Podpisana umowa deweloperska może zostać zerwana, jednak są pewne warunki, które trzeba spełnić i często wiąże się to karami umownymi. Czy zawsze musisz je płacić? Czy deweloper też jest zobowiązany do rekompensaty w razie odstąpienia? W jaki sposób zadbać o siebie podczas podpisywania umowy deweloperskiej? Jeżeli interesuje Cię ten temat, przeczytaj poniższy artykuł, w którym zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje. 

Odstąpienie od umowy – czy jest możliwe?

Punkt, dotyczący odstąpienia od umowy, powinien być zapisany w dokumencie, który podpisujesz. Zazwyczaj nie ma żadnych problemów z jego umieszczeniem w umowie, gdyż deweloperom także zależy na klientach, którzy rzeczywiście kupią lokal i nie będą przeciągać transakcji w nieskończoność. Mimo wszystko warto sprawdzić, czy taką klauzulę zawarto w dokumencie oraz… jakie ograniczenia jej dotyczą! Niestety najczęściej nie udaje się przeprowadzić odstąpienia od umowy bezkosztowo, ale są wyjątki. 

Kara za zerwanie umowy deweloperskiej

Kary umowne za odstąpienie od umowy deweloperskiej są bardzo często stosowane i jest to jak najbardziej legalny zabieg. Deweloperzy zabezpieczają się w ten sposób przed klientami, którzy rezerwowaliby nieruchomości pochopnie, a później rezygnowali. Konsekwencje finansowe blokują takie działania i są rekompensatą dla dewelopera za czas, kiedy oferta nie była dostępna na rynku. Oczywiście zdarzają się firmy, które są gotowe rozwiązać umowę za porozumieniem stron bez żadnych kosztów, ale jest to rzadkość. 

Odstąpienie od umowy deweloperskiej – kiedy jest możliwe?

Ustawa Deweloperska to dokument, który powstał, aby chronić obie strony transakcji sprzedaży mieszkania, a więc i dewelopera i nabywcę. W jej zapisach znaleźć można również kwestie związane z odstąpieniem od umowy. Mówi ona o tym, że można zrezygnować bez żadnych konsekwencji z zakupu nieruchomości, jeśli informacje zawarte w umowie nie będą zgodne z prospektem, prospekt informacyjny nie zawiera pól wymaganych przez ustawę, prospekt jest sprzeczny z prawem lub deweloper nie przeniesie na Ciebie własności mieszkania w terminie określonym w umowie. W przypadku trzech pierwszych kwestii czas na odstąpienie wynosi 30 dni. Jeśli chodzi o przeniesienie prawa własności, procedura jest bardziej skomplikowana. W pierwszej kolejności musisz wyznaczyć deweloperowi 120 dni na przeniesienie praw, a dopiero później możesz odstąpić od umowy.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej – co w sytuacji, gdy nie dostaniesz kredytu? 

Co się dzieje w sytuacji, gdy nabywca nie otrzyma kredytu? Najczęściej deweloper pozwala na bezkosztowe rozwiązanie umowy. Wynika to z faktu, że deweloperzy nie chcą niewypłacalnych klientów, a osoba, która nie otrzymała finansowania na nieruchomość, taką właśnie się w jego oczach staje. Jeśli więc bank odmówi Ci pożyczki, prawdopodobnie deweloper zgodzi się polubownie załatwić z Tobą sprawę rozwiązania umowy. 

Kiedy deweloper może odstąpić od umowy?

Warto mieć też na uwadze, że  nie tylko nabywca może odstąpić od umowy, ale również deweloper ma do tego prawo. Dobrze jest więc zadbać o to, aby w umowie i na nim ciążyła kara umowna, którą będzie musiał wypłacić nabywcy w ramach rekompensaty za zmianę planów. Musisz wiedzieć, że coraz częściej pojawiają się sytuacje, że deweloperzy nawet mimo kar umownych, decydują się odstąpić od umowy. Wynika to z faktu, że bardziej opłaca się im zakończyć umowę i wypłacić karę, a później sprzedać dużo drożej lokal, niż zostać przy niższej cenie. Zwróć więc uwagę na to, aby kary były dotkliwe. Pamiętaj jednak przy tym, że kary będą proporcjonalne, a więc takie same dla Ciebie i takie same dla dewelopera.

Kiedy sprzedający może zerwać umowę bez uiszczenia sankcji? 

Oczywiście i dewelopera obejmuje prawo do odstąpienia od umowy bez wypłacenia kary umownej, w wyjątkowej sytuacji. Dzieje się tak, gdy nabywca nie spełni świadczenia pieniężnego w ustalonej wysokości lub terminie ustalonym w umowie. Jak wygląda w takiej sytuacji procedura odstąpienia?

  1. Deweloper przesyła wezwanie do zapłaty z potwierdzeniem doręczenia. 
  2. Czeka 30 dni od daty doręczenia na zapłatę.
  3. Gdy po tym czasie pieniądze nie wpłyną na jego konto, może odstąpić od umowy.

Umowa traci także ważność, gdy nabywca nie stawi się na odbiór mieszkania lub podpisanie aktu notarialnego przenoszącego prawo własności. Procedura jest tutaj podobna, ale wezwanie powinno zostać wysłane dwukrotnie, z sześćdziesięciodniowym odstępem.

Jeśli obawiasz się, że nie poradzisz sobie z analizą umowy i pewne zapisy będą dla Ciebie niekorzystne, zapewnij sobie spokój i zgłoś się do specjalistów, którzy przeprowadzą audyt. To inwestycja, która zagwarantuje Ci spokojny sen, więc naprawdę warto rozważyć taką możliwość!

Oceń artykuł:

Zwrot pieniędzy przez dewelopera a zerwanie przez niego umowy
Średnia 5/5 na podstawie 225 opinii.