Odchyłki podczas odbioru mieszkania i domu

Dopuszczalne odchyłki przy odbiorze techniczym mieszkania i domu od dewelopera. 886 070 575.

zdjęcie do Dopuszczalne odchyłki przy odbiorze ⭐ mieszkania i domu od dewelopera.⭐ Przeczytaj, jak odebrać mieszkanie zgodnie z normami ➽ budowlanymi.

Wyjaśniamy, jakie są dopuszczalne odchyłki przy odbiorze technicznym mieszkania od dewelopera. Przeczytaj nasz artykuł.

Odbiór techniczny odchyłki

Odbiór techniczny pozwala nabywcy sprawdzić stan techniczny mieszkania, a następnie spisać usterki w protokole odbioru. Zgodnie z tzw. Ustawą deweloperską w ciągu 14 dni od momentu podpisania protokołu deweloper odnosi się do wskazanych wad i usterek. W ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia odbioru technicznego powinno nastąpić naprawienie wszystkich uchybień. Z doświadczenia naszych specjalistów wynika, że wielu wad nie udałoby się znaleźć bez użycia specjalistycznego sprzętu. Korzystanie z przepisowych łat, kątownika czy chociażby szczelinomierza gwarantuje zweryfikowanie ukrytych odchyłek. Sprawdzenie lokalu przy pomocy profesjonalnego sprzętu daje pewność, że deweloper nie będzie mógł podważyć pomiarów. Dla nabywcy oznacza to pewność naprawy wszystkich wad i usterek na koszt dewelopera.

Brak kątów prostych na ścianach

Odpowiedzialność dewelopera za wady i usterki

Z naszego doświadczenia wynika, że deweloperzy nie zawsze wykonują naprawy po odbiorze technicznym. Jeżeli deweloper nie naprawia wad i usterek, to zgodnie z prawem ma jeszcze możliwość wyznaczenia drugiego terminu przeprowadzenia napraw. Powinien jednak podać powód, z którego wynika opóźnienie. W przypadku dalszego odmawiania naprawienia usterek nabywca ma prawo skorzystać tzw. rękojmi. Jest to ogólna zasada prawa cywilnego, zgodnie, z którą deweloper odpowiada za stan nieruchomości, jeżeli ta nie ma właściwości, o których zapewniał albo wydał lokal w stanie niezupełnym. W takim przypadku nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej, zażądać naprawy wady, żądać wymiany lokalu na nowy lub żądać obniżenia ceny. Co do zasady rękojmia przysługuje, gdy wada fizyczna została ujawniona w ciągu 2 lat, a w przypadku nieruchomości termin ten jest wydłużony do 5 lat od momentu przeniesienia lokalu na rzecz nabywcy?

Najczęstsze odchyłki mieszkania

Przy odbiorze mieszkania nabywca powinien pamiętać o podstawowych dokumentach stanowiących o dopuszczalnych odchyłkach. Podstawą jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Pomiar powierzchni mieszkania powinien odbyć się według nowszej (i korzystniejszej dla nabywcy) normy PN-ISO 9836-1997 (chociaż warto wspomnieć, że część deweloperów stosuje starszą i niestety mniej korzystną normę PN-70/b-02365).

W mieszkaniach deweloperskich najczęściej spotyka się odchyłkę podkładu posadzki. Co do zasady nie powinna ona wynosić więcej niż 5 mm na całej rozpiętości pomieszczenia. Tzw. prześwity miejscowe na długości do 2 metrów również nie powinny przekraczać 5 mm. 

Inną odchyłką są zbyt płytko położone przewody elektryczne i w związku z tym widoczne prześwity ułożonej instalacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury podtynkowe przewody elektryczne powinny znajdować się na głębokości, co najmniej 5 mm.

Sprawdzając mieszkanie należy również zwrócić uwagę na grubość tynków. Klasyczne tynki gipsowe powinny mieć grubość, co najmniej 2 mm, a na suficie i tzw. “podciągnięciu” nie więcej jak 15 mm. Grubość tynku cementowo-wapiennego powinna wynosić maksymalnie 60 mm. Warto przy tym sprawdzić wilgotność tynków przy pomocy wilgotnościomierza.


