W poniższym artykule wyjaśniamy, czy w 2024 roku wprowadzone będą zmiany w dotychczasowo obowiązujących normach tynkarskich.

Norma PN-B-10110:2005 – odchyłki

 Ta norma odnosi się do tynków gipsowych, które są najczęściej stosowanymi tynkami na inwestycjach. Tynki gipsowe stały się niejako standardem i rzadko zdarza się, że pojawiają się inne. Norma ta reguluje nam proces tworzenia tynków, ich kładzenia, wyglądu. W normie mamy również podane informacje odnośnie kontroli tynków i ta kontrola powinna być wykonana bez sztucznego oświetlenia, z odległości 2 m.Spękanie tynku

Normy tynkarskie 2024

Na odbiorach tynków sprawdzamy m.in. strukturę, barwę tynku, czy jest ona jednolita, czy nie zawiera jakichś spękań. Oprócz wyżej wymienionych elementów, jakie weryfikujemy, norma PN-B-10110:2005 zawiera informacje dotyczące dopuszczalnych odchyłek na tynkach, które sprawdzamy przy pomocy m.in. łaty 100 cm, kątownika budowlanego o ramionach 1 m oraz szczelinomierza klinowego. Te odchyłki prezentują się następująco:

Wartości graniczne w przypadku:

 • kąta prostego - 4 mm na 100 cm kątownika;
 • pionu - 3 mm na 100 cm płaty albo 6 mm na całej wysokości pomieszczenia do 3,5 m wysokości lub 8 mm na całej wysokości pomieszczenia większego niż 3,5 m wysokości;
 • płaszczyzny - nierówności nie większe niż 5 mm w liczbie nie większej niż 3 sztuki na łacie 200 cm;
 • odchylenia od kierunku poziomego - 4 mm na 100 cm łaty albo nie więcej niż 8 mm na całej powierzchni ściany ograniczonej przegrodami i pionowymi.

Norma PN-B-70/B-10100 – odchyłki na tynkach

W przypadku norm tynkarskich występuje również druga norma, którą stosujemy w przypadku tynków innych niż gipsowe np. cementowo-wapiennych. W tej normie również mamy zawarte informacje dotyczące dopuszczalnych odchyłek i będą to w przypadku:

 • kąta prostego - 3 mm na 100 cm kątownika;
 • pionu - 2 mm na 100 cm łaty albo 4 mm na całej wysokości pomieszczenia do 3,5 m wysokości lub 6 mm na całej wysokości pomieszczenia wyższego niż 3,5 m;
 • płaszczyzny - nierówności nie większe niż 3 mm na liczbie nie większej niż 3 sztuki na łacie 200 cm;
 • odchylenia od kierunku poziomego - 3 mm na 100 cm łaty albo nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ściany ograniczonej przegrodami pionowymi.

Powyższe wartości odnoszą się do tynków trzeciej kategorii.

Jak sprawdzić, czy tynk jest suchy?

Tynk możemy sprawdzić na trzy sposoby:

 • organoleptycznie - niestety nie zawsze jest możliwość wykrycia zawilgocenia tylko przy pomocy naszego wzroku, dlatego ta metoda nie zawsze będzie skuteczna,
 • wilgotnościomierzem cyfrowym - możemy nim wykryć zawartość wilgoci w powietrzu,
 • badanie kamerą termowizyjną - najlepsze i najdokładniejsze rozwiązanie. Kamera termowizyjna pomoże zlokalizować nam dokładne miejsca zawilgoceń, które są niewidoczne dla oka.

Tynki możemy sprawdzić na trzy sposoby. Tynki sprawdzamy organoleptycznie, wilgotnościomierzem, kamerą termowizyjną. Normy tynków inżynierowie z Pewnego Lokalu sprawdzają na kilka sposobów. Tynk można sprawdzać organoleptycznie, wilgotnościomierzem, czy też kamerą termowizyjną.

Oceń artykuł:

Normy tynków 2024 | zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 2157 opinii.