Odbiory mieszkań a przekazanie kluczy - różnice

Odbiór nieruchomości i mieszkania to nie to samo co przekazanie kluczy - zamów odbiór z inżynierem 886 070 575

zdjęcie do Nasi eksperci wyjaśniają, ➽ dlaczego odbiór mieszkania to nie to ➽ samo co przekazanie kluczy do nowoodbieranej nieruchomości.➽

Czym różni się odbiór techniczny mieszkania od przekazania kluczy? O różnicach można dowiedzieć się w niniejszym wpisie.

Odbiór techniczny mieszkania i przekazanie kluczy do mieszkania

Odbiór techniczny i odbiór kluczy nie muszą wystąpić w tym samym momencie. W artykule przedstawiamy czym różni się odbiór kluczy od odbioru technicznego lokalu

Co to jest odbiór techniczny?

Odbiór techniczny lokalu to jeden z ostatnich etapów dzielących nabywcę przed pełnym korzystaniem z kupionego mieszkania. W praktyce jest to sprawdzenie pod kątem technicznym, Polskich Norm i ogólnej usterkowości lokalu wybudowanego przez dewelopera. Podpisując umowę deweloperską, deweloper zobowiązuje się do wybudowania lokalu o określonym standardzie technicznym i zgodnie z normami budowlanymi. Procedura odbioru technicznego pozwala zweryfikować, czy deweloper wywiązał się z tych zobowiązań. Zgodnie z prawem, odbiór techniczny powinien odbyć się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku, a przed podpisaniem umowy przenoszącej własność lokalu na nabywcę. W trakcie odbioru sprawdzany jest stan techniczny lokalu, zgodność ze standardem wykończenia, normami oraz ogólna usterkowość. Wady i usterki są wpisywane do protokołu odbioru, który jest podpisywany przez dewelopera i nabywcę. Deweloper naprawia uznane wady w ciągu 30 dni.

Ubytki uszczelek w drzwiach wejściowych

Co oznacza przekazanie kluczy do nieruchomości?

Przekazanie kluczy do lokalu to przeniesienie posiadania na rzecz nabywcy. Oznacza to, że deweloper nie ma już prawa wejść do lokalu bez zgody nabywcy (w przypadku wykrycia wad i usterek po podpisaniu protokołu odbioru technicznego należy jednak każdorazowo wpuścić dewelopera do lokalu, aby ten dokonał napraw). Dostając klucze nabywca zaczyna utrzymywać lokalu na swój koszt. Spisuje się stan liczników i podpisuje nowe umowy na media. Od tego momentu nabywca ponosi też ewentualne ryzyko uszkodzeń lokalu - deweloper nie jest już odpowiedzialny za stan techniczny (chyba, że wada powstała przed wydaniem kluczy).

Odbiór techniczny mieszkania a odbiór kluczy

Wbrew pozorom odbiór lokalu i odbiór kluczy do niego to dwie odrębne rzeczy. Odbiór techniczny to ustawowo i umownie zagwarantowane prawo do zgłaszania usterek domu lub mieszkania. Przekazanie kluczy do lokalu to moment, w którym na nabywcę przechodzi posiadanie lokalu (nie własność - własność przechodzi na nabywcę w momencie podpisania umowy przenoszącej własność, a więc końcowego aktu notarialnego do którego zwarcia zobowiązuje strony umowa deweloperska). Umowy deweloperskie różnie stanowią o momencie przekazania kluczy. Najczęściej spotykane są trzy rozwiązania. Pierwszym z nich jest przekazanie kluczy w momencie zakończenia odbioru technicznego (nabywca podpisuje wtedy “protokół zdawczo-odbiorczy”. Drugim rozwiązaniem jest przekazanie kluczy do lokalu w dniu podpisania umowy przenoszącej własność (to może nastąpić jakiś czas po odbiorze). Wtedy po odbiorze technicznym podpisuje się jedynie “protokół odbioru technicznego”. W trzecim przypadku umowa deweloperska milczy na temat przekazania kluczy. W takiej sytuacji klucze zostaną przekazane dopiero w momencie podpisania umowy końcowej. Nabywca powinien zwrócić uwagę w którym momencie otrzyma klucze do lokalu, bo od tego zależy możliwość wcześniejszego wprowadzenia się do lokalu i rozpoczęcia jego wykańczania.


