W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest ekspertyza budowlana, kto może przygotować ekspertyzę budowlaną oraz jaka może być jej cena.

Ekspertyza budowlana przygotowywana jest przez uprawnionego do tego rzeczoznawcę budowlanego, posiadającego stosowną wiedzę i kwalifikacje. Ze względu na ilość pracy, jakiej wymaga jej sporządzenie, jej cena jest dość wysoka.

Dlatego warto najpierw dokładnie zdefiniować pojęcie ekspertyzy budowlanej, a następnie odpowiedzieć na pytanie, kiedy tak naprawdę konieczne jest jej sporządzenie.

Ekspertyza budowlana - charakterystyka

Przygotowanie ekspertyzy budowlanej poprzedzają szczegółowe badania danej nieruchomości z uwzględnieniem między innymi obiektywnych badań użytych materiałów oraz wyliczeń wytrzymałości jej elementów konstrukcyjnych.

Dzięki jej sporządzeniu możliwe jest wskazanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, a także sposobów ich usunięcia.

Przewód wystający z lica ściany
Na ekspertyzę budowlaną składa się część opisowa i obliczeniowa. Dla jej kompletności powinna zawierać między innymi następujące elementy:

* opis jej przedmiotu i celu, w jakim jest przygotowywana,
opis stanu technicznego danej nieruchomości,
analizę techniczną zaobserwowanych problemów,
opis zrealizowanych badań wraz z dokumentacją rysunkową i fotograficzną,
wnioski zalecenia odnośnie koniecznych napraw i możliwych sposobów ich przeprowadzenia.

Kto może przygotować ekspertyzę budowlaną

Według Uchwały nr 1/08  Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ekspertyzę może przygotować osoba posiadająca uprawnienia budowlane oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego. Gwarantować to ma wysoką jakość merytoryczną sporządzanego w oparciu o specjalistyczną wiedzę i umiejętności dokumentu.

Ekspertyzę przygotowuje osoba posiadająca uprawnienia budowlane i tytuł rzeczoznawcy.Ekspertyzę budowlaną przygotowuje osoba posiadająca uprawnienia budowlane. Koszt ekspertyzy budowlanej jest uzależniony od rodzaju nieruchomości i jej metrażu.

Ekspertyza czy opinia techniczna

Według regulacji prawa budowlanego sporządzenie ekspertyzy jest konieczne jeżeli planowana jest modernizacja budynku lub zmiana jego przeznaczenia. Warto jest też zlecić jej przygotowanie jeżeli pojawią się naruszenia konstrukcji nośnej budynku, objawiające się rysami na stropach lub pęknięciami ścian. W pozostałych sytuacjach najczęściej opinia techniczna jest dokumentem w zupełności wystarczającym. Sporządza ją inżynier bądź technik budowlany w oparciu o dokonane oględziny budynku oraz po zapoznaniu się z dokumentacją projektową. Jest ona bardziej zwięzłym i konkretnym dokumentem, w jasny i konkretny sposób opisującym stan techniczny domu lub mieszkania.

Ile kosztuje ekspertyza techniczna budynku

Przyjmuje się, że średnia cena ekspertyzy to minimum około 2-2,5 tysiąca złotych. Za opinię techniczną natomiast zapłacimy kilkaset złotych, a więc kilkukrotnie mniej, nie tracąc nic na jakości dokumentu. Dlatego warto, jest dobrze się zastanowić, czy rzeczywiście ekspertyza budowlana będzie dla nas przydatna. Jeżeli planujemy wykorzystać ją na przykład w sporze sądowym, warto mieć na uwadze fakt, że sąd zazwyczaj zleca wykonanie ekspertyzy niezależnemu rzeczoznawcy, co ma zagwarantować obiektywizm ekspertyzy.

Koszty przeglądu technicznego:

Mieszkanie do 100 m2od 299 zł
Mieszkanie do 300 m2 od 499 zł
Dom do 100 m2od 449zł
Dom do 300 m2od 599zł

Najczęstsze pytania

Ekspertyzę budowlaną może wykonać rzeczoznawca, który jest do tego przygotowany, posiada uprawnienia, wiedzę i kwalifikacje, warto mieć świadomość, że ekspertyza to niezwykle fachowa dokumentacja.

Ekspertyza składa się zarówno z części opisowej, która powstaje w oparciu o dokładną analizę nieruchomości, jak i z części obliczeniowej, w której skład wchodzi m.in. wyliczenie wytrzymałości elementów konstrukcyjnych.

Średnia cena ekspertyzy technicznej  to kwota 2-2,5 tys. zł, więc jest to kosztowna dokumentacja, którą sporządza się w konkretnym celu.

Na potrzeby przeciętnego nabywcy wystarczy zwięzła opinia techniczna, ale jeśli kompletujemy dokumentację do sądu, dostrzegamy naruszenia konstrukcji lub chcemy dokonać modernizacji budynku czy zmiany jego przeznaczenia, niezbędna będzie ekspertyza.

Ekspertyzę budowlaną może wykonać osoba, która posiada uprawnienia budowlane oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego.

Warto rozważyć zlecenie ekspertyzy, gdy dostrzegamy naruszenia konstrukcji nośnej budynku, które zazwyczaj objawiają się rysami na stropach lub pęknięciami ścian.

Oceń artykuł:

Ekspertyza budowlana ile kosztuje | zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 2151 opinii.