Oceń artykuł:

Dopuszczalne odchyłki przy odbiorze techniczym mieszkania i domu od dewelopera. 886 070 575.
Średnia 4.9/5 na podstawie 34 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

Pytania i odpowiedzi

Na co pozwala nabywcy odbiór techniczny?

Odbiór techniczny jest idealnym momentem, by skontrolować pracę dewelopera i sprawdzić zapisy umowy deweloperskiej i rzuty instalacji, porównując z tym, co zostało zrealizowane.

Jaki sprzęt pomoże znaleźć nieprawidłowości w trakcie odbioru?

Warto mieć ze sobą przepisową poziomicę, czyli łatę o długości 1 m lub 2 m, a także kątownik czy szczelinomierz, który pomoże sprawdzić jakość wykonania i wykryć ewentualne odchyłki.

Co powinien zrobić nabywca z wykrytymi usterkami?

Wszystkie istotne usterki należy wpisać do protokołu odbioru, by to deweloper miał obowiązek je naprawić, jeśli nabywca nie sporządzi protokołu najprawdopodobniej usterki będzie musiał naprawić na własny koszt.

Ile czasu ma deweloper, by zgodnie z ustawą wykonać poprawki?

Według ustawy deweloper ma 14 dni na odniesienie się do wad zapisanych w protokole, zaś 30 dni na ich naprawę - liczy się od dnia wykonania odbioru, dlatego tak ważna jest data sporządzenia protokołu.

Na co warto zwrócić uwagę w trakcie odbioru w kwestii norm?

Warto mieć świadomość, że jeśli chodzi o pomiar powierzchni mieszkania może się odbywać w korzystniejszy dla nabywcy sposób (norma PN-ISO 9836-1997), ale spora część deweloperów stosuje starszą normę PN-70/b-02365.

Jaka jest dopuszczalna grubość tynków?

Jeśli chodzi o normy związane z grubością tynków to oscylują między 2mm-15mm dla tynków gipsowych i maksymalnie 60 mm dla cementowo-wapiennych, ale istotna jest też ich wilgotność, którą można skontrolować za pomocą wilgotnościomierza.

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie
inzynier odbior mieszkania w warszawie

NASZE USŁUGI

Usługi odbioru mieszkania oraz inne usługi audytów technicznych nieruchomości - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Odbiór mieszkania od dewelopera

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Przy odbiorze korzystamy ze zgodnych z normami narzędzi pomiarowych, m.in. z lasera krzyżowego i wilgotnościomierza. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru. Deweloperzy naprawiają wskazane przez nas wady, a średni koszt usunięcia takich wad to zwykle kilka tysięcy złotych. Możemy także sporządzić szczegółową dokumentację fotograficzną usterek.

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Przegląd techniczny mieszkania na rynku wtórnym

Podczas przeglądu mieszkania weryfikujemy m.in. szczelność okien, zacieki i zawilgocenia, metraż oraz instalacje nadające się do wymiany. Możemy także sporządzić szacunkową wycenę kosztów remontu nieruchomości. Nasze raporty z przeglądu mieszkań umożliwiają negocjację ceny ze sprzedawcą oraz pozwalają na rezygnację z kupna nieruchomości, która na pozór jest w dobrym stanie, ale w rzeczywistości wiąże się z koniecznością dokonania kosztownych remontów.

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Odbiór domu od dewelopera

W ramach odbioru domu sprawdzamy także m.in. poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu. Przy odbiorze domu korzystamy z narzędzi pomiarowych, m.in. z lasera krzyżowego orazz kamery termowizyjnej. Usterki wpisujemy do protokołu udostępnionego nam przez dewelopera. Możemy także sporządzić szczegółową dokumentację fotograficzną usterek.

