Przed każdym większym remontem czy ingerencją w konstrukcję budynku bardzo ważna jest inspekcja oceniająca jego stan techniczny. Również przed sprzedażą należy przeprowadzić kompleksową kontrolę, aby potwierdzić, że dana nieruchomość jest stabilna, bezpieczna, a jej budowa jest wykonana pod kątem obowiązujących przepisów. Kto przeprowadza ocenę stanu technicznego budynku? W jaki sposób ona wygląda i co obejmuje?

Ocena stanu technicznego budynku — najważniejsze, co musisz wiedzieć

Podczas oceny stanu technicznego budynku przeprowadzana jest specjalna kontrola, mająca na celu wykazać, czy nie zaistniały wszelakie problemy, niezgodności czy braki w poziomie bezpieczeństwa budowli. Każdy poważniejszy remont wymaga przeprowadzenia takie oceny, gdyż może ona wykazać przeszkody, jakie stoją na drodze do jego przeprowadzenia. Odbiór mieszkań również powinien być poprzedzony oceną stanu technicznego, ponieważ tylko wtedy nastąpi pewność co do jego bezpieczeństwa. Przebudowa i modernizacja budynku nie może obejść się bez kontroli inżyniera lub technika budowlanego, który dostrzeże nawet najmniejsze problemy i usterki, i wyda odpowiednią opinię. W sporządzanej następnie przez rzeczoznawcę ekspertyzie powinny zostać uwzględnione sposoby rozwiązania występujących usterek, przeprowadzenie badań i rozwiązanie występujących problemów.

Kompleksowa kontrola i dokładny opis budynku

Ocena techniczna budynku powinna zawierać opis samej nieruchomości, opis badanych elementów (ściany, stropy, dach), dokumentację fotograficzną i rysunkową oraz wnioski i zalecenia. Ocena stanu technicznego budynku jest zatem bardzo kompleksowa i pozwala dokładnie przeprowadzić kontrolę jego wszystkich aspektów. Wykryte nieprawidłowości pomogą w opracowaniu nowych rozwiązań i zapobieganiu występowania w przyszłości podobnych problemów (np. system ocieplenia budynku). Do oceny stanu technicznego budynku stosuje się określoną skalę wyrażoną w stopniach zużycia. Może ona być bardzo dobra, dobra, zadowalająca, zła lub awaryjna. Każdy ze stopni określa przydatność i bezpieczeństwo budynku do użytkowania. Dobry rzeczoznawca budowlany zna przeróżne metody określania stanu budynku, a na sam koniec wystawia prawidłowy protokół.

Kiedy budynek wymaga oceny stanu technicznego?

Ocena stanu technicznego budynku jest kwestią regulowaną przez prawo budowlane i w przypadku odbioru jest ona wręcz obowiązkowa. Kiedy budynek wymaga oceny stanu technicznego? W przypadku zakupu domu warto zdecydować się na pomoc fachowca w jego kompleksowej ocenie. Podczas modernizacji budynku również wymagana jest ocena stanu technicznego, ponieważ może on mieć pewne nieprawidłowości, które grożą niebezpieczeństwem podczas przeprowadzania jakichkolwiek prac. Istnieją również sytuacje, kiedy należy przeprowadzić opinię i ekspertyzę budynku, a są to np. pęknięcia ścian, przemieszczenie elementów konstrukcyjnych czy widoczne zmiany na stropach. Należy pamiętać, aby przeprowadzona kontrola i sporządzony opis zostały wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Postaw na bezpieczeństwo i sprawdzonych ekspertów

Kiedy zauważymy niepokojące cechy budynku albo chcemy kupić bądź sprzedać mieszkanie czy też planujemy remont, który nieco bardziej ingeruje w konstrukcję budynku, należy koniecznie zlecić przeprowadzenie oceny stanu technicznego budynku. Szczegółowa diagnostyka pozwoli na dokładne oszacowanie wszelkich niezbędnych parametrów budynku oraz wykrycie problemów, usterek i nieprawidłowości. Tylko dzięki temu zapewnimy bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości. Do przeprowadzenia kompleksowej oceny stanu technicznego należy wybrać specjalistów z dużym doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami. Uznanie stwierdzonych usterek przez dewelopera sprawia, że ich naprawa odbywa się na jego koszt, tak więc nie zajdzie potrzeba ponoszenia kosztów samodzielnie. Warto zadbać o to, aby firma przeprowadzająca inspekcję byłą zaopatrzona w specjalistyczny sprzęt, np. termowizyjny. Dzięki temu możliwe będzie sprawdzenie nieruchomości pod kątem błędów w termoizolacji czy zawilgoceń powierzchni.

Ocena stanu technicznego budynku jest bardzo istotna. Obejmuje ona dwie części — opinię, wydaną przez inżyniera budowlanego, oraz ekspertyzę, którą sporządza rzeczoznawca. Wszelkie czynności wykonywane przez fachowców mają na celu dokładną diagnostykę nieruchomości i zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie dalszego użytkowania. Warto wybrać sprawdzoną firmę, która jest bogata w doświadczenia, a jej pracownicy odznaczają się specjalistycznym wykształceniem.

Oceń artykuł:

Ocena stanu technicznego budynku: jak wygląda?
Średnia 5/5 na podstawie 119 opinii.