Odbiór mieszkania to jeden z najważniejszych momentów w całym procesie kupna nieruchomości. Podczas tego spotkania ważne jest, by nie tylko dobrze ocenić jakość wykonanych prac i skupić się na wyszukiwaniu ewentualnych wad, ale również odebrać udostępnione przez dewelopera dokumenty przy odbiorze. Niektóre z nich są obowiązkowe, inne po prostu warto mieć. Więcej na ten temat przeczytasz poniżej. 

Dokumenty przy odbiorze – jakie są obowiązkowe?

W dniu odbioru mieszkania deweloper musi przekazać nabywcy jedne z najważniejszych dokumentów. Wśród nich na pewno znajduje się pomiar powierzchni mieszkania oraz instrukcja użytkowania danej nieruchomości. Równie ważnym dokumentem, jaki musi przekazać podczas odbioru, jest protokół odbioru. Jest to dokument, w którym znajdują się informacje o usterkach, ale też numery oraz stany liczników. Właśnie z tym dokumentem nowy właściciel mieszkania musi udać się do dostawców celem przepisania liczników. 

Na prośbę nabywcy, deweloper może również przekazać inne dokumenty przy odbiorze. Na przykład skan pozwolenia na użytkowanie budynku. Zawiera on informację o oficjalnym zakończeniu budowy i możliwości przekazania budynku do zamieszkania. 

Niektórzy deweloperzy dodatkowo przekazują nabywcom dokumentację zdjęciową z czasu budowy. Dzięki temu mogą oni łatwiej zlokalizować przewody w ścianach i posadzkach. Warto tu również wspomnieć, że przy budowie budynku, nabywca ma prawo wystąpić do dewelopera z prośbą o udostępnienie dokumentacji wykonawczej. Po zakończeniu budowy, będąc już prawnym właścicielem mieszkania, już nie będzie miał dostępu do tej dokumentacji. Dokumentacja ta zaś zostanie udostępniona wspólnocie mieszkaniowej. Nie są to obowiązkowe dokumenty przy odbiorze, ale warto je mieć, a przynajmniej znać ich treść.

Dlaczego potrzebne Ci są dokumenty przy odbiorze mieszkania?

Dokumenty przy odbiorze otrzymane od dewelopera, mają wyjątkową wartość. Z jednej strony przekazują ważne dla nowego właściciela dane, z drugiej zaś są informacją wskazującą na stan danej nieruchomości. Często od nich zależy powodzenie i skuteczność w załatwianiu kolejnych spraw formalnych związanych z nabyciem i przystąpieniem do użytkowania danego mieszkania. 

Przykładowo pomiar powierzchni powykonawczej jest bardzo ważnym dokumentem, informującym o tym, jak duże jest mieszkanie i jaki udział nabywca ma w częściach wspólnych. Z dokumentu tego wynika też to, jaki będzie wymiar podatku od gruntu. Są to więc ważne dane i informacje dla nowego właściciela mieszkania, które musi posiadać. 

Odbiór.pl przeanalizuje dla Ciebie dokumenty przy odbiorze mieszkania

Odebrać od dewelopera dokumenty przy odbiorze to jedno. Druga sprawa to uważnie je przeanalizować i ocenić zgodność. Deweloper może być uczciwy lub nie. W związku z tym w treści mogą znajdować się także pewne niezgodności. To, że sprzedający mieszkanie przekazał nabywcy dokumenty, jakie powinien i te, o które nabywca poprosił, wcale nie oznacza, że są w stu procentach zgodne z ustaleniami. Dlatego bardzo ważne jest, aby je dobrze sprawdzić i w razie potrzeby odpowiednio wcześnie zainterweniować. 

Nasza firma chętnie pomaga klientom w odbiorach mieszkań. Oceniamy stan techniczny, ale też analizujemy dokumenty. Zarówno przekazane dokumenty przy odbiorze mieszkania, jak i umowę deweloperską oraz inne dodatkowe dokumenty podpisywane z danym podmiotem w innym czasie. Ma to na celu bezpieczeństwo nabywców.

Usługi te świadczymy od wielu lat, w związku z czym nabyliśmy ogromne doświadczenie w analizowaniu tego typu dokumentów. Wiemy, czego się w nich doszukiwać, na co zwrócić szczególną uwagę, na co uczulić nabywcę. W ramach danej usługi tłumaczymy klientowi, co zawiera każdy z dokumentów i do czego jest mu potrzebny. Z doświadczenia wiemy, że nabywcy podekscytowani momentem odbioru mieszkania nie mają głowy do analizy tak ważnych dokumentów i często przyjmują „papierki”, których treści albo nie rozumieją i lekceważąco machają na to ręką, albo z którą też nie chcą i nie mają czasu się zapoznać. Z nami taka sytuacja z pewnością nie będzie miała miejsca – z korzyścią dla nabywcy.


Oceń artykuł:

Jakie dokumenty ma udostępnić deweloper przy odbiorze mieszkania?
Średnia 5/5 na podstawie 79 opinii.