Jakie są normy techniczne podczas odbioru mieszkania

Odbiór mieszkania - normy techniczne | zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W artykule wskazujemy ⭐najważniejsze normy, które brane są pod ➽ uwagę przy ocenie mieszkania podczas odbioru technicznego.⭐

W niniejszym  artykule wskazujemy najważniejsze normy techniczne, które brane są pod uwagę przy ocenie lokalu mieszkalnego podczas jego odbioru.

Odbiór mieszkania jest bardzo ważną czynnością, która tak naprawdę zamyka etap działań dewelopera, zaś otwiera możliwości wykończenia mieszkania przez inwestora. Jest to chwila, którą należy wykorzystać. Odbiór mieszkania polega na skontrolowaniu tego, co zostało zrealizowane przez dewelopera, ocenieniu stanu deweloperskiego i zgodności wszystkich wykończeń z umową, projektem instalacji i normami budowlanymi.

Normy – czym są?

Normy budowlane określają najczęściej cechy charakterystyczne dla danego produktu, standaryzują to, co jest konieczne z punktu technologicznego, usługowego czy produkcyjnego. Określa się je poprzez rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Usługa inżyniera pracującego dla firmy Odbiór.pl obejmuje kontrolę również pod kątem zgodności mieszkania z normami budowlanymi, Polskimi Normami oraz rozporządzeniami budowlanymi.

Wylewka do zeszlifowania

Przykładów takich norm, które nas interesują jest wiele, chociażby normy pomiaru powierzchni PN-ISO 9836:1997. Zgodnie z ich treścią, powierzchnia między innymi jest obliczana dla wymiarów budynku w stanie wykończonym na poziomie podłogi nie licząc listew przypodłogowych, progów itp. Powyższa norma uważana jest za korzystniejszą niż starsze normy pomiaru metrażu.

Z ciekawszych norm, którymi posługują się w pracy inżynierowie Odbiór.pl są normy dotyczące tynków Pn-B- 10110:2005. W niej zawarto informacje dotyczące tego, jakiej grubości powinny być tynki na ścianach i suficie oraz powierzchnia tynków. Norma mówi też o barwie tynku (powinna być jednolita na całej powierzchni tynku) oraz o wielkości możliwych odchyłek, które są bardzo istotne podczas kontroli, bo zdarzają się najczęściej.

Ważne są też normy dotyczące okien i drzwi PN-EN- 12519:2007. Zgodnie z jej treścią, nasi inżynierowie dokładnie sprawdzają stolarkę okienną i drzwiową. Drzwi wejściowe do budynku i mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy, co najmniej szerokość 0,9 m. Jeśli drzwi są dwuskrzydłowe, to skrzydło główne musi mieć szerokość min. 0,9 m. Natomiast drzwi wewnętrzne powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej szerokość 0,8 m. Wysokość drzwi świetle ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 2 m, zarówno dla drzwi zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Normy dotyczące kuchni powiązano z prawidłowo wykonaną wentylacją w pomieszczeniu kuchennym, która jest niezwykle ważna. Rozporządzenie zakłada, iż w kuchni powinno się znajdować okno. Jeżeli, w tzw. kuchni ciemnej jest kuchenka gazowa, to musi być zainstalowana wentylacja mechaniczna wywiewna. W mieszkaniach wielopokojowych kuchnia może być w aneksie, o ile jest w tym pomieszczeniu wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. Otwór wentylacyjny powinien znajdować się  na wysokości maksymalnie 15 cm od sufitu.

Normy dotyczące schodów - w domach, sprawdzamy zgodność wykonanych prac z rozporządzeniem ministra budownictwa. Na jego podstawie maksymalna wysokość stopni może wynosić 19 cm, a minimalna użytkowa szerokość biegu - 80 cm.

Pomieszczenia przynależne – odbierając mieszkanie nasi inżynierowie sprawdzają również przynależności mieszkania (komórki lokatorskie, rowerownię czy miejsca postojowe). Wszystkie z pomieszczeń sprawdzane są w oparciu o odpowiednie dla nich normy.

Odbiór mieszkania – normy

Prawdą jest, że inżynierowie Odbiór.pl muszą być świadomi wszystkich wymogów i norm, ponieważ bardzo często nawet najdokładniejsze wykonanie projektu może być problematyczne w trakcie wykańczania, a później mieszkania, gdy normy budowlane nie zostaną w nim odpowiednio zrealizowane.


Oceń artykuł:

Odbiór mieszkania - normy techniczne | zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 36 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie
inzynier odbior mieszkania w warszawie

O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.