Formalności i co dalej po odbiorze technicznym mieszkania od dewelopera.

Formalności i co dalej po odbiorze technicznym mieszkania od dewelopera. 886 070 575.

zdjęcie do Odbiór mieszkania to jeden z ostatnich etapów na drodze do stania się właścicielem lokalu. Nie oznacza to, że nie trzeba pamiętać o różnych formalnościach. W artykule podpowiadamy, o czym pamiętać po odbiorze.

W artykule można dowiedzieć się o formalnościach związanych z odbiorem technicznym nieruchomości (mieszkania lub domu) od dewelopera. Wyjaśniamy m.in. czym jest umowa przenosząca własność.

Odbiór mieszkania formalności po odbiorze 

Po otrzymaniu wiadomości o wyznaczeniu terminu odbioru technicznego należy przejrzeć jeszcze raz dokumenty od dewelopera tj. umowę deweloperską, prospekt i wszystkie załączniki. Podczas odbioru technicznego nabywca sprawdza czy deweloper wybudował lokal zgodnie ze standardem wykończenia, normami budowlanymi i sztuką budowlaną. Odbiór trwa zwykle ok. 1,5 godziny (w zależności od metrażu i stanu lokalu ten czas może być odpowiednio krótszy albo dłuższy). Podstawową formalnością po odbiorze technicznym jest sporządzenie protokołu z odbioru. Jest to dokument, na którym spisuje się wszelkie wady i usterki znalezione w czasie weryfikacji technicznej lokalu. Protokół odbioru powinien zawierać datę i zostać podpisany przez nabywcę oraz dewelopera. Protokół stanowi dowód, że odbiór techniczny został przeprowadzony. W ciągu 14 dni nabywca powinien uzyskać informację od dewelopera czy ten zgadza się na naprawę wad i usterek. W ciągu 30 dni od daty odbioru deweloper naprawia wskazane uchybienia lokalu.

Umowa przenosząca własność

Po odbiorze technicznym podpisywana jest umowa przenosząca własność. Przeniesienie własności zawsze następuje w formie aktu notarialnego. Oznacza to konieczność wizyty u notariusza. Z naszego doświadczenia wynika, że zwykle umowa końcowa jest podpisywana zaraz po zakończeniu odbioru technicznego. Nie jest to jednak regułą. Czasami deweloperzy zapraszają do podpisaniu aktu notarialnego nawet kilka miesięcy po odbiorze technicznym. Wszystko zależy od postanowień umownych. W prospekcie informacyjnym zawsze widnieje ostateczna data podpisania umowy przenoszącej i zwykle termin między zakończenie prac budowlanych i przeniesieniem własności to ok. 6 miesięcy. Jeżeli deweloper nie przekracza terminu, to nie łamie zobowiązań umownych. 

Przykład: Można wyobrazić sobie sytuację, w której odbiór odbył się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 20 stycznia. Umowa przenosząca zostaje podpisana dopiero 30 kwietnia. Prospekt informacyjny stanowi, że ostateczny termin przeniesienia własności to 30 maja. Deweloper nie złamał więc, żadnego zobowiązania umownego i miał prawo do przeniesienia własności w późniejszym terminie. 

Podpisując umowę deweloperską należy zwrócić uwagę na termin zakończenia prac budowlanych, termin odbioru i termin przeniesienia własności. Najlepiej też zagwarantować sobie prawo do otrzymania kluczy przy odbiorze technicznym. Dzięki temu będziemy mogli rozpocząć prace wykończeniowe i wcześniej wprowadzić się do mieszkania. 

Inne formalności po odbiorze

Po odbiorze mieszkania i podpisaniu umowy przenoszącej własność nabywca powinien udać się do sądu oraz urzędu miasta lub gminy. Do sądu należy się udać w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup lokalu. Należy wtedy wpisać hipotekę do księgi wieczystej (zwykle wymaga tego umowa kredytu z bankiem). W urzędzie miasta lub gminy należy natomiast zgłosić nabycie lokalu. Urząd potrzebuje tych danych w celu rozpoczęcia naliczania podatku od nieruchomości.


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 8 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:


O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.