Odbiór mieszkania - czy potrzebny jest protokół

Odbiór mieszkania a protokół zdawczo odbiorczy - zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W artykule odpowiadamy ⭐ na pytanie czym jest protokół zdawczo-odbiorczy➽. Jak sporządzić protokół ✓ odbioru technicznego?

Czy wiesz czym jest protokół zdawczo-odbiorczy oraz jak poprawnie sporządzić protokół odbioru technicznego? Odpowiedź na te i wiele innych pytań w artykule. 

Protokół zdawczo odbiorczy mieszkania

Protokół zdawczo odbiorczy jest dokumentem sporządzanym w czasie odbioru technicznego. Jego literalne odczytanie może oznaczać, że w czasie odbioru technicznego będziemy mieć do czynienia z dwiema czynnościami: “odbiorem technicznym lokalu” oraz jego “zdaniem” na rzecz nabywcy. 


Pierwsza z nich to “odbiór techniczny” lokalu polegający na zweryfikowaniu czy deweloper wykonał przedmiot umowy deweloperskiej (czyli lokal mieszkalny) zgodnie ze standardem wykończenia, normami budowlanymi, sztuką budowlaną i rzutami. Odbywa się on na podstawie tzw. ustawy deweloperskiej. Wady i usterki są wpisywane do protokołu, który jest podpisywany przez obie strony. Deweloper ma 14 dni na odniesienie się do wad i 30 dni na ich naprawienia.

Bardzo niskie osadzenie regulatora temperatury od ogrzewania podłogowego

Druga czynność, a więc “zdanie” lokalu oznacza, że po odbiorze technicznym nabywca otrzymuje klucze do lokalu. W praktyce nie jest to takie oczywiste. Umowa deweloperska może stanowić, że klucze do lokalu zostaną przekazane po (1) odbiorze technicznym, (2) między odbiorem technicznym i umową przenoszącą własność oraz dopiero po (3) podpisaniu umowy przenoszącej. Proponowanie przez dewelopera “protokołu zdawczo-odbiorczego” może sugerować, że po odbiorze lokalu zostanie on od razu wydany i będziemy mogli się do niego wprowadzić (mimo faktu, że umowa przenosząca własność zostanie podpisana w innym terminie). Dla nabywcy jest to korzystna sytuacja, bo można szybciej rozpocząć prace wykończeniowe. Z drugiej strony należy pamiętać, że od tego momentu nabywca ponosi koszty utrzymania mieszkania. Głównym kosztem jest konieczność ponoszenia opłaty (czynszu) na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

Wady i usterki w protokole odbioru

W czasie odbioru technicznego należy dokładnie zweryfikować wszystkie elementy mieszkania. Odbiór techniczny to także moment na sprawdzenie przynależności (miejsca postojowego, tarasu, komórki lokatorskiej etc.). Bazą do inspekcji mieszkania będą dokumenty od dewelopera (umowa deweloperska wraz z załącznikami: rzuty, standard wykończenia, prospekt informacyjny). W zależności od wielkości mieszkania i jego stanu odbiór może trwać dwie, trzy godziny. Zgodnie z prawem nabywca ma w zasadzie nieograniczony czas na sprawdzenie mieszkania. Dlatego też rekomendujemy spokojne i precyzyjne sprawdzenie mieszkania. W końcu jest to inwestycja życia, a potencjalny koszt późniejszych napraw może nas bardzo zaskoczyć. Wady i usterki są spisywane w protokole odbioru, a deweloper ma obowiązek ich niezwłocznego naprawienia. W przypadku większych niedociągnięć deweloper może przekroczyć 30 dniowy termin naprawy usterek, ale powinien wtedy wyznaczyć drugi termin i poinformować nabywcę o przyczynie opóźnienia.

Czy podpisywać protokół odbioru z wadami?

Z naszego doświadczenia wynika, że mieszkania bezusterkowe to mniejszość. W skomplikowanym procesie budowy inwestycji deweloperskiej trzeba spodziewać się mniejszych lub większych niedociągnięć. Dlatego też prawie zawsze będziemy musieli wpisać usterki do protokołu odbioru. Nie oznacza to jednak, że nie powinniśmy podpisywać protokołu zdawczo odbiorczego i odmawiać odbioru lokalu. O ile usterki nie są istotne (np. brak okna, drzwi, ściany), to protokół powinien zostać podpisany przez obie strony. Deweloper jest zobowiązany do naprawy usterek, a protokół stanowi dokument potwierdzający, że strony znalazły określone usterki w mieszkaniu.


