Pełnomocnik przy odbiorze mieszkania

Odbiór mieszkania pełnomocnik - zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W artykule przedstawiamy, jak odebrać  ⭐ mieszkanie przez pełnomocnika. ⭐ Dowiedz się kto może być Twoim pełnomocnikiem w  ✓czasie odbioru technicznego.

W artykule podpowiadamy w jakiej formie powinno być sporządzone pełnomocnictwo do odbioru technicznego lokalu oraz jak odebrać mieszkanie przez pełnomocnika. 

W artykule przedstawiamy, jak odebrać mieszkanie przez pełnomocnika. Dowiedz się kto może być Twoim pełnomocnikiem w czasie odbioru technicznego.

Odbiór techniczny pełnomocnictwo

Odbiór techniczny przeprowadzany jest na podstawie tzw. ustawy deweloperskiej. Ustawa stanowi, że odbiór techniczny wykonywany jest po zakończeniu budowy inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Sprawdzenie techniczne lokalu ma na celu weryfikację czy deweloper wywiązał się z zobowiązań określonych w umowie deweloperskiej. W umowie deweloperskiej jest sprecyzowane, że lokal powinien posiadać określony metraż, wykończenie i standard techniczny.

Pęknięta wylewka


Co ważne na odbiorze techniczny nie musi pojawiać się osobiście nabywca lokalu. W celu odebrania mieszkania przez inną osobę, ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z pełnomocnika. Jest to osoba, która na podstawie wystawionego dokumentu (pełnomocnictwa) wykona przegląd techniczny za nas. Dla nabywcy jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Odbiór techniczny może wypaść w najmniej oczekiwanym momencie (umowa deweloperska nigdy nie precyzuje dokładnej daty odbioru). Nabywca może być wtedy na wyjeździe służbowym, urlopie albo po prostu nie będzie miał czasu. Niektórzy też kupują lokale jako inwestorzy i z ich perspektywy dojazd do innego miasta może oznaczać niepotrzebną stratę czasu (a trzeba będzie jeszcze przyjechać na podpisanie aktu notarialnego).

Kogo wybrać na pełnomocnika do odbioru technicznego?

Zgodnie z polskim prawem pełnomocnikiem może zostać jedynie osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych. W teorii może to być również osoba, która posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych (każdy powyżej 13 roku życia), ale radzimy jednak wysłać na odbiór osobę dorosłą i odpowiedzialną.


Z punktu widzenia nabywcy, który decyduje się na pełnomocnika radzimy, aby na odbiór wysłać fachowca: inżyniera albo inspektora budowlanego. Pełnomocnictwo jest bezpłatne, a fachowiec zweryfikuje więcej wad i usterek niż osoba, która tylko pobieżnie zna się na temacie budowlanki. Inżynier posiada przepisowy sprzęt, wiedzę, którą nabył przez lata doświadczenia w odbiorach i potrafi asertywnie odpowiadać deweloperowi na jego argumenty. Specjalista od odbiorów sporządzi protokół odbioru technicznego i podpisze się w naszym imieniu. Dzięki temu będziemy mieli wykonany odbiór techniczny (jego obowiązek wynika w umowy i ustawy deweloperskiej), lokal będzie dogłębnie zweryfikowany, a my zaoszczędzimy czas potrzebny na dojazd i odwołanie swoich spraw. Co więcej taki odbiór ze specjalistą po prostu się opłaca. Podstawowy odbiór to koszt nie więcej niż 200-300 zł, a znalezione wady i usterki zostaną naprawione na koszt dewelopera. Nieznalezione wady mogą kosztować o wiele większe pieniądze niż koszt wynajęcia inżyniera specjalizującego się w odbiorach technicznych.

Forma pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo najlepiej przygotować na piśmie. Powinny się na nim znaleźć dane właściciela mieszkania (imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu tożsamości, adres i miejsce zamieszkania). W pełnomocnictwie należy też wskazać osobę, która dokona za nas odbioru technicznego. Z naszego doświadczenia wynika, że osoba dokonująca odbioru nie musi posiadać oryginału pełnomocnictwa - deweloperzy akceptują skan albo formę elektroniczną). Oznacza to, że taki dokument możesz wystawić i przesłać nawet z drugiego końca świata. Odbiór techniczny można więc wykonać w 100 proc. zdalnie!Oceń artykuł:

Odbiór mieszkania pełnomocnik - zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 36 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

Pytania i odpowiedzi

Na jakim etapie realizuje się odbiór techniczny?

Odbiór mieszkania wykonuje najczęściej nabywca po zakończeniu budowy przez dewelopera i uzyskaniu przez niego pozwolenia na użytkowanie budynku.

Po co wykonuje się odbiór techniczny?

Do odbioru technicznego zobowiązuje nabywcę ustawa, jest to moment, w którym można skonfrontować stan rzeczywisty z zapisanym w umowie deweloperskiej standardem wykończeń, z rzutami instalacji i z prawem budowlanym.

Czy nabywca musi uczestniczyć w odbiorze własnego mieszkania?

Bardzo często zdarza się, że nabywca nie ma możliwości pojawić się w wyznaczonym czasie, by uczestniczyć w odbiorze, jeśli zamierza zlecić odbiór profesjonaliście, może przekazać mu pełnomocnictwo.

Kogo można wybrać na pełnomocnika?

Pełnomocnikiem będzie osoba fizyczna, najczęściej jest to fachowiec w dziedzinie odbioru, który ma ze sobą pełnomocnictwo, ustanawia się je na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Jak załatwić pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo przygotowuje się w formie pisemnej, musi zawierać dane właściciela mieszkania, a także informacje dotyczące osoby, która dokona odbioru technicznego jako pełnomocnik.

Jak postępować, gdy mieszkanie ma sporo wad?

W trakcie odbioru należy spisać protokół, w którym wszystkie poważne usterki powinny się znaleźć, dzięki czemu to deweloper będzie odpowiedzialny za poprawki.

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie
inzynier odbior mieszkania w warszawie

O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.