W niniejszym  artykule wskazujemy najważniejsze normy techniczne, które brane są pod uwagę przy ocenie lokalu mieszkalnego podczas jego odbioru.

Odbiór mieszkania jest bardzo ważną czynnością, która tak naprawdę zamyka etap działań dewelopera, zaś otwiera możliwości wykończenia mieszkania przez inwestora. Jest to chwila, którą należy wykorzystać. Odbiór mieszkania polega na skontrolowaniu tego, co zostało zrealizowane przez dewelopera, ocenieniu stanu deweloperskiego i zgodności wszystkich wykończeń z umową, projektem instalacji i normami budowlanymi.

Normy – czym są?

Normy budowlane określają najczęściej cechy charakterystyczne dla danego produktu, standaryzują to, co jest konieczne z punktu technologicznego, usługowego czy produkcyjnego. Określa się je poprzez rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Usługa inżyniera pracującego dla firmy Odbiór.pl obejmuje kontrolę również pod kątem zgodności mieszkania z normami budowlanymi, Polskimi Normami oraz rozporządzeniami budowlanymi.

Wylewka do zeszlifowania

Przykładów takich norm, które nas interesują jest wiele, chociażby normy pomiaru powierzchni PN-ISO 9836:1997. Zgodnie z ich treścią, powierzchnia między innymi jest obliczana dla wymiarów budynku w stanie wykończonym na poziomie podłogi nie licząc listew przypodłogowych, progów itp. Powyższa norma uważana jest za korzystniejszą niż starsze normy pomiaru metrażu.

Z ciekawszych norm, którymi posługują się w pracy inżynierowie Odbiór.pl są normy dotyczące tynków Pn-B- 10110:2005. W niej zawarto informacje dotyczące tego, jakiej grubości powinny być tynki na ścianach i suficie oraz powierzchnia tynków. Norma mówi też o barwie tynku (powinna być jednolita na całej powierzchni tynku) oraz o wielkości możliwych odchyłek, które są bardzo istotne podczas kontroli, bo zdarzają się najczęściej.

Ważne są też normy dotyczące okien i drzwi PN-EN- 12519:2007. Zgodnie z jej treścią, nasi inżynierowie dokładnie sprawdzają stolarkę okienną i drzwiową. Drzwi wejściowe do budynku i mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy, co najmniej szerokość 0,9 m. Jeśli drzwi są dwuskrzydłowe, to skrzydło główne musi mieć szerokość min. 0,9 m. Natomiast drzwi wewnętrzne powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej szerokość 0,8 m. Wysokość drzwi świetle ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 2 m, zarówno dla drzwi zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Normy dotyczące kuchni powiązano z prawidłowo wykonaną wentylacją w pomieszczeniu kuchennym, która jest niezwykle ważna. Rozporządzenie zakłada, iż w kuchni powinno się znajdować okno. Jeżeli, w tzw. kuchni ciemnej jest kuchenka gazowa, to musi być zainstalowana wentylacja mechaniczna wywiewna. W mieszkaniach wielopokojowych kuchnia może być w aneksie, o ile jest w tym pomieszczeniu wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. Otwór wentylacyjny powinien znajdować się  na wysokości maksymalnie 15 cm od sufitu.

Normy dotyczące schodów - w domach, sprawdzamy zgodność wykonanych prac z rozporządzeniem ministra budownictwa. Na jego podstawie maksymalna wysokość stopni może wynosić 19 cm, a minimalna użytkowa szerokość biegu - 80 cm.

Pomieszczenia przynależne – odbierając mieszkanie nasi inżynierowie sprawdzają również przynależności mieszkania (komórki lokatorskie, rowerownię czy miejsca postojowe). Wszystkie z pomieszczeń sprawdzane są w oparciu o odpowiednie dla nich normy.

Odbiór mieszkania – normy

Prawdą jest, że inżynierowie Odbiór.pl muszą być świadomi wszystkich wymogów i norm, ponieważ bardzo często nawet najdokładniejsze wykonanie projektu może być problematyczne w trakcie wykańczania, a później mieszkania, gdy normy budowlane nie zostaną w nim odpowiednio zrealizowane.

Oceń artykuł:

Odbiór mieszkania - normy techniczne | zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 64 opinii.