W artykule można dowiedzieć się o formalnościach związanych z odbiorem technicznym nieruchomości od dewelopera. Zapraszamy do lektury.

Odbiór mieszkania - formalności po odbiorze 

Po otrzymaniu wiadomości o wyznaczeniu terminu odbioru technicznego należy przejrzeć jeszcze raz dokumenty od dewelopera tj. umowę deweloperską, prospekt i wszystkie załączniki. Podczas odbioru technicznego nabywca sprawdza czy deweloper wybudował lokal zgodnie ze standardem wykończenia, normami budowlanymi i sztuką budowlaną. Odbiór trwa zwykle ok. 1,5 godziny (w zależności od metrażu i stanu lokalu ten czas może być odpowiednio krótszy albo dłuższy). Podstawową formalnością po odbiorze technicznym jest sporządzenie protokołu z odbioru. Jest to dokument, na którym spisuje się wszelkie wady i usterki znalezione w czasie weryfikacji technicznej lokalu. Protokół odbioru powinien zawierać datę i zostać podpisany przez nabywcę oraz dewelopera. Protokół stanowi dowód, że odbiór techniczny został przeprowadzony. W ciągu 14 dni nabywca powinien uzyskać informację od dewelopera czy ten zgadza się na naprawę wad i usterek. W ciągu 30 dni od daty odbioru deweloper naprawia wskazane uchybienia lokalu.

Ubytek tynku

Umowa przenosząca własność

Po odbiorze technicznym podpisywana jest umowa przenosząca własność. Przeniesienie własności zawsze następuje w formie aktu notarialnego. Oznacza to konieczność wizyty u notariusza. Z naszego doświadczenia wynika, że zwykle umowa końcowa jest podpisywana zaraz po zakończeniu odbioru technicznego. Nie jest to jednak regułą. Czasami deweloperzy zapraszają do podpisaniu aktu notarialnego nawet kilka miesięcy po odbiorze technicznym. Wszystko zależy od postanowień umownych. W prospekcie informacyjnym zawsze widnieje ostateczna data podpisania umowy przenoszącej i zwykle termin między zakończenie prac budowlanych i przeniesieniem własności to ok. 6 miesięcy. Jeżeli deweloper nie przekracza terminu, to nie łamie zobowiązań umownych. 

Przykład: Można wyobrazić sobie sytuację, w której odbiór odbył się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 20 stycznia. Umowa przenosząca zostaje podpisana dopiero 30 kwietnia. Prospekt informacyjny stanowi, że ostateczny termin przeniesienia własności to 30 maja. Deweloper nie złamał więc, żadnego zobowiązania umownego i miał prawo do przeniesienia własności w późniejszym terminie. 

Podpisując umowę deweloperską należy zwrócić uwagę na termin zakończenia prac budowlanych, termin odbioru i termin przeniesienia własności. Najlepiej też zagwarantować sobie prawo do otrzymania kluczy przy odbiorze technicznym. Dzięki temu będziemy mogli rozpocząć prace wykończeniowe i wcześniej wprowadzić się do mieszkania. 

Podpisując umowę deweloperską, powinniśmy zwrócić uwagę na wszelkie terminy, z jakich nabywca, jak i deweloper muszą się wywiązać.Po przeanalizowaniu treści umowy deweloperskiej, w której powinny zostać uwzględnione wszelkie terminy, jakich obie strony muszą dotrzymać, nadchodzi moment jej podpisania. Kolejnym etapem kupna mieszkania jest jego odbiór i wszelkie formalności z tym związane.

Inne formalności po odbiorze

Po odbiorze mieszkania i podpisaniu umowy przenoszącej własność nabywca powinien udać się do sądu oraz urzędu miasta lub gminy. Do sądu należy się udać w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup lokalu. Należy wtedy wpisać hipotekę do księgi wieczystej (zwykle wymaga tego umowa kredytu z bankiem). W urzędzie miasta lub gminy należy natomiast zgłosić nabycie lokalu. Urząd potrzebuje tych danych w celu rozpoczęcia naliczania podatku od nieruchomości.

Najczęstsze pytania

Po odbiorze technicznym nabywca musi pilnować, by spisać protokół odbioru, dzięki niemu to na dewelopera przeniesiony zostanie obowiązek wykonania poprawek i napraw wykrytych wad.

Według ustawy deweloperskiej w ciągu 14 dni nabywca powinien uzyskać informację od dewelopera czy ten naprawi wady i usterki, zaś w ciągu 30 dni od daty odbioru deweloper musi naprawić wszystkie nieprawidłowości.

Po odbiorze technicznym deweloper i nabywca spotykają się u notariusza, gdzie następuje podpisanie drugiego aktu notarialnego - umowy przenoszącej własność, dzięki niej nabywca staje się prawnym właścicielem mieszkania.

Wszystkie terminy najczęściej doprecyzowane są w umowie deweloperskiej, najczęściej zakończenie prac budowlanych (odbiór techniczny) i przeniesienie własności odbywa się odstępie do 6 miesięcy.

Po przeniesieniu własności należy w urzędzie zgłosić, dane nowego właściciela nieruchomości, by odpowiednia osoba mogła uiszczać podatek od nieruchomości.

Kupując mieszkanie na kredyt hipoteczny należy w sądzie złożyć wniosek o wpis obciążenia hipotecznego.

Oceń artykuł:

Formalności i co dalej po odbiorze mieszkania od dewelopera.
Średnia 5/5 na podstawie 1098 opinii.