Odbiór mieszkania - czy potrzebny jest protokół

Odbiór mieszkania a protokół zdawczo odbiorczy - zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W artykule odpowiadamy ⭐ na pytanie czym jest protokół zdawczo-odbiorczy➽. Jak sporządzić protokół ✓ odbioru technicznego?

Czy wiesz czym jest protokół zdawczo-odbiorczy oraz jak poprawnie sporządzić protokół odbioru technicznego? Odpowiedź na te i wiele innych pytań w artykule. 

Protokół zdawczo odbiorczy mieszkania

Protokół zdawczo odbiorczy jest dokumentem sporządzanym w czasie odbioru technicznego. Jego literalne odczytanie może oznaczać, że w czasie odbioru technicznego będziemy mieć do czynienia z dwiema czynnościami: “odbiorem technicznym lokalu” oraz jego “zdaniem” na rzecz nabywcy. 


Pierwsza z nich to “odbiór techniczny” lokalu polegający na zweryfikowaniu czy deweloper wykonał przedmiot umowy deweloperskiej (czyli lokal mieszkalny) zgodnie ze standardem wykończenia, normami budowlanymi, sztuką budowlaną i rzutami. Odbywa się on na podstawie tzw. ustawy deweloperskiej. Wady i usterki są wpisywane do protokołu, który jest podpisywany przez obie strony. Deweloper ma 14 dni na odniesienie się do wad i 30 dni na ich naprawienia.

Bardzo niskie osadzenie regulatora temperatury od ogrzewania podłogowego

Druga czynność, a więc “zdanie” lokalu oznacza, że po odbiorze technicznym nabywca otrzymuje klucze do lokalu. W praktyce nie jest to takie oczywiste. Umowa deweloperska może stanowić, że klucze do lokalu zostaną przekazane po (1) odbiorze technicznym, (2) między odbiorem technicznym i umową przenoszącą własność oraz dopiero po (3) podpisaniu umowy przenoszącej. Proponowanie przez dewelopera “protokołu zdawczo-odbiorczego” może sugerować, że po odbiorze lokalu zostanie on od razu wydany i będziemy mogli się do niego wprowadzić (mimo faktu, że umowa przenosząca własność zostanie podpisana w innym terminie). Dla nabywcy jest to korzystna sytuacja, bo można szybciej rozpocząć prace wykończeniowe. Z drugiej strony należy pamiętać, że od tego momentu nabywca ponosi koszty utrzymania mieszkania. Głównym kosztem jest konieczność ponoszenia opłaty (czynszu) na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

Wady i usterki w protokole odbioru

W czasie odbioru technicznego należy dokładnie zweryfikować wszystkie elementy mieszkania. Odbiór techniczny to także moment na sprawdzenie przynależności (miejsca postojowego, tarasu, komórki lokatorskiej etc.). Bazą do inspekcji mieszkania będą dokumenty od dewelopera (umowa deweloperska wraz z załącznikami: rzuty, standard wykończenia, prospekt informacyjny). W zależności od wielkości mieszkania i jego stanu odbiór może trwać dwie, trzy godziny. Zgodnie z prawem nabywca ma w zasadzie nieograniczony czas na sprawdzenie mieszkania. Dlatego też rekomendujemy spokojne i precyzyjne sprawdzenie mieszkania. W końcu jest to inwestycja życia, a potencjalny koszt późniejszych napraw może nas bardzo zaskoczyć. Wady i usterki są spisywane w protokole odbioru, a deweloper ma obowiązek ich niezwłocznego naprawienia. W przypadku większych niedociągnięć deweloper może przekroczyć 30 dniowy termin naprawy usterek, ale powinien wtedy wyznaczyć drugi termin i poinformować nabywcę o przyczynie opóźnienia.

Czy podpisywać protokół odbioru z wadami?

Z naszego doświadczenia wynika, że mieszkania bezusterkowe to mniejszość. W skomplikowanym procesie budowy inwestycji deweloperskiej trzeba spodziewać się mniejszych lub większych niedociągnięć. Dlatego też prawie zawsze będziemy musieli wpisać usterki do protokołu odbioru. Nie oznacza to jednak, że nie powinniśmy podpisywać protokołu zdawczo odbiorczego i odmawiać odbioru lokalu. O ile usterki nie są istotne (np. brak okna, drzwi, ściany), to protokół powinien zostać podpisany przez obie strony. Deweloper jest zobowiązany do naprawy usterek, a protokół stanowi dokument potwierdzający, że strony znalazły określone usterki w mieszkaniu.


Nabywca zawsze też może skorzystać z uprawnień tzw. rękojmi za wady fizyczne. Jeżeli jakiejś wady nie zauważymy w czasie odbioru technicznego, to możemy jeszcze zgłosić się do dewelopera w ciągu 5 lat od otrzymania lokalu. Nabywca może się wtedy domagać usunięcia wady, o której nie wiedział.


Oceń artykuł:

Odbiór mieszkania a protokół zdawczo odbiorczy - zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 23 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

Pytania i odpowiedzi

Jak rozumieć konsekwencję spisania protokołu zdawczo-odbiorczego?

Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera w sobie dwie czynności, pierwsza to spisanie protokołu odbioru mieszkania, zaś druga to zdanie mieszkania.

Jakie informacje powinien uwzględnić protokół zdawczo-odbiorczy w kwestii odbioru mieszkania?

Najważniejsze jest wpisanie w protokół stanu mieszkania, ocena standardu wykończenia, rzutów instalacji, kontrola wszelkich norm budowlanych i jakości wykonania.

Jakie informacje powinien uwzględnić protokół zdawczo-odbiorczy w kwestii zdania mieszkania?

Jeśli protokół ma także charakter zdawczy, możemy oczekiwać, że po wykonaniu odbioru technicznego otrzymamy klucze do mieszkania i będziemy mogli zacząć remontować.

W jakich sytuacjach możliwe jest otrzymanie kluczy od dewelopera?

Kwestie kluczy najczęściej doprecyzowuje umowa deweloperska, nabywca może je otrzymać podczas odbioru technicznego, między odbiorem, a podpisaniem przeniesienia własności lub dopiero po przeniesieniu własności.

Kiedy podpisuje się umowę przenoszącą własność?

Bardzo często umowę przenoszącą własność podpisuje się do 6 miesięcy od spisania protokołu odbioru, zatem kwestie przekazania kluczy w trakcie odbioru lub po podpisaniu umowy przenoszącej własność może dzielić nawet pół roku.

Na co warto zwrócić uwagę w trakcie odbioru mieszkania?

Należy sprawdzić wszystko, co zostało doprecyzowane w umowie deweloperskiej, ważne są też przynależności, warto spisać wszystkie istotne detale, by nie pominąć żadnego elementu wykończenia.

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie
inzynier odbior mieszkania w warszawie

O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.