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Przegląd techniczny domu na rynku wtórnym

W ramach przeglądu domu na rynku wtórnym sprawdzamy także m.in. poddasze (np. pod kątem bytowania tam zwierząt takich jak kuny), schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu, szczelność okien, a także niewidoczne gołym okiem zacieki oraz zawilgocenia. Podobnie, jak w przypadku mieszkania przygotowujemy raport zawierający ocenę stanu technicznego domu. Możemy też oszacować koszty remontu domu.

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Badanie termowizyjne

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir, którymi wypatrujemy tzw. mostki termiczne. Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie wychwycić także niewidoczne gołym okiem ogniska korozji biologicznej (np. grzyba), zacieki oraz zawilgocenia w ścianach nieruchomości.

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Sprawdzenie ekipy wykończeniowej

Nasza firma jest w stanie sprawdzić remont/wykończenie wykonane w mieszkaniu lub w domu przez firmę wykończeniową/ekipę remontową. Dotyczy to zarówno remontów na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Każdy remont wiąże się z niedoróbkami, a nasi inżynierowie są w stanie odebrać taki remont i wskazać ekipie elementy wymagające poprawy.


ZNAMY NORMY I PRZEPISY

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne.
Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone.
Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Baza wiedzy

Sprawdzenie wymiarów działki Jak bezpiecznie podpisac umowę przedwstępną Sprzedaż mieszkania - sporządzenie protokołu Unikanie podatku od kupna nieruchomosci Na co zwrócić uwagę podczas odbioru mieszkania od dewelopera? Kupno mieszkania z doradcą prawnym, czy warto? Sprawdzenie umowy deweloperskiej z prawnikiem Cena odbioru mieszkania od dewelopera Co warto sprawdzić przy zakupie domu - rynek pierwotny Co sprawdzić przy zakupie domu - rynek wtórny Co sprawdzić przy zakupie działki Sprawdzenie działki z fachowcem Sprawdzenie dewelopera przed kupnem mieszkania Badanie termowizyjne mieszkania Inspekcja domu przed kupnem Białystok | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Bydgoszcz | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Gdańsk | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Katowice | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Kraków | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Łódź | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Lublin | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Olsztyn | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Opole | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Poznań | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Rzeszów | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Rzeszów | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Szczecin | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Toruń | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Warszawa | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Wroclaw | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Zielona Góra | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Białystok | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Bydgoszcz | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Gdańsk | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Katowice | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Kielce | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Kraków | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Łódź | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Lublin | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Olsztyn | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Opole | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Poznań | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Rzeszów | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Szczecin | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Toruń | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Warszawa | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Wrocław | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Zielona Góra | 886 070 575 Co zrobić, gdy remont został źle wykonany Jak poprawnie wykonać odbiór remontu Jak sprawdzić ekipę remontową Wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej Czym jest PN-ISO 9836:1997 Na co zwrócić uwagę podczas odbioru domu od dewelopera Jak przepisać licznik po kupnie