Oceń artykuł:

Odbiór nieruchomości i mieszkania to nie to samo co przekazanie kluczy - zamów odbiór z inżynierem 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 40 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

Pytania i odpowiedzi

Odbiór techniczny mieszkania - jak go wykonać dobrze?

Warto sprawdzić zapisy z umowy deweloperskiej, rzuty instalacji i skonfrontować je ze stanem faktycznym i normami budowlanymi, a wszelkie nieprawidłowości zamieścić w protokole odbioru.

Czy w trakcie odbioru technicznego deweloper wyda nabywcy klucze?

Szczegóły związane z wydaniem kluczy zawarte są zazwyczaj w umowie deweloperskiej, jeśli nie, to wydanie kluczy nastąpi po podpisaniu drugiego aktu notarialnego polegającego na przeniesieniu własności na nabywcę.

Czy w protokole odbioru warto zapisać informację dotyczącą przekazania kluczy?

Jeśli deweloper decyduje się na przekazanie kluczy do protokołu należy wpisać liczbę przekazanych kompletów, a także odnotować stan liczników.

Co powinien zrobić nabywca po otrzymaniu kluczy?

Przekazanie kluczy łączy się z posiadaniem lokalu, ale bez przeniesienia własności, wobec tego nabywca staje się odpowiedzialny za opłaty, spisanie liczników i ewentualne zmiany, od tego momentu deweloper nie może bez wiedzy nabywcy wejść do mieszkania.

Jaka jest różnica między posiadaniem lokalu a przeniesieniem własności?

Posiadanie lokalu związane jest z przekazaniem kluczy, zaś przeniesienie własności to efekt podpisania drugiego aktu notarialnego.

Czy warto nalegać na wcześniejsze przekazanie kluczy?

Między odbiorem, a przeniesieniem własności może wystąpić ok 6 miesięcy przerwy, więc jeśli nabywcy zależy na czasie, warto, by klucze otrzymał podczas odbioru.

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie
inzynier odbior mieszkania w warszawie

NASZE USŁUGI

Usługi odbioru mieszkania oraz inne usługi audytów technicznych nieruchomości - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Odbiór mieszkania od dewelopera

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Przy odbiorze korzystamy ze zgodnych z normami narzędzi pomiarowych, m.in. z lasera krzyżowego i wilgotnościomierza. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru. Deweloperzy naprawiają wskazane przez nas wady, a średni koszt usunięcia takich wad to zwykle kilka tysięcy złotych. Możemy także sporządzić szczegółową dokumentację fotograficzną usterek.

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Przegląd techniczny mieszkania na rynku wtórnym

Podczas przeglądu mieszkania weryfikujemy m.in. szczelność okien, zacieki i zawilgocenia, metraż oraz instalacje nadające się do wymiany. Możemy także sporządzić szacunkową wycenę kosztów remontu nieruchomości. Nasze raporty z przeglądu mieszkań umożliwiają negocjację ceny ze sprzedawcą oraz pozwalają na rezygnację z kupna nieruchomości, która na pozór jest w dobrym stanie, ale w rzeczywistości wiąże się z koniecznością dokonania kosztownych remontów.

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Odbiór domu od dewelopera

W ramach odbioru domu sprawdzamy także m.in. poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu. Przy odbiorze domu korzystamy z narzędzi pomiarowych, m.in. z lasera krzyżowego orazz kamery termowizyjnej. Usterki wpisujemy do protokołu udostępnionego nam przez dewelopera. Możemy także sporządzić szczegółową dokumentację fotograficzną usterek.

