W artykule wyjaśniamy, według jakich norm inżynierowie sprawdzają mieszkanie podczas odbioru oraz dlaczego warto przeprowadzić taki odbiór z fachowcem.

Odbiór mieszkania z fachowcami Odbiór.pl

Odbiór techniczny mieszkania to nie tylko sprawdzenie, czy aby na pewno wszystko zostało wykonane zgodnie z projektem i czy lokal nie posiada żadnych wad i usterek. Inżynierowie z odbiór.pl, sprawdzają również mieszkanie pod kątem wielu norm budowlanych. Specjaliści weryfikują, czy podczas budowy lokalu uwzględniono wszelkie normy, których nie można pominąć. Dzięki profesjonalnemu sprzętowi nasi fachowcy w łatwy i dokładny sposób mogą sprawdzić krok po kroku całe mieszkanie i to, co jest niewidoczne na pierwszy rzut oka.

Pęknięcia tynku na kotwieniu okna

Odbiór techniczny – jakie normy sprawdzamy?

Poniżej przedstawimy pokrótce przykładowe normy, według których sprawdzamy mieszkanie podczas odbioru:
* PN-ISO 9836:2015 - Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Według tej normy powierzchnię obliczamy w stanie wykończonym mieszkania na poziomie podłogi.
PN-B-10110:2005 - Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne. Według tej normy dowiadujemy się, jaka powinna być np. grubość tynków na ścianie (nie mniejsza niż 2 mm, a grubość tynku na powierzchni sufitu lub podciągu nie większa niż 15 mm). Norma mówi także o tym, jak powinien wyglądać prawidłowo wykonany tynk, jakie są dopuszczalne odchyłki od normy
PN-75/B-10121 - Okładziny z płytek ceramicznych. Norma mówi m.in. o tym jakie są wymagania, co do kontroli i badania okładzin posadzek z płytek ceramicznych.
PN-EN 1279-1:2018-08 - Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna. Norma ta podaje definicje izolacyjnych szyb zespolonych, opisuje zasady systemu, jakość optyczną i wizualną oraz tolerancje wymiarowe.
PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. W normie zawarte są zasady dotyczące montażu stolarek, wykorzystywanego sprzętu, jak sprawdzać jakość wykonania stolarki
Sprawdzamy także, czy została zachowana odpowiednia wysokość pomieszczeń, tzn. powinna wynosić według rozporządzenia ministra budownictwa 2,5 metra.

Weryfikujemy również, czy wysokość stopni schodów została uwzględniona. Wynosi ona maksymalnie 19 cm.

Oceń artykuł:

Odbiór mieszkania normy budowlane | zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 77 opinii.