Nabywca zawsze też może skorzystać z uprawnień tzw. rękojmi za wady fizyczne. Jeżeli jakiejś wady nie zauważymy w czasie odbioru technicznego, to możemy jeszcze zgłosić się do dewelopera w ciągu 5 lat od otrzymania lokalu. Nabywca może się wtedy domagać usunięcia wady, o której nie wiedział.


Oceń artykuł:

Odbiór mieszkania a protokół zdawczo odbiorczy - zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 24 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

Pytania i odpowiedzi

Jak rozumieć konsekwencję spisania protokołu zdawczo-odbiorczego?

Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera w sobie dwie czynności, pierwsza to spisanie protokołu odbioru mieszkania, zaś druga to zdanie mieszkania.

Jakie informacje powinien uwzględnić protokół zdawczo-odbiorczy w kwestii odbioru mieszkania?

Najważniejsze jest wpisanie w protokół stanu mieszkania, ocena standardu wykończenia, rzutów instalacji, kontrola wszelkich norm budowlanych i jakości wykonania.

Jakie informacje powinien uwzględnić protokół zdawczo-odbiorczy w kwestii zdania mieszkania?

Jeśli protokół ma także charakter zdawczy, możemy oczekiwać, że po wykonaniu odbioru technicznego otrzymamy klucze do mieszkania i będziemy mogli zacząć remontować.

W jakich sytuacjach możliwe jest otrzymanie kluczy od dewelopera?

Kwestie kluczy najczęściej doprecyzowuje umowa deweloperska, nabywca może je otrzymać podczas odbioru technicznego, między odbiorem, a podpisaniem przeniesienia własności lub dopiero po przeniesieniu własności.

Kiedy podpisuje się umowę przenoszącą własność?

Bardzo często umowę przenoszącą własność podpisuje się do 6 miesięcy od spisania protokołu odbioru, zatem kwestie przekazania kluczy w trakcie odbioru lub po podpisaniu umowy przenoszącej własność może dzielić nawet pół roku.

Na co warto zwrócić uwagę w trakcie odbioru mieszkania?

Należy sprawdzić wszystko, co zostało doprecyzowane w umowie deweloperskiej, ważne są też przynależności, warto spisać wszystkie istotne detale, by nie pominąć żadnego elementu wykończenia.

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie
inzynier odbior mieszkania w warszawie

NASZE USŁUGI

Usługi odbioru mieszkania oraz inne usługi audytów technicznych nieruchomości - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Odbiór mieszkania od dewelopera

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Przy odbiorze korzystamy ze zgodnych z normami narzędzi pomiarowych, m.in. z lasera krzyżowego i wilgotnościomierza. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru. Deweloperzy naprawiają wskazane przez nas wady, a średni koszt usunięcia takich wad to zwykle kilka tysięcy złotych. Możemy także sporządzić szczegółową dokumentację fotograficzną usterek.

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Przegląd techniczny mieszkania na rynku wtórnym

Podczas przeglądu mieszkania weryfikujemy m.in. szczelność okien, zacieki i zawilgocenia, metraż oraz instalacje nadające się do wymiany. Możemy także sporządzić szacunkową wycenę kosztów remontu nieruchomości. Nasze raporty z przeglądu mieszkań umożliwiają negocjację ceny ze sprzedawcą oraz pozwalają na rezygnację z kupna nieruchomości, która na pozór jest w dobrym stanie, ale w rzeczywistości wiąże się z koniecznością dokonania kosztownych remontów.

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Odbiór domu od dewelopera

W ramach odbioru domu sprawdzamy także m.in. poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu. Przy odbiorze domu korzystamy z narzędzi pomiarowych, m.in. z lasera krzyżowego orazz kamery termowizyjnej. Usterki wpisujemy do protokołu udostępnionego nam przez dewelopera. Możemy także sporządzić szczegółową dokumentację fotograficzną usterek.