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Przegląd techniczny domu na rynku wtórnym

W ramach przeglądu domu na rynku wtórnym sprawdzamy także m.in. poddasze (np. pod kątem bytowania tam zwierząt takich jak kuny), schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu, szczelność okien, a także niewidoczne gołym okiem zacieki oraz zawilgocenia. Podobnie, jak w przypadku mieszkania przygotowujemy raport zawierający ocenę stanu technicznego domu. Możemy też oszacować koszty remontu domu.

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Badanie termowizyjne

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir, którymi wypatrujemy tzw. mostki termiczne. Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie wychwycić także niewidoczne gołym okiem ogniska korozji biologicznej (np. grzyba), zacieki oraz zawilgocenia w ścianach nieruchomości.

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Sprawdzenie ekipy wykończeniowej

Nasza firma jest w stanie sprawdzić remont/wykończenie wykonane w mieszkaniu lub w domu przez firmę wykończeniową/ekipę remontową. Dotyczy to zarówno remontów na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Każdy remont wiąże się z niedoróbkami, a nasi inżynierowie są w stanie odebrać taki remont i wskazać ekipie elementy wymagające poprawy.


ZNAMY NORMY I PRZEPISY

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne.
Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone.
Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Baza wiedzy

Sprawdzenie wymiarów działki Jak bezpiecznie podpisac umowę przedwstępną Sprzedaż mieszkania - sporządzenie protokołu Unikanie podatku od kupna nieruchomosci Na co zwrócić uwagę podczas odbioru mieszkania od dewelopera? Kupno mieszkania z doradcą prawnym, czy warto? Sprawdzenie umowy deweloperskiej z prawnikiem Cena odbioru mieszkania od dewelopera Co warto sprawdzić przy zakupie domu - rynek pierwotny Co sprawdzić przy zakupie domu - rynek wtórny Co sprawdzić przy zakupie działki Sprawdzenie działki z fachowcem Sprawdzenie dewelopera przed kupnem mieszkania Badanie termowizyjne mieszkania Inspekcja domu przed kupnem Białystok | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Bydgoszcz | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Gdańsk | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Katowice | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Kraków | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Łódź | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Lublin | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Olsztyn | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Opole | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Poznań | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Rzeszów | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Rzeszów | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Szczecin | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Toruń | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Warszawa | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Wroclaw | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Zielona Góra | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Białystok | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Bydgoszcz | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Gdańsk | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Katowice | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Kielce | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Kraków | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Łódź | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Lublin | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Olsztyn | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Opole | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Poznań | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Rzeszów | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Szczecin | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Toruń | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Warszawa | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Wrocław | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Zielona Góra | 886 070 575 Co zrobić, gdy remont został źle wykonany Jak poprawnie wykonać odbiór remontu Jak sprawdzić ekipę remontową Wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej Czym jest PN-ISO 9836:1997 Na co zwrócić uwagę podczas odbioru domu od dewelopera Jak przepisać licznik po kupnie