Odbiór mieszkania lub domu po remoncie - protokół

Protokół odbioru mieszkania lub domu po remoncie | 886 070 575

zdjęcie do W poniższym artykule ➽ wyjaśniamy, jak wygląda ⭐ odbiór mieszkania lub domu po remoncie.➽

W poniższym artykule wyjaśniamy, jak przeprowadzić odbiór mieszkania lub domu po remoncie.

Zakończenie prac remontowych w domu lub mieszkaniu nie oznacza automatycznie końca współpracy z ich wykonawcą. Najpierw należy wyremontowany lokal odebrać oraz spisać protokół, do którego powinniśmy wpisać wszystkie wady i niezgodności, stwierdzone w trakcie odbioru.

Sprawdzenie stanu technicznego domu lub mieszkania

Wartym rozważenia rozwiązaniem, które powinno poprzedzić rozmowy z wykonawcą prac remontowych, jest ocena stanu technicznego nieruchomości, która pozwoli na szacunkowe określenie kosztów realizacji niezbędnych prac. Dzięki zastosowaniu nieinwazyjnych metod (w tym na przykład badania kamerą termowizyjną) inżynierowie firmy Odbiór.pl będą w stanie wskazać elementy wymagające wymiany bądź naprawy, ale też te, których prace remontowe nie muszą objąć. Dzięki takiej wiedzy późniejsze rozmowy z wykonawcą prac mogą być znacznie łatwiejsze i bardziej merytoryczne. 

Odstające płytki na ścianie w łazience

Realizacja prac na podstawie umowy

Dobrze jest pamiętać o tym, aby z wykonawcą prac remontowych zawrzeć umowę w formie pisemnej. Dzięki temu zyskamy formalne potwierdzenie jej zawarcia. Umowa o roboty budowlane jest dokładnie opisana w Kodeksie cywilnym (art. 647-658), a jej strony podlegają równocześnie zapisom ustawy o Prawie budowlanym.
Umowa, dla swojej skuteczności, powinna bezwzględnie zawierać dane jej stron, wskazanie szczegółowego zakresu prac, najważniejsze terminy wiążące strony (przede wszystkim rozpoczęcie prac i ich zakończenie) oraz ewentualnie kary umowne z przypadku ich przekroczenia, określenie wynagrodzenia i sposobu jego wypłaty oraz warunki wypowiedzenia umowy lub od niej odstąpienia.

Odbiór prac remontowych i protokół

Podczas odbioru prac konieczne jest sprawdzenie ich zgodności z zawartą umową, do której załączany jest zazwyczaj standard wykończenia, dzięki czemu łatwiej jest sprawdzić, czy wykonawca wywiązał się z postanowień umownych w zakresie użytych materiałów i zastosowanych rozwiązań technicznych.
Dodatkowo dom lub mieszkanie należy skontrolować pod względem zgodności z prawem budowlanym i normami budowlanymi. Dlatego dobrze jest podczas odbioru skorzystać z pomocy inżyniera z firmy Odbiór.pl. Dzięki temu zyskamy gwarancję kompleksowego sprawdzenia jakości i poprawności prac, a w przypadku stwierdzenia wad lub niedoróbek, dzięki ich wpisaniu do protokołu, nie będziemy ponosić zbędnych kosztów napraw, które zmuszony wziać na siebie będzie wykonawca prac remontowych.

Protokół odbioru prac - najważniejsze elementy

  • W protokole odbioru prac zawrzeć powinniśmy:
  • datę jego przeprowadzenia,
  • dane jego uczestników,
  • zakres prac, które odbieramy od wykonawcy,
  • ocenę prac oraz uwagi,
  • wskazanie terminu naprawy istniejących usterek, 
  • podpisy uczestników odbioru.


Oceń artykuł:

Protokół odbioru mieszkania lub domu po remoncie | 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 10 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie
inzynier odbior mieszkania w warszawie

O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.