Wzór zgłoszenia usterek do dewelopera

Zgłoszenie usterek do dewelopera wzór | zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W artykule wyjaśniamy, jak zgłaszamy usterki ➡️ występujące w mieszkaniu oraz jak powinien wyglądać⭐ protokół ⭐zgłoszenia usterek do dewelopera.

W artykule wyjaśniamy, jak wygląda zgłoszenie usterek do dewelopera oraz jaki jest wzór tego protokołu.

Usterki zawsze mogą się pojawić w nowo zakupionym mieszkaniu/domu i to nie znaczy, że jeśli nie powstały one z winy nabywcy, to on będzie musiał za nie odpowiadać. Mieszkanie po sprzedaży i dopełnieniu wszelkich formalności objęte zostaje 5-letnią rękojmią. Co to oznacza? Deweloper zostaje zmuszony do usunięcia wszelkich wad i usterek, jakie pojawiły się w lokalu w określonym czasie. Oczywiście te usterki nie mogą być spowodowane złym użytkowaniem nabywcy, lecz z winy i niedociągnięć dewelopera.

Odbiór techniczny a zgłoszenie usterek

Podczas odbioru technicznego mieszkania/domu od dewelopera nasi inżynierowie z Odbiór.pl sprawdzają dokładnie lokal pod względem wad i usterek i wtedy już zgłaszane zostają do dewelopera.

Odchylenie od poziomu płytek na posadzce
Odbiór techniczny to bardzo ważny moment podczas kupna nieruchomości, ponieważ nabywca zapoznaje się z lokalem po zakończeniu prac budowlanych, a wynajęci przez niego fachowcy analizują każdy element, jaki się w nim znajduje. Kontrola jakości wykonania wszystkich prac przez dewelopera z naszymi fachowcami z Odbiór.pl przeprowadzana jest według wszelkich norm technicznych. Pracujemy według standardów, posługując się profesjonalnym sprzętem. W protokole odbioru zapisywane są wszelkie usterki, jakie znaleziono podczas oględzin. Deweloper ma 14 dni na ustosunkowanie się do wskazanych wad oraz 30 dni lub więcej w zależności czy będzie potrzebny dodatkowy termin na naprawienie uznanych wad i usterek.

Protokół zgłoszenia usterek wzór

W protokole zgłoszenia usterek musi znaleźć się kilka najważniejszych elementów, choć sam protokół nie ma określonej formy. Po znalezieniu usterki nabywca lokalu musi niezwłocznie sporządzić protokół w formie pisemnej i przesłać lub wręczyć osobiście deweloperowi. Co powinno znaleźć się w takim protokole?

  •        Data spisania protokołu i zakupu danego lokalu
  •        Dane osoby zgłaszającej usterkę
  •        Numer telefonu, adres lokalu osoby zgłaszającej usterkę
  •        Dokładny opis zgłaszanej usterki, najlepiej wraz z załączoną fotografią
  •        Podpis osoby zgłaszającej usterkę

W protokole najlepiej jakby znalazło się miejsce na stanowisko dewelopera wobec zgłaszanej usterki, jego dane, czy uznaje on wadę, uzasadnienie decyzji i termin usunięcia usterki.


Oceń artykuł:

Zgłoszenie usterek do dewelopera wzór | zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 32 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

Pytania i odpowiedzi

Jak przekazać deweloperowi informacje o usterkach?

Pierwszym etapem jest wykonanie odbioru technicznego i sporządzenie na jego podstawie protokołu odbioru, w którym odnotowane zostaną wszystkie poważne uchybienia i usterki.

Jakie informacje powinny zostać wpisane do protokołu odbioru?

Najważniejsze jest to, by wpisać wszystkie kosztowne wady, ale trzeba pamiętać też o dacie odbioru i o podpisach stron, obecnych podczas odbioru mieszkania.

Po jakim czasie usterki powinny być naprawione przez dewelopera?

Deweloper ma 14 dni na ustosunkowanie się do wskazanych wad oraz najczęściej 30 dni od dnia podpisania protokołu na naprawę, czasem termin może się przedłużyć.

Ile czasu nabywca można zgłaszać usterki deweloperowi?

Od dnia wydania nabywcy mieszkania, ma on pięć lat na wykorzystanie ewentualnej rękojmi, poza nią może spróbować wystosować protokół zgłoszenia usterki, do którego deweloper powinien się odnieść.

Jakie kroki może podjąć nabywca, gdy deweloper nie chce naprawić usterek?

Gdy nabywca w żaden sposób nie jest w stanie dogadać się z deweloperem, sprawę można skierować do sądu.

W jakiej sytuacji deweloper może nie uznać wady?

Jeśli nie ma pewności, że usterka powstała już po przekazaniu mieszkania, nabywca może mieć problem, dlatego warto w trakcie odbioru fotografować zgłaszane wady.

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie
inzynier odbior mieszkania w warszawie

O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.