Inspektor podczas odbioru mieszkania

Odbiór mieszkania inspektor - zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W dzisiejszym artykule wyjaśniamy kim jest tzw. ➡️odbieracz oraz jakie jest jego zadanie podczas odbioru technicznego➡️ oraz na czym polega cały ten proces. ⭐Zapraszamy do lektury.

W dzisiejszym artykule wyjaśniamy na czym polega proces odbioru technicznego mieszkania oraz jaka jest w nim rola osoby do odbioru mieszkania - tzw. odbieracza. Zapraszamy do lektury.

Aktualnie rynek nieruchomości na rynku pierwotnym cieszy się dużą popularnością, ponieważ coraz więcej osób decyduje się na inwestycje.

Kupno mieszkania od dewelopera


Do najważniejszych etapów nabywania mieszkań na rynku pierwotnym należą zawarcie umowy deweloperskiej, przenoszącej własność oraz odbiór techniczny. W przypadku umowy deweloperskiej strony kształtują wzajemne zobowiązanie (deweloper do wybudowania budynku i wyodrębnienia z niego lokalu mieszkalnego oraz przeniesienia jego własności na nabywcę a z kolei nabywca zobowiązuje się do zapłaty ceny lokalu).

Osoba do odbioru mieszkania


Odbiór techniczny lokalu jest z kolei zagwarantowany nabywcy w treści ustawy deweloperskiej. Ma on na celu sprawdzenie mieszkania przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Obowiązkiem dewelopera jest odpowiednio wcześniej zawiadomić nabywcę o terminie odbioru technicznego aby przeprowadzić odbiór w jego obecności. Przy tej czynności nabywca ma prawo skorzystać z pomocy specjalisty – tzw. „odbieracza” - doświadczonego inżyniera lub inspektora budowlanego.

Zarysowany grzejnik
Cały ten proces nie sprowadza się jedynie do weryfikacji mieszkania w zakresie zgodności z umową, rzutami projektowymi i standardem wykończenia. Osoba do odbioru mieszkania sprawdza odbierany lokal pod kątem wszelkich norm, jakie narzuca nam prawo budowlane oraz jakości wykonania poszczególnych elementów tj. czy prace w mieszkaniu wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną a do tego z kolei potrzebny jest szereg specjalistycznych narzędzi.

Usterkowe mieszkanie

Bardzo często zdarza się, że podczas odbioru technicznego na jaw wychodzą wady lokalu. Niejednokrotnie powstają one w wyniku pośpiechu lub niekompetencji ekipy budowlanej. Najważniejszym punktem odbioru technicznego jest sporządzenie protokołu odbioru. To właśnie w nim należy zamieścić wszelkie informacje o wykrytych wadach i usterkach mieszkania. Na tym etapie znacznie łatwiej jest wyegzekwować od dewelopera ich usunięcie w przeciwieństwie do sytuacji, w której już zawarto umowę przenoszącą własność. Wówczas, deweloper może próbować uniknąć odpowiedzialności tłumacząc się, iż wady powstały po wprowadzeniu się do mieszkania i są wynikiem jego niewłaściwego użytkowania przez nabywcę. Od chwili podpisania przez strony (zarówno dewelopera jak i nabywcę) bieg rozpoczyna 14-dniowy termin, w którym deweloper musi odnieść się do wykrytych wad i wydać oświadczenie w zakresie ich uznania lub odmowy. Ponadto, w razie odmowy uznania określonych usterek, deweloper ma obowiązek odmowę uzasadnić. Z kolei na usunięcie wad, deweloper zgodnie z ustawą co do zasady ma 30-dni.  


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 43 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie

inzynier odbior mieszkania w warszawie


O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.