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Przegląd techniczny domu na rynku wtórnym

W ramach przeglądu domu na rynku wtórnym sprawdzamy także m.in. poddasze (np. pod kątem bytowania tam zwierząt takich jak kuny), schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu, szczelność okien, a także niewidoczne gołym okiem zacieki oraz zawilgocenia. Podobnie, jak w przypadku mieszkania przygotowujemy raport zawierający ocenę stanu technicznego domu. Możemy też oszacować koszty remontu domu.

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Badanie termowizyjne

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir, którymi wypatrujemy tzw. mostki termiczne. Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie wychwycić także niewidoczne gołym okiem ogniska korozji biologicznej (np. grzyba), zacieki oraz zawilgocenia w ścianach nieruchomości.

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Sprawdzenie ekipy wykończeniowej

Nasza firma jest w stanie sprawdzić remont/wykończenie wykonane w mieszkaniu lub w domu przez firmę wykończeniową/ekipę remontową. Dotyczy to zarówno remontów na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Każdy remont wiąże się z niedoróbkami, a nasi inżynierowie są w stanie odebrać taki remont i wskazać ekipie elementy wymagające poprawy.


ZNAMY NORMY I PRZEPISY

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne.
Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone.
Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Baza wiedzy

Negocjacja ceny domu Wady ukryte zakupionego domu Wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera Mieszkanie na raty od dewelopera Pułapki przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym Doradca przy zakupie mieszkania Kupno mieszkania od komornika Czy można ominąć umowę deweloperską Podatek od kupna domu Prospekt informacyjny – co warto wiedzieć Koszt aktu przeniesienia własności Odbiór domu rynek wtórny – protokół Sprzedaż nieruchomości - wyłączenie rękojmi Najwięksi deweloperzy w Polsce Jak odebrać garaż? Sprawdzenie wymiarów działki Jak bezpiecznie podpisac umowę przedwstępną Sprzedaż mieszkania - sporządzenie protokołu Unikanie podatku od kupna nieruchomosci Na co zwrócić uwagę podczas odbioru mieszkania od dewelopera? Kupno mieszkania z doradcą prawnym, czy warto? Sprawdzenie umowy deweloperskiej z prawnikiem Cena odbioru mieszkania od dewelopera Co warto sprawdzić przy zakupie domu - rynek pierwotny Co sprawdzić przy zakupie domu - rynek wtórny Co sprawdzić przy zakupie działki Sprawdzenie działki z fachowcem Sprawdzenie dewelopera przed kupnem mieszkania Badanie termowizyjne mieszkania Inspekcja domu przed kupnem Białystok | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Bydgoszcz | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Gdańsk | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Katowice | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Kraków | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Łódź | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Lublin | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Olsztyn | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Opole | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Poznań | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Rzeszów | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Rzeszów | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Szczecin | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Toruń | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Warszawa | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Wroclaw | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Zielona Góra | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Białystok | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Bydgoszcz | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Gdańsk | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Katowice | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Kielce | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Kraków | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Łódź | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Lublin | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Olsztyn | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Opole | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Poznań | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Rzeszów | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Szczecin | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Toruń | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Warszawa | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Wrocław | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Zielona Góra | 886 070 575 Co zrobić, gdy remont