Jak sprawdzić prąd podczas odbioru mieszkania

Prąd a odbiór mieszkania - zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W artykule opisujemy kwestie ➡ związane z odbiorem technicznym mieszkania oraz podłączeniem do prądu ➡️ i innych mediów. Na co ⭐ zwrócić uwagę?

W artykule wyjaśniamy na co zwrócić uwagę w zakresie odbioru technicznego oraz podłączenia mieszkania do prądu i innych mediów.

Odbiór mieszkania i prąd

Jednym z najważniejszych elementów procesu kupna lokalu jest jego odbiór (odbiór techniczny). Kupno lokalu zawsze rozpoczyna się w momencie podpisania umowy deweloperskiej (czasami jeszcze wcześniej podpisywana jest umowa rezerwacyjna). Po podpisaniu umowy deweloperskiej nabywca (wraz z innymi osobami, które podpisały umowę z deweloperem) “partycypuje” w procesie budowy inwestycji dewelopera, w której w przyszłości znajdzie się lokal określony w umowie deweloperskiej. Nabywca współfinansuje budowę poprzez wpłaty określonych w harmonogramie płatności rat na prowadzony w banku rachunek powierniczy. Z tego rachunki deweloper podbiera pieniądze na realizację inwestycji (ale tylko pod warunkiem ukończenia danego etapu).


Umowa deweloperska określa standard wykończenia i wykonanie naszego mieszkania. Odbiór techniczny służy temu, aby nabywca mógł sprawdzić, czy deweloper wywiązał się ze swoich zobowiązań i wybudował lokal, który obiecał w umowie deweloperskiej. Zgodnie z prawem, deweloper ma 14 dni na odniesienie się do wad i 30 dni na ich naprawienie. W czasie odbioru należy sprawdzić lokal i jego zgodność z normami budowlanymi, sztuką budowlaną, a przede wszystkim z rzutami i standardem wykończenia. 

Przewód wystający z lica ściany


W kwestiach związanych z prądem i ogólnie elektryką, należy zwrócić uwagę na to czy deweloper wykonał wszystkie punkty elektryczne oznaczone na rzucie instalacji elektrycznej. Sprawdzając instalację elektryczną trzeba również zweryfikować wykonanie skrzynki elektrycznej (oraz znajdujących się w niej bezpieczników), gniazdek oraz włączników (te nie powinny być poluzowane). Powinniśmy również zbadać czy we wszystkich punktach znajduje się działający prąd. Najlepiej wykorzystać do tego miernik napięcia (napięcie powinno wynosić 230 V), albo też użyć zwyczajnej probówki.

Odbiór mieszkania brak prądu

Niestety odbiór techniczny jest najczęściej przeprowadzany w lokalu bez energii elektrycznej. Jak do takiego odbioru powinien podejść nabywca? Jeżeli deweloper zobowiązał się do doprowadzenia działającej instalacji elektrycznej do dnia odbioru technicznego, a w dniu odbioru stwierdzimy, że lokal nie ma podłączonego prądu, to należy wpisać ten fakt jako wadę do protokołu odbioru technicznego.


Czasami w lokalu nie będzie jeszcze zamontowanego licznika od dostawcy energii. W takiej sytuacji należy skontaktować się z firmą energetyczną, która w ciągu kilku dni powinna go dostarczyć i zamontować. Dlatego też planując wykończenie lokalu musimy mieć na uwadze, że najpewniej w dniu odbioru nie będzie w nim jeszcze prądu. Dlatego też najlepiej zaplanować pracę z ekipą remontową co najmniej na tydzień po odbiorze i otrzymaniu kluczy do lokalu.

Odbiór mieszkania i umowa na media

Po odbiorze technicznym, wydaniu lokalu i podpisaniu umowy przenoszącej własność będziemy musieli ponosić koszty utrzymania lokalu - w tym koszt energii elektrycznej. W celu podpisania umowy z dostawcą mediów należy posiadać tzw. zieloną kartę (zwana fachowo “Kartą Danych Technicznych”). Kartę dostaje się po odbiorze technicznym. W tym dokumencie określone są dane techniczne instalacji elektrycznej w lokalu i budynku. Z kartą, aktem własności i swoimi danymi trzeba zgłosić się do dystrybutora energii (oraz/albo sprzedawcy).


Polska jest podzielona na następujących dystrybutorów energii: PGE, Innogy, Tauron, Enea i Energa. Należy pamiętać, że sprzedawca energii i dystrybutor nie są tą samą osobą. Ci pierwsi kupują na rynku hurtowym energię od producentów, a następnie sprzedają klientom indywidualnym. W mieszkaniu bez prądu musisz podpisać umowę z dystrybutorem (aby podłączyć licznik) oraz umowę na prąd (w celu dostarczenia energii do lokalu). Czasami proponowane są również tzw. umowy kompleksowe. Oznacza to płatność za dystrybucję i sprzedaż na jednej fakturze. Wtedy sprzedawca samodzielnie rozlicza się z dystrybutorem energii.


Oceń artykuł:

Średnia 4.9/5 na podstawie 35 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

Pytania i odpowiedzi

Jak prawidłowo odebrać mieszkanie?

Najważniejsze jest skonfrontowanie dokumentacji budowlanej i zapisów umowy deweloperskiej ze stanem zastanym, by mieć odniesienie, czy deweloper zrealizował wszystko, co zadeklarował.

Jak sprawdzić w trakcie odbioru instalację elektryczną?

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy wszystkie punkty zostały zamocowane we właściwym miejscu, czy są nieuszkodzone i za pomocą miernika napięcia - czy przewodzą prąd.

Co jeśli w dniu odbioru prąd nie jest podłączony?

Zdarza się tak często, należy taką informację wpisać do protokołu odbioru, gdy w umowie deweloperskiej zadeklarowano, że prąd będzie podłączony do mieszkania.

Jak szybko doprowadzić prąd do mieszkania?

Przede wszystkim trzeba podpisać umowę ze sprzedawcą energii, ale wcześniej należy zwrócić się do dostawcy, by zamontował licznik, jeśli go nie ma.

Jaka jest różnica między dystrybucją, a sprzedażą prądu?

Dystrybucja odpowiada za dostawę i oprzyrządowanie, zaś umowę dotyczącą sprzedaży prądu i odpowiednich taryf można załatwić dopiero, gdy mamy za sobą już kwestie związane z umową dystrybucyjną.

Czym jest zielona karta?

Zielona karta (zwana fachowo “Kartą Danych Technicznych”) określa dane techniczne instalacji elektrycznej w lokalu i budynku, otrzymuje się ją zazwyczaj w czasie odbioru technicznego.

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie

inzynier odbior mieszkania w warszawie


O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.