nieruchomości Stan instalacji podczas odbioru mieszkania lub domu Odbiór mieszkania lub domu po remoncie - protokół Rodzaje stanu deweloperskiego domu Czy warto sprawdzić dom przed kupnem Co zrobić, gdy podczas odbioru mieszkania lub domu widać zawilgocenia i grzyb Przepisy dotyczące garażu podziemnego Zakup domu na rynku wtórnym Jak dobrze kupić mieszkanie lub dom Jak wykonać pomiar wilgotności wylewki przy odbiorze mieszkania lub domu Stan techniczny mieszkania przy zakupie Stan techniczny domu przy zakupie Jak wygląda protokół przekazania mieszkania lub domu, gdy chodzi o sprzedaż Kiedy dokładnie po odbiorze mieszkania lub domu podpisać akt notarialny Wzór protokołu odbioru domu Jaki jest koszt odbioru mieszkania Czym jest inwentaryzacja powykonawcza domu Co zrobić podczas odbioru, gdy wadą są porysowane okna Odbiór mieszkania lub domu z fachowcem Ekspertyza techniczna dotycząca mieszkania Kupno mieszkania od dewelopera - jakie zadać pytania Zakup mieszkania z rynku wtórnego - kiedy przekazać klucze Czy istnieje norma dotycząca porysowanego okna Stan techniczny grzejników Przepisy dotyczące balustrad Jak sprawdzić instalacje podczas odbioru mieszkania Czy piwnica wlicza się w metraż mieszkania Jaka jest cena badania termowizyjnego Co trzeba przygotować, by podpisać umowę o dostawie prądu Odbiór mieszkania a dokumenty od dewelopera Co warto sprawdzić podczas odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnej Kupno domu od dewelopera a dokumenty Odbiór domu - co warto wiedzieć Dopuszczalne wymiary miejsca postojowego Przegląd techniczny w starym domu Kupno domu w stanie surowym - co warto sprawdzić Wady podczas odbioru mieszkania lub domu Czy badanie termowizyjne w domu to dobry pomysł Tynku cementowo-wapienne a odbiór mieszkania Gdzie odnotować zmiany w metrażu kupionego mieszkania Odpowiedzialność dewelopera za wady ukryte Jak powinien wyglądać protokół zdawczo-odbiorczy sprzedaży mieszkania Ekspertyza techniczna mieszkania Pomoc przy odbiorze mieszkania Czy warto sprawdzić stan techniczny budynku Ile czasu trwa odbiór mieszkania lub domu Lista referencyjna podczas odbioru mieszkania Opóźnienie odbioru a kara dla dewelopera Sprzęt niezbędny podczas odbioru mieszkania Jak prawidłowo sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy domu Kiedy można wykonać odbiór mieszkania Metraż przy zakupie mieszkania lub domu Części wspólne - jak wygląda kwestia rękojmi Jak poprawnie sporządzić protokół odbioru mieszkania Tynki - normy 2021 Ściany w mieszkaniu - jakie są normy zawilgocenia Zakup mieszkania lub domu od dewelopera a rękojmia Jakie są standardy - kąty ścian Jak postąpić, gdy deweloper nie usuwa usterek Czy na zakup domu od dewelopera przysługuje gwarancja Kupno domu - czy warto go wcześniej sprawdzić Kupno mieszkania lub domu najważniejsze informacje Jaka jest cena ekspertyzy budowlanej O co pytać podczas kupna mieszkania na rynku wtórnym Kupno mieszkania od dewelopera - co warto wiedzieć Plusy i minusy kupna domu od osoby prywatnej Czy warto wykonać odbiór mieszkania na rynku wtórnym Jak załatwić upoważnienie do odbioru mieszkania lub domu Fachowa pomoc podczas odbioru mieszkania Czy warto zlecić odbiór mieszkania firmie Ile trwa średnio odbiór mieszkania Czy ustawa deweloperska pomaga podczas odbioru mieszkania? Kamera termowizyjna podczas odbioru mieszkania Koszt związany z odbiorem mieszkania Jak wygląda przykładowy wzór protokołu odbioru mieszkania Rzeczoznawca podczas odbioru mieszkania Normy budowlane podczas odbioru mieszkania Co trzeba sprawdzić podczas kupna starego domu Czy warto przed kupnem wykonać inspekcję domu Wzór zgłoszenia usterek do dewelopera Jakie są normy techniczne podczas odbioru mieszkania Normy odbioru posadzek Jak sprawdzić instalację wodno-kanalizacyjną podczas odbioru mieszkania Co można zrobić przed odbiorem technicznym Pełnomocnik podczas odbioru mieszkania Jak odnieść się do metrażu podczas odbioru mieszkania Inspektor podczas odbioru mieszkania Odbiór mieszkania - regulacje dotyczące czynszu Jak sprawdzić prąd podczas odbioru mieszkania Odbiór mieszkania - czy potrzebny jest protokół Odbiór mieszkania - podstawowe informacje Pełnomocnik przy odbiorze mieszkania Pozwolenie na użytkowanie budynku a odbiór techniczny Odbiór mieszkania i umowa przeniesienia własności Lista rzeczy do sprawdzenia i lista kontrolna odbioru mieszkania Odbiór techniczny mieszkania od dewelopera - formalności Odchyłki podczas odbioru mieszkania i domu Odbiory mieszkań a przekazanie kluczy - różnice