W artykule wyjaśniamy, jak prawidłowo odebrać mieszkanie deweloperskie od A do Z oraz na co zwrócić szczególną uwagę, aby móc się cieszyć lokalem wolnym od wad.

Co to jest odbiór techniczny?

Odbiór techniczny to przedostatni krok, który dzieli nas przed zamieszkaniem w lokalu. Po odbiorze techniczny należy jeszcze podpisać umowę przenoszącą własność u notariusza. Przedtem jednak lokal trzeba poddać weryfikacji technicznej. Odbiór techniczny jest niemniej ważny niż umowa deweloperska albo umowa przenosząca własność (zwana też umową końcową). W czasie odbioru technicznego sprawdzamy, czy deweloper wybudował lokal oraz przynależności zgodnie z tym do czego zobowiązał się w umowie, a przede wszystkim w standardzie wykończenia i rzutach.

Odbiór techniczny lokalu jest zagwarantowany przez ustawę deweloperską. Oznacza to, że nabywca, który podpisał umowę deweloperską ma prawo do sprawdzenia kupowanego lokalu, a deweloper jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru technicznego lokalu. Nabywca ma więc bardzo skuteczne narzędzie do wymuszenia na deweloperze naprawy usterek.

Brak kąta

Jak skutecznie przeprowadzić odbiór techniczny?

Na odbiór techniczny deweloper zaprasza nabywców po zakończeniu prac budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Nieraz deweloperzy przeprowadzają tzw. “przedodbiory”, ale jest to temat na oddzielny wpis. Do odbioru technicznego należy się dobrze przygotować. Podstawą będzie dokładne zapoznanie się ze standardem wykończenia i dokumentacją od dewelopera. Dokumenty od dewelopera stanowią materiał porównawczy dzięki któremu będziemy w stanie stwierdzić czy w lokalu deweloper wykonał wszystko zgodnie z opisem. Z odbioru sporządzany jest “protokół odbioru technicznego” do którego należy wpisać wszystkie niedociągnięcia, które zauważymy.

Z perspektywy nabywcy odbiór techniczny najlepiej przeprowadzić z fachowcem. W czasie odbioru będziemy mieli do czynienia z przedstawicielem dewelopera, który doskonale zna wszystkie normy techniczne, branżowe słownictwo i ma za sobą niejeden odbiór lokalu. Deweloper bardzo łatwo może nas “zdominować” w czasie sprawdzania usterek, bo wcale nie zależy mu na dodatkowych pracach polegających na naprawie niedociągnięć. Pomoc inżyniera albo inspektora budowlanego gwarantuje asertywność wobec dewelopera. Fachowiec dysponuje przepisowym sprzętem, dzięki któremu znajdzie najdrobniejsze uchybienia o których pojęciu nie moglibyśmy się dowiedzieć (np. krzywizny ścian, wilgotność ścian, czy też dokładny pomiar metrażu). Taka pomoc inspektora jest niezastąpiona, bo odbiór techniczny to najlepszy moment na zgłaszanie usterek. Późniejsze domaganie się napraw na podstawie rękojmi może być trudniejsze.

Odbiór techniczny lokalu z wadami

Proces budowlany inwestycji deweloperskiej jest bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem. Z tego też powodu bardzo rzadko deweloper przekazuje nabywcom bezusterkowe lokale. Nabywca lokalu może więc być pewnym, że w protokole odbioru wpisze usterki lokalu czy też przynależności. Czy należy podpisywać protokół odbioru z usterkami? Nawet jeżeli lokal będzie miał wiele usterek, nabywca powinien podpisać protokół odbioru lokalu. Deweloper jest zobowiązany do naprawy usterek na podstawie tzw. ustawy deweloperskiej (ma 14 dni na odniesienie się do wad i 30 dni na ich naprawienie). Jeżeli deweloper opóźnia się z naprawą lokalu, to ma jeszcze możliwość wyznaczenia sobie drugiego terminu. Powinien jednak poinformować nabywcę o przyczynie opóźnienia. 

Co, gdy usterki wyjdą na jaw po odbiorze technicznym? Usterki lokalu można też zgłaszać po odbiorze technicznym. Oprócz ustawy deweloperskiej nabywca jest również chroniony ogólnymi przepisami rękojmi za wady fizyczne (na podstawie kodeksu cywilnego). W ciągu 5 lat od wydania lokalu nabywca może zażądać od dewelopera usunięcia wad i usterek.

Oceń artykuł:

Jak odebrać mieszkanie krok po kroku - zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 47 opinii.