zrealizowanych prac, czego zwieńczeniem jest podpisanie przez nabywcę i dewelopera protokołu odbioru.

Odbiór mieszkania od dewelopera - formalności


Otrzymania zaproszenia na odbiór zakupionego mieszkania kupujący powinien spodziewać się po otrzymaniu przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji. Deweloper wskazuje wówczas proponowaną datę i godzinę odbioru. Jeżeli nie jest ona dla nabywcy dogodna, warto zwrócić się bezpośrednio do dewelopera, aby ustalić termin, który będzie do przyjęcia dla obydwu stron.
Na odbiorze możemy stawić się w towarzystwie osoby, która wesprze nas w szczegółowym sprawdzeniu gotowego mieszkania zarówno pod względem jego zgodności z postanowieniami z umowy deweloperskiej, jak i z normami budowlanymi, prawem budowlanym i szeroko rozumianą sztuką budowlaną. Najlepiej, aby była to osoba posiadająca stosowną wiedzę i doświadczenie, a także dysponująca profesjonalnym sprzętem, takim jak na przykład kamera termowizyjna. Jej użycie w trakcie odbioru ułatwia wychwycenie najdrobniejszych usterek, których obecność jest niezauważalna na pierwszy rzut oka. Dlatego dobrze jest w tej kwestii zwrócić się do firmy Odbiór.pl, której inżynierowie mają za sobą wiele przeprowadzonych w profesjonalny i satysfakcjonujący dla klientów sposób odbiorów.
W odbiorze, oprócz kupującego i ewentualnie jego pomocnika, obowiązkowo bierze też udział przedstawiciel dewelopera, a często też reprezentant generalnego wykonawcy.

Brak kąta

Co sprawdzić podczas odbioru mieszkania


Dzięki zleceniu odbioru profesjonalistom zyskamy pewność, że mieszkanie zostanie kompleksowo sprawdzone, a wszystkie obecne w lokalu wady - wpisane do protokołu odbioru.
Podczas odbioru mieszkanie powinno zostać skontrolowane między innymi zarówno pod względem zgodności z obowiązującymi normami budowlanymi, jak i z dokumentacją umowną ( w tym ze Standardem wykończenia oraz rzutem lokalu ).
Szczegółowej weryfikacji powinny zostać poddane:
-    tynki i ściany - pod kątem ewentualnych pęknięć, ubytków, odspojeń tynku etc.,
-    piony, poziomy, płaszczyzny (sprawdzane przy pomocy poziomicy),
-    kąty (do sprawdzenia przy użyciu kątownika),
-    stolarka okienna i drzwiowa - najczęściej stwierdzanymi usterkami są rysy na szybach, a także rysy na szyldach oraz ramach drzwiowych,
-    podłogi i wylewki - pod kątem pęknięć lub odchyłek od poziomu, co najłatwiej jest sprawdzić przy użyciu lasera krzyżowego,
-    balkony i przynależności,
-    wszystkie instalacje pod względem ich rozprowadzenia oraz poprawności działania.


Wszystkie wady muszą znaleźć się w protokole, sporządzanym w trakcie odbioru. Dzięki temu za ich usunięcie odpowiedzialny będzie deweloper. Zgodnie z zapisami ustawy deweloperskiej deweloper zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty odbioru odnieść się do usterek, wskazanych w protokole, i naprawić je w 30 dni.

Protokół odbioru - najważniejsze elementy


Protokół odbioru zazwyczaj sporządzany jest na druku, dostarczonym przez przedstawiciela dewelopera. Zawsze powinien zawierać:
-    datę odbioru (należy dopilnować jej poprawności, musi być późniejsza od daty otrzymania przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie);
-    dane nabywcy;
-    adres i numer lokalu, metraż;
-    spis usterek z podziałem na pomieszczenia lub według tzw. podziału merytorycznego (np. na posadzki, instalacje, etc.);
-    w przypadku gdy odbiór techniczny pokrywa się z odbiorem kluczy, protokół musi uwzględniać informację dotyczącą ilości przekazywanych kupującemu pilotów do garażu, kluczy do skrzynki na listy etc., a także wskazanie stanu liczników na dzień odbioru;
-    podpisy obydwu stron.
Warto podkreślić, że nawet jeżeli w mieszkaniu stwierdzimy obecność licznych usterek, to podpisanie protokołu stanowi dla kupującego główne zabezpieczenie jego roszczeń w stosunku do dewelopera w zakresie usunięcia wad.

Odbiór techniczny a przekazanie kluczy


Warto jest przed odbiorem sprawdzić zapisy podpisanej umowy deweloperskiej, dotyczące momentu odbioru kluczy. Jeżeli nasza umowa nie zawiera odrębnych postanowień w tym zakresie, oznacza to, że klucze otrzymamy po podpisaniu umowy przyrzeczonej. Jeżeli jednak w naszym przypadku jest to moment tożsamy, a w naszym mieszkaniu jest wiele wad do naprawienia przez dewelopera, wówczas warto rozważyć pozostawienie lokalu w rękach dewelopera (oczywiście w porozumieniu z nim) do czasu usunięcia usterek. Dzięki temu unikniemy sytuacji, gdy moglibyśmy zostać obarczeni odpowiedzialnością za pojawienie się nowych wad mechanicznych, które mogłyby powstać podczas prac prowadzonych w lokalu. Może też okazać się, że wady zostaną usunięte szybciej, niż miałoby to miejsce w sytuacji, gdyby klucze były już w naszych rękach - deweloperowi będzie zależeć na jak najszybszym przekazaniu lokalu.

Pięcioletnia rękojmia na nieruchomości


W przypadku stwierdzenia wad już po odbiorze narzędziem, z którego możemy skorzystać, jest rękojmia. Jeżeli nasze mieszkanie jest obciążone wadami fizycznymi lub prawnymi, możemy wystąpić do dewelopera z żądaniem naprawienia usterek, wydania lokalu wolnego od wad, obniżenia ceny przedmiotu umowy, a w przypadku wad istotnych kupującemu przysługuje nawet  prawo odstąpienia od umowy. Rękojmia jest narzędziem niezależnym od woli i wiedzy sprzedającego na temat wady. Odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie można wyłączyć w przypadku umowy deweloperskiej.


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie

inzynier odbior mieszkania w warszawie


O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.