Jaka jest cena ekspertyzy budowlanej

Ekspertyza budowlana ile kosztuje | zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W poniższym artykule ⭐ wyjaśniamy, jaki może być ⭐ koszt wykonania ekspertyzy ➡️ budowlanej.

W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest ekspertyza budowlana, kto może przygotować ekspertyzę budowlaną oraz jaka może być jej cena.

Ekspertyza budowlana przygotowywana jest przez uprawnionego do tego rzeczoznawcę budowlanego, posiadającego stosowną wiedzę i kwalifikacje. Ze względu na ilość pracy, jakiej wymaga jej sporządzenie, jej cena jest dość wysoka. Dlatego warto najpierw dokładnie zdefiniować pojęcie ekspertyzy budowlanej, a następnie odpowiedzieć na pytanie, kiedy tak naprawdę konieczne jest jej sporządzenie.

Ekspertyza budowlana - charakterystyka

Przygotowanie ekspertyzy budowlanej poprzedzają szczegółowe badania danej nieruchomości z uwzględnieniem między innymi obiektywnych badań użytych materiałów oraz wyliczeń wytrzymałości jej elementów konstrukcyjnych. Dzięki jej sporządzeniu możliwe jest wskazanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości , a także sposobów ich usunięcia.

Przewód wystający z lica ściany
Na ekspertyzę budowlaną składa się część opisowa i obliczeniowa. Dla jej kompletności powinna zawierać między innymi następujące elementy:

  •  opis jej przedmiotu i celu, w jakim jest przygotowywana,
  • opis stanu technicznego danej nieruchomości,
  • analizę techniczną zaobserwowanych problemów,
  • opis zrealizowanych badań wraz z dokumentacją rysunkową i fotograficzną,
  • wnioski zalecenia odnośnie koniecznych napraw i możliwych sposobów ich przeprowadzenia.

Kto może przygotować ekspertyzę budowlaną

Według Uchwały nr 1/08  Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ekspertyzę może przygotować osoba posiadająca uprawnienia budowlane oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego. Gwarantować to ma wysoką jakość merytoryczną sporządzanego w oparciu o specjalistyczną wiedzę i umiejętności dokumentu.

Ekspertyza czy opinia techniczna

Według regulacji prawa budowlanego sporządzenie ekspertyzy jest konieczne jeżeli planowana jest modernizacja budynku lub zmiana jego przeznaczenia. Warto jest też zlecić jej przygotowanie jeżeli pojawią się naruszenia konstrukcji nośnej budynku, objawiające się rysami na stropach lub pęknięciami ścian. W pozostałych sytuacjach najczęściej opinia techniczna jest dokumentem w zupełności wystarczającym. Sporządza ją inżynier bądź technik budowlany w oparciu o dokonane oględziny budynku oraz po zapoznaniu się z dokumentacją projektową. Jest ona bardziej zwięzłym i konkretnym dokumentem, w jasny i konkretny sposób opisującym stan techniczny domu lub mieszkania.

Cena ekspertyzy budowlanej

Przyjmuje się, że średnia cena ekspertyzy to minimum około 2-2,5 tysiąca złotych. Za opinię techniczną natomiast zapłacimy kilkaset złotych, a więc kilkukrotnie mniej, nie tracąc nic na jakości dokumentu. Dlatego warto, jest dobrze się zastanowić, czy rzeczywiście ekspertyza budowlana będzie dla nas przydatna. Jeżeli planujemy wykorzystać ją na przykład w sporze sądowym, warto mieć na uwadze fakt, że sąd zazwyczaj zleca wykonanie ekspertyzy niezależnemu rzeczoznawcy, co ma zagwarantować obiektywizm ekspertyzy.

Oceń artykuł:

Ekspertyza budowlana ile kosztuje | zadzwoń 886 070 575
Średnia 4.9/5 na podstawie 32 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

Pytania i odpowiedzi

Kto może wykonać ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyzę budowlaną może wykonać rzeczoznawca, który jest do tego przygotowany, posiada uprawnienia, wiedzę i kwalifikacje, warto mieć świadomość, że ekspertyza to niezwykle fachowa dokumentacja.

Jakie elementy zawiera w sobie ekspertyza?

Ekspertyza składa się zarówno z części opisowej, która powstaje w oparciu o dokładną analizę nieruchomości, jak i z części obliczeniowej, w której skład wchodzi m.in. wyliczenie wytrzymałości elementów konstrukcyjnych.

Jaka jest cena ekspertyzy budowlanej?

Średnia cena ekspertyzy technicznej  to kwota 2-2,5 tys. zł, więc jest to kosztowna dokumentacja, którą sporządza się w konkretnym celu.

Ekspertyza budowlana czy opinia techniczna?

Na potrzeby przeciętnego nabywcy wystarczy zwięzła opinia techniczna, ale jeśli kompletujemy dokumentację do sądu, dostrzegamy naruszenia konstrukcji lub chcemy dokonać modernizacji budynku czy zmiany jego przeznaczenia, niezbędna będzie ekspertyza.

Kto wykonuje ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyzę budowlaną może wykonać osoba, która posiada uprawnienia budowlane oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego.

Kiedy wady konstrukcyjne mogą wydawać się niebezpieczne i wymagać ekspertyzy budowlanej?

Warto rozważyć zlecenie ekspertyzy, gdy dostrzegamy naruszenia konstrukcji nośnej budynku, które zazwyczaj objawiają się rysami na stropach lub pęknięciami ścian.

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie
inzynier odbior mieszkania w warszawie

O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.