został źle wykonany Jak poprawnie wykonać odbiór remontu Jak sprawdzić ekipę remontową Wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej Czym jest PN-ISO 9836:1997 Na co zwrócić uwagę podczas odbioru domu od dewelopera Jak przepisać licznik po kupnie nieruchomości Stan instalacji podczas odbioru mieszkania lub domu Odbiór mieszkania lub domu po remoncie - protokół Rodzaje stanu deweloperskiego domu Czy warto sprawdzić dom przed kupnem Co zrobić, gdy podczas odbioru mieszkania lub domu widać zawilgocenia i grzyb Przepisy dotyczące garażu podziemnego Zakup domu na rynku wtórnym Jak dobrze kupić mieszkanie lub dom Jak wykonać pomiar wilgotności wylewki przy odbiorze mieszkania lub domu Stan techniczny mieszkania przy zakupie Stan techniczny domu przy zakupie Jak wygląda protokół przekazania mieszkania lub domu, gdy chodzi o sprzedaż Kiedy dokładnie po odbiorze mieszkania lub domu podpisać akt notarialny Wzór protokołu odbioru domu Jaki jest koszt odbioru mieszkania Czym jest inwentaryzacja powykonawcza domu Co zrobić podczas odbioru, gdy wadą są porysowane okna Odbiór mieszkania lub domu z fachowcem Ekspertyza techniczna dotycząca mieszkania Kupno mieszkania od dewelopera - jakie zadać pytania Zakup mieszkania z rynku wtórnego - kiedy przekazać klucze Czy istnieje norma dotycząca porysowanego okna Stan techniczny grzejników Przepisy dotyczące balustrad Jak sprawdzić instalacje podczas odbioru mieszkania Czy piwnica wlicza się w metraż mieszkania Jaka jest cena badania termowizyjnego Co trzeba przygotować, by podpisać umowę o dostawie prądu Odbiór mieszkania a dokumenty od dewelopera Co warto sprawdzić podczas odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnej Kupno domu od dewelopera a dokumenty Odbiór domu - co warto wiedzieć Dopuszczalne wymiary miejsca postojowego Przegląd techniczny w starym domu Kupno domu w stanie surowym - co warto sprawdzić Wady podczas odbioru mieszkania lub domu Czy badanie termowizyjne w domu to dobry pomysł Tynku cementowo-wapienne a odbiór mieszkania Gdzie odnotować zmiany w metrażu kupionego mieszkania Odpowiedzialność dewelopera za wady ukryte Jak powinien wyglądać protokół zdawczo-odbiorczy sprzedaży mieszkania Ekspertyza techniczna mieszkania Pomoc przy odbiorze mieszkania Czy warto sprawdzić stan techniczny budynku Ile czasu trwa odbiór mieszkania lub domu Lista referencyjna podczas odbioru mieszkania Opóźnienie odbioru a kara dla dewelopera Sprzęt niezbędny podczas odbioru mieszkania Jak prawidłowo sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy domu Kiedy można wykonać odbiór mieszkania Metraż przy zakupie mieszkania lub domu Części wspólne - jak wygląda kwestia rękojmi Jak poprawnie sporządzić protokół odbioru mieszkania Tynki - normy 2021 Ściany w mieszkaniu - jakie są normy zawilgocenia Zakup mieszkania lub domu od dewelopera a rękojmia Jakie są standardy - kąty ścian Jak postąpić, gdy deweloper nie usuwa usterek Czy na zakup domu od dewelopera przysługuje gwarancja Kupno domu - czy warto go wcześniej sprawdzić Kupno mieszkania lub domu najważniejsze informacje Jaka jest cena ekspertyzy budowlanej O co pytać podczas kupna mieszkania na rynku wtórnym Kupno mieszkania od dewelopera - co warto wiedzieć Plusy i minusy kupna domu od osoby prywatnej Czy warto wykonać odbiór mieszkania na rynku wtórnym Jak załatwić upoważnienie do odbioru mieszkania lub domu Fachowa pomoc podczas odbioru mieszkania Czy warto zlecić odbiór mieszkania firmie Ile trwa średnio odbiór mieszkania Czy ustawa deweloperska pomaga podczas odbioru mieszkania? Kamera termowizyjna podczas odbioru mieszkania Koszt związany z odbiorem mieszkania Jak wygląda przykładowy wzór protokołu odbioru mieszkania Rzeczoznawca podczas odbioru mieszkania Normy budowlane podczas odbioru mieszkania Co trzeba sprawdzić podczas kupna starego domu Czy warto przed kupnem wykonać inspekcję domu Wzór zgłoszenia usterek do dewelopera Jakie są normy techniczne podczas odbioru mieszkania Normy odbioru posadzek Jak sprawdzić instalację wodno-kanalizacyjną podczas odbioru mieszkania Co można zrobić przed odbiorem technicznym Pełnomocnik podczas odbioru mieszkania Jak odnieść się do metrażu podczas odbioru mieszkania Inspektor podczas odbioru mieszkania Odbiór mieszkania - regulacje dotyczące czynszu Jak sprawdzić prąd podczas odbioru mieszkania Odbiór mieszkania - czy potrzebny jest protokół Odbiór mieszkania - podstawowe informacje Pełnomocnik przy odbiorze mieszkania Pozwolenie na użytkowanie budynku a odbiór techniczny Odbiór mieszkania i umowa przeniesienia własności Lista rzeczy do sprawdzenia i lista kontrolna odbioru mieszkania Odbiór techniczny mieszkania od dewelopera - formalności Odchyłki podczas odbioru mieszkania i domu Odbiory mieszkań a przekazanie kluczy - różnice