Audyt nieruchomości ma na celu dokładną ocenę jego aktualnego stanu — technicznego, energetycznego oraz prawno-administracyjnego. Na podstawie audytu możliwe jest dokonanie realnej wyceny nieruchomości oraz oszacowanie kosztów związanych z doprowadzeniem mieszkania lub domu do zadowalającego stanu. Audyty często przeprowadza się w procesie zakupowym po to, by podjąć ostateczną decyzję o zakupie nieruchomości lub rezygnacji z niego. Wynik audytu może być też świetną pozycją negocjacyjną. Czasem jednak przeprowadza się go po prostu po to, by rzetelnie ocenić stan nieruchomości oraz wyznaczyć priorytety modernizacyjne.

Co jest analizowane podczas audytu?

Podczas audytu nieruchomości analizowane są dokładnie różne aspekty. Przede wszystkim sprawdzany jest stan techniczny budynku. Oznacza to ocenę jakości konstrukcji, stanu ścian, dachu oraz instalacji i fundamentów. Podczas oceny szuka się uszkodzeń oraz wad konstrukcyjnych, które ze względów bezpieczeństwa powinny zostać naprawione w pierwszej kolejności. Podczas audytu sprawdzana jest także efektywność energetyczna budynku. Ma ona ogromny wpływ na koszty utrzymania. By zmniejszyć wydatki związane z ogrzewaniem budynku, nie należy pomijać analizy zużycia energii, oceny izolacji termicznej, stanu systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Dzięki temu można wyznaczyć pola do poprawy i zastanowić się, jak zmniejszyć zużycie energii. Podczas audytu wykonywana jest również ocena ryzyka, która polega na analizie bezpieczeństwa budynku oraz identyfikacji ewentualnych zagrożeń. Wśród nich koniecznie należy wymienić pleśń i wilgoć, których usunięcie jest dość trudne i kosztowne. Przeprowadzając audyt nieruchomości, nie można pomijać kwestii prawno-administracyjnych. Przede wszystkim należy upewnić się, że nieruchomość spełnia wymagania prawne oraz że została legalnie postawiona na konkretnej działce. Do tego warto też sprawdzić dokumentację budowlaną. Na koniec można też przeprowadzić ocenę wartości nieruchomości. Dzięki danym pozyskanym podczas audytu powinno to być dość łatwe, a oszacowana wartość będzie bliska rzeczywistej.

Co powinno znaleźć się w audycie nieruchomości?

Wszystkie wyniki audytu nieruchomości powinny zostać przedstawione w postaci zbiorczego raportu, który zawiera zalecenia dotyczące działań naprawczych, modernizacyjnych i optymalizacyjnych, a także szacunkowe koszty tych działań. Tak kompleksowy wynik jest łatwy do przeanalizowania nawet przez osoby, które nie znają się na budownictwie. Uzyskane wyniki pozwolą ocenić, jakie dalsze działania należy podjąć i z jakimi kosztami należy się liczyć.

Czy trzeba przeprowadzić audyt nieruchomości?

Audyt nieruchomości jest wykonywany nieobowiązkowo. Nie ma przepisów, które regulują to, kto i kiedy powinien go przeprowadzić. Stąd też to wyłącznie od osoby zlecającej zależy, w jakiej sytuacji zdecyduje się na sprawdzenie nieruchomości. Najczęściej audyt mieszkania lub domu wykonuje się tuż przed jego zakupem. Dzięki temu potencjalny kupujący może podjąć w pełni świadomą decyzję co do zakupu oraz dowiedzieć się, jakim budżetem musi dysponować, by przeprowadzić konieczny remont. Ta wiedza z pewnością będzie cenna przy negocjacjach ze sprzedawcą nieruchomości. Może się zdarzyć, że jej cena jest nieadekwatna do stanu obiektu. W takim wypadku należy negocjować obniżkę ceny lub też wykonanie przez sprzedawcę dodatkowych prac.

W przypadku, gdy sprzedawana jest nieruchomość z rynku pierwotnego przez dewelopera, to często właśnie takie rozwiązanie jest wybierane jako najkorzystniejsze dla obu stron. Audyt może też być przeprowadzany w innych sytuacjach. Z pewnością sprawdzi się po przejęciu lub odziedziczeniu nieruchomości. W takim wypadku nowy właściciel często nie ma wyobrażenia na temat realnego stanu nieruchomości i dopiero rzetelnie przeprowadzony audyt może mu ich dostarczyć. 

Jak często wykonywać audyt nieruchomości?

Audyt nieruchomości należy co pewien czas powtarzać. Nie ma tu jednak uniwersalnej zasady. Przykładowo, jeśli przeprowadzony audyt wykazał nieprawidłowości, to po ich naprawieniu warto przeprowadzić ocenę ponownie po to, by można było określić czy modyfikacje i modernizacje były skuteczne. Jeśli pomiędzy poszczególnymi ocenami nie minęło dużo czasu, to można zdecydować się na przeprowadzenie oceny, która będzie skupiała się na określonych aspektach, a nie dotyczyła ich wszystkich.

Warto też wiedzieć, że dla własnego bezpieczeństwa i w celu wydłużenia trwałości budynku audyt warto powtarzać nawet co kilka lat, a jeśli coś Cię niepokoi w stanie budynku — to częściej.

Oceń artykuł:

Audyt nieruchomości, audyt domu i audyt mieszkania - jak?
Średnia 5/5 na podstawie 16 opinii.