Pozwolenie na użytkowanie budynku a odbiór techniczny

Relacje między odbiorem technicznym mieszkania a pozwoleniem na użytkowanie budynku 886 070 575

zdjęcie do W artykule przedstawiamy ➽ jaki wpływ na odbiór techniczny lokalu ✓ma uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku.⭐ Czy możliwy jest odbiór techniczny przed pozwoleniem na użytkowanie budynku?

Czy mogę odebrać mieszkanie przed uzyskaniem przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie? Odpowiedź w artykule.

Odbiór mieszkania a pozwolenie na użytkowanie

W procesie kupna mieszkania można wyróżnić kilka istotnych elementów: podpisanie umowy deweloperskiej, termin zakończenia prac budowlanych, odbiór techniczny oraz przeniesienie własności. Deweloper w umowie deweloperskiej zobowiązuje się do wybudowania lokalu i przeniesienia własności na rzecz nabywcy w określonym terminie. Przeniesienie własności lokalu musi zostać poprzedzone uzyskaniem przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie oraz odbiorem technicznym. Dopiero po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie deweloper może przejść do odbiorów technicznych i wydawania lokali nabywcom. W teorii bez pozwolenia na użytkowanie nie można dokonać odbioru technicznego, dostać kluczy i stać się posiadaczem lokalu.

Brak gniazdka na balkonie
W praktyce spora część deweloperów proponuje tzw. “przedodbiór”. Oznacza to dokonanie oględzin stanu technicznego lokalu jeszcze na etapie budowy (czyli przed pozwoleniem na użytkowanie). Dla nabywcy oznacza to szybszą naprawę usterek, wcześniejsze wydanie lokalu i szybsze zamieszkanie. Dokonując wcześniejszego odbioru należy tylko pamiętać o spisaniu wad i usterek do protokołu. Protokół powinien być podpisany przez nabywcę i dewelopera. Następnie należy przenieść wady do protokołu odbioru technicznego po pozwoleniu na użytkowanie i również ten protokół podpisać przez obie strony. Ten “prawdziwy” odbiór techniczny może odbyć się jedynie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku.

Odbiór mieszkania z fachowcem

Odbiór techniczny to zagwarantowane przez tzw. Ustawę Deweloperską prawo do oceny stanu technicznego lokalu przed podpisaniem ostatecznej umowy przenoszącej własność. Nabywca ma prawo sprawdzić, czy deweloper wybudował lokal tak jak opisywał w umowie, standardzie technicznym, prospekcie informacyjnym i rzutach projektowych. Z naszego doświadczenia wynika, że odbiór techniczny najlepiej jest przeprowadzić z doświadczonym fachowcem: inżynierem albo inspektorem budowlanym. Przy pomocy przepisowego sprzętu (np. łaty, poziomicy, dalmierza laserowego) można wykryć o wiele więcej wad niż przy zwykłych oględzinach mieszkania. Odbiór mieszkania ma szczególne znaczenie, bo jest to jedyny moment, w którym można skutecznie zobowiązać dewelopera do naprawienia usterek w lokalu. Deweloper jest prawnie zobowiązany do odniesienia się do wad i usterek oraz naprawy niedociągnięć w ciągu 30 dni. Koszt wynajęcia specjalisty nie jest wysoki. W porównaniu do wad i usterek, które mogą później kosztować tysiące złotych, sprawdzenie lokalu naprawdę się opłaca.

Pozwolenie na użytkowanie budynku

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest koniecznym warunkiem, aby deweloper mógł zgodnie z prawem rozpocząć proces odbiorów technicznych i wydawania lokali na rzecz nabywców. Pozwolenie na użytkowanie to dokument stwierdzający, że budynek wielorodzinny został wykonany zgodnie z projektem budowlanym, zagospodarowaniem terenu oraz że spełnia wszelkie możliwe normy techniczne, sanitarne i przeciwpożarowe. Do momentu uzyskania tego dokumentu, inwestycja deweloperska jest de facto placem budowy i nabywcy nie mają prawa mieszkać w lokalach.


Oceń artykuł:

Relacje między odbiorem technicznym mieszkania a pozwoleniem na użytkowanie budynku 886 070 575
Średnia 4.9/5 na podstawie 52 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

Pytania i odpowiedzi

Jakie są istotne dla nabywcy etapy podczas budowy?

Pierwszy to podpisanie umowy deweloperskiej, zakończenie prac budowlanych, które warunkują możliwość wykonania odbioru technicznego mieszkania i na końcu przeniesienie własności przez dewelopera.

Czym jest pozwolenie na użytkowanie budynku?

W momencie, w którym deweloper kończy prace budowlane inwestycja zostaje skrupulatnie sprawdzona, po czym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydaje stosowny dokument, który pozwala realizować etap odbiorów mieszkań.

Kiedy należy wykonać odbiór techniczny mieszkania?

Tak naprawdę odbiory techniczne zaczynają się po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie, kiedy to budynek został sprawdzony, choć jest też możliwość wykonania tzw. "przedodbioru", który przyśpiesza prace wykończeniowe.

Czym jest tzw. "przedodbiór" mieszkania?

Przedodbiór to odbiór techniczny, który realizowany jest przed uzyskaniem przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie, nie zastąpi on odbioru technicznego, ale wszystkie wady z przedodbioru można wpisać do protokołu odbioru technicznego.

Czy warto wykonać "przedodbiór"?

Tak naprawdę realizując przedodbiór i otrzymując klucze, można zacząć remont, dzięki czemu dużo szybciej można się wprowadzić lub zacząć wynajmować mieszkanie.

Czy można wykończyć mieszkanie przed odbiorem?

Jeśli zrealizujemy przedodbiór i otrzymamy klucze, możemy zająć się wykańczaniem wnętrz, ważne, by wady, które zostały dostrzeżone wpisać też do końcowego protokołu odbioru, który jest konieczny.

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie
inzynier odbior mieszkania w warszawie

O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.