Zakup mieszkania lub domu od dewelopera a rękojmia

Rękojmia na zakup mieszkania lub domu od dewelopera | zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do Z poniższego artykułu ✓ dowiesz się, czym jest rękojmia ✓na zakup mieszkania➡ lub domu.

W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest rękojmia na zakup mieszkania lub domu od dewelopera.

Rękojmia – wada fizyczna oraz prawa

Zacznijmy od tego czym jest rękojmia, rękojmia jest formą odpowiedzialności sprzedawcy względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, a w tym przypadku będą to wady stwierdzone w lokalu.

Otwór w salonie
Reklamacja działa na mocy kodeksu cywilnego, dlatego w umowie deweloperskiej czy umowie sprzedaży nie musi być zawartych informacji odnośnie rękojmi. W definicji rękojmi z Art. 556 kodeksu Cywilnego, mamy dwa pojęcia wady -  fizyczną oraz  prawną.
Wada fizyczna -  przyjmuje się, że  rzecz jest wadliwa, jeżeli:

  • nie ma właściwości, o których mówił sprzedający;
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co to takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Natomiast  z wadą prawną mamy do czynienia, gdy rzecz nie jest własnością sprzedającego lub że jest obciążona  prawami osoby trzeciej.

Okres trwania rękojmi

Okres rękojmi w przypadku nieruchomości wynosi 5 lat, a przypadku rzeczy ruchomych 2 lata. Wszelkie zgłoszenia powinniśmy dokonywać w formie pisemnej, a możemy żądać od sprzedawcy: usunięcia wady, obniżenia ceny oraz mamy możliwość odstąpienia od umowy w konkretnych przypadkach. Możemy odstąpić od umowy, jeżeli wada będzie bardzo znacząca. Po naszym zgłoszeniu wady, deweloper ma 14 dni na uznanie wady oraz 30 na jej naprawienie. W momencie, gdy deweloper nie dotrzymuje żadnego z tych terminów, możemy rozpocząć dalsze postępowania np. samemu naprawić wadę oraz obciążyć dewelopera kosztami.  Możemy również stworzyć kosztorys wad i usterek i przekazać go deweloperowi, aby zwrócił nam pieniądze. Natomiast, gdy te czynności nie pomogą, możemy wejść na drogę sądową.

Zwolnienie sprzedawcy z tytułu rękojmi

Sprzedawca może być również zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku, gdy:

  • kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
  • sprzedana rzecz nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, a deweloper tych zapewnień nie znał, ani nie mógł znać lub nie miały one wpływu na decyzje kupującego o zawarciu umowy sprzedaży.Oceń artykuł:

Rękojmia na zakup mieszkania lub domu od dewelopera | zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 2 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie
inzynier odbior mieszkania w warszawie

O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.