nieruchomości Stan instalacji podczas odbioru mieszkania lub domu Odbiór mieszkania lub domu po remoncie - protokół Rodzaje stanu deweloperskiego domu Czy warto sprawdzić dom przed kupnem Co zrobić, gdy podczas odbioru mieszkania lub domu widać zawilgocenia i grzyb Przepisy dotyczące garażu podziemnego Zakup domu na rynku wtórnym Jak dobrze kupić mieszkanie lub dom Jak wykonać pomiar wilgotności wylewki przy odbiorze mieszkania lub domu Stan techniczny mieszkania przy zakupie Stan techniczny domu przy zakupie Jak wygląda protokół przekazania mieszkania lub domu, gdy chodzi o sprzedaż Kiedy dokładnie po odbiorze mieszkania lub domu podpisać akt notarialny Wzór protokołu odbioru domu Jaki jest koszt odbioru mieszkania Czym jest inwentaryzacja powykonawcza domu Co zrobić podczas odbioru, gdy wadą są porysowane okna Odbiór mieszkania lub domu z fachowcem Ekspertyza techniczna dotycząca mieszkania Kupno mieszkania od dewelopera - jakie zadać pytania Zakup mieszkania z rynku wtórnego - kiedy przekazać klucze Czy istnieje norma dotycząca porysowanego okna Stan techniczny grzejników Przepisy dotyczące balustrad Jak sprawdzić instalacje podczas odbioru mieszkania Czy piwnica wlicza się w metraż mieszkania Jaka jest cena badania termowizyjnego Co trzeba przygotować, by podpisać umowę o dostawie prądu Odbiór mieszkania a dokumenty od dewelopera Co warto sprawdzić podczas odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnej Kupno domu od dewelopera a dokumenty Odbiór domu - co warto wiedzieć Dopuszczalne wymiary miejsca postojowego Przegląd techniczny w starym domu Kupno domu w stanie surowym - co warto sprawdzić Wady podczas odbioru mieszkania lub domu Czy badanie termowizyjne w domu to dobry pomysł Tynku cementowo-wapienne a odbiór mieszkania Gdzie odnotować zmiany w metrażu kupionego mieszkania Odpowiedzialność dewelopera za wady ukryte Jak powinien wyglądać protokół zdawczo-odbiorczy sprzedaży mieszkania Ekspertyza techniczna mieszkania Pomoc przy odbiorze mieszkania Czy warto sprawdzić stan techniczny budynku Ile czasu trwa odbiór mieszkania lub domu Lista referencyjna podczas odbioru mieszkania Opóźnienie odbioru a kara dla dewelopera Sprzęt niezbędny podczas odbioru mieszkania Jak prawidłowo sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy domu Kiedy można wykonać odbiór mieszkania Metraż przy zakupie mieszkania lub domu Części wspólne - jak wygląda kwestia rękojmi Jak poprawnie sporządzić protokół odbioru mieszkania Tynki - normy 2021 Ściany w mieszkaniu - jakie są normy zawilgocenia Zakup mieszkania lub domu od dewelopera a rękojmia Jakie są standardy - kąty ścian Jak postąpić, gdy deweloper nie usuwa usterek Czy na zakup domu od dewelopera przysługuje gwarancja Kupno domu - czy warto go wcześniej sprawdzić Kupno mieszkania lub domu najważniejsze informacje Jaka jest cena ekspertyzy budowlanej O co pytać podczas kupna mieszkania na rynku wtórnym Kupno mieszkania od dewelopera - co warto wiedzieć Plusy i minusy kupna domu od osoby prywatnej Czy warto wykonać odbiór mieszkania na rynku wtórnym Jak załatwić upoważnienie do odbioru mieszkania lub domu Fachowa pomoc podczas odbioru mieszkania Czy warto zlecić odbiór mieszkania firmie Ile trwa średnio odbiór mieszkania Czy ustawa deweloperska pomaga podczas odbioru mieszkania? Kamera termowizyjna podczas odbioru mieszkania Koszt związany z odbiorem mieszkania Jak wygląda przykładowy wzór protokołu odbioru mieszkania Rzeczoznawca podczas odbioru mieszkania Normy budowlane podczas odbioru mieszkania Co trzeba sprawdzić podczas kupna starego domu Czy warto przed kupnem wykonać inspekcję domu Wzór zgłoszenia usterek do dewelopera Jakie są normy techniczne podczas odbioru mieszkania Normy odbioru posadzek Jak sprawdzić instalację wodno-kanalizacyjną podczas odbioru mieszkania Co można zrobić przed odbiorem technicznym Pełnomocnik podczas odbioru mieszkania Jak odnieść się do metrażu podczas odbioru mieszkania Inspektor podczas odbioru mieszkania Odbiór mieszkania - regulacje dotyczące czynszu Jak sprawdzić prąd podczas odbioru mieszkania Odbiór mieszkania - czy potrzebny jest protokół Odbiór mieszkania - podstawowe informacje Pełnomocnik przy odbiorze mieszkania Pozwolenie na użytkowanie budynku a odbiór techniczny Odbiór mieszkania i umowa przeniesienia własności Lista rzeczy do sprawdzenia i lista kontrolna odbioru mieszkania Odbiór techniczny mieszkania od dewelopera - formalności Odchyłki podczas odbioru mieszkania i domu Odbiory mieszkań a przekazanie kluczy - różnice