Czym różni się odbiór techniczny mieszkania od przekazania kluczy? O różnicach można dowiedzieć się w niniejszym wpisie.

Odbiór techniczny i odbiór kluczy nie muszą wystąpić w tym samym momencie. W artykule przedstawiamy, czym różni się odbiór kluczy od odbioru technicznego lokalu.

Co to jest odbiór techniczny?

Odbiór techniczny lokalu to jeden z ostatnich etapów dzielących nabywcę przed pełnym korzystaniem z kupionego mieszkania. W praktyce jest to sprawdzenie pod kątem technicznym, Polskich Norm i ogólnej usterkowości lokalu wybudowanego przez dewelopera. Podpisując umowę deweloperską, deweloper zobowiązuje się do wybudowania lokalu o określonym standardzie technicznym i zgodnie z normami budowlanymi. Procedura odbioru technicznego pozwala zweryfikować, czy deweloper wywiązał się z tych zobowiązań. Zgodnie z prawem, odbiór techniczny powinien odbyć się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku, a przed podpisaniem umowy przenoszącej własność lokalu na nabywcę. W trakcie odbioru sprawdzany jest stan techniczny lokalu, zgodność ze standardem wykończenia, normami oraz ogólna usterkowość. Wady i usterki są wpisywane do protokołu odbioru, który jest podpisywany przez dewelopera i nabywcę. Deweloper naprawia uznane wady w ciągu 30 dni.

Ubytki uszczelek w drzwiach wejściowych

Podpisanie aktu notarialnego a przekazanie kluczy

Przekazanie kluczy do lokalu to przeniesienie posiadania na rzecz nabywcy. Oznacza to, że deweloper nie ma już prawa wejść do lokalu bez zgody nabywcy (w przypadku wykrycia wad i usterek po podpisaniu protokołu odbioru technicznego należy jednak każdorazowo wpuścić dewelopera do lokalu, aby ten dokonał napraw). Klucze najczęściej zostają przekazane nabywcy, po sporządzeniu aktu notarialnego przeniesienia własności. Dostając klucze, nabywca zaczyna utrzymywać lokalu na swój koszt. Spisuje się stan liczników i podpisuje nowe umowy na media. Od tego momentu nabywca ponosi też ewentualne ryzyko uszkodzeń lokalu - deweloper nie jest już odpowiedzialny za stan techniczny (chyba że wada powstała przed wydaniem kluczy).

Odbiór techniczny mieszkania a odbiór kluczy

Wbrew pozorom odbiór lokalu i odbiór kluczy do niego to dwie odrębne rzeczy. Odbiór techniczny to ustawowo i umownie zagwarantowane prawo do zgłaszania usterek domu lub mieszkania. Przekazanie kluczy do lokalu to moment, w którym na nabywcę przechodzi posiadanie lokalu (nie własność - własność przechodzi na nabywcę w momencie podpisania umowy przenoszącej własność, a więc końcowego aktu notarialnego, do którego zwarcia zobowiązuje strony umowa deweloperska). Umowy deweloperskie różnie stanowią o momencie przekazania kluczy. Najczęściej spotykane są trzy rozwiązania. Pierwszym z nich jest przekazanie kluczy w momencie zakończenia odbioru technicznego (nabywca podpisuje wtedy „protokół zdawczo-odbiorczy”). Drugim rozwiązaniem jest przekazanie kluczy do lokalu w dniu podpisania umowy przenoszącej własność (to może nastąpić jakiś czas po odbiorze). Wtedy po odbiorze technicznym podpisuje się jedynie „protokół odbioru technicznego”. W trzecim przypadku umowa deweloperska milczy na temat przekazania kluczy. W takiej sytuacji klucze zostaną przekazane dopiero w momencie podpisania umowy końcowej. Nabywca powinien zwrócić uwagę, w którym momencie otrzyma klucze do lokalu, bo od tego zależy możliwość wcześniejszego wprowadzenia się do lokalu i rozpoczęcia jego wykańczania

Najczęstsze pytania

Warto sprawdzić zapisy z umowy deweloperskiej, rzuty instalacji i skonfrontować je ze stanem faktycznym i normami budowlanymi, a wszelkie nieprawidłowości zamieścić w protokole odbioru.

Szczegóły związane z wydaniem kluczy zawarte są zazwyczaj w umowie deweloperskiej, jeśli nie, to wydanie kluczy nastąpi po podpisaniu drugiego aktu notarialnego polegającego na przeniesieniu własności na nabywcę.

Jeśli deweloper decyduje się na przekazanie kluczy do protokołu należy wpisać liczbę przekazanych kompletów, a także odnotować stan liczników.

Przekazanie kluczy łączy się z posiadaniem lokalu, ale bez przeniesienia własności, wobec tego nabywca staje się odpowiedzialny za opłaty, spisanie liczników i ewentualne zmiany, od tego momentu deweloper nie może bez wiedzy nabywcy wejść do mieszkania.

Posiadanie lokalu związane jest z przekazaniem kluczy, zaś przeniesienie własności to efekt podpisania drugiego aktu notarialnego.

Między odbiorem, a przeniesieniem własności może wystąpić ok 6 miesięcy przerwy, więc jeśli nabywcy zależy na czasie, warto, by klucze otrzymał podczas odbioru.

Oceń artykuł:

Odbiór mieszkania to nie to samo co przekazanie kluczy
Średnia 5/5 na podstawie 731 opinii.