Odbiory mieszkań a przekazanie kluczy - różnice

Odbiór nieruchomości i mieszkania to nie to samo co przekazanie kluczy - zamów odbiór z inżynierem 886 070 575

zdjęcie do Nasi eksperci wyjaśniają, ➽ dlaczego odbiór mieszkania to nie to ➽ samo co przekazanie kluczy do nowoodbieranej nieruchomości.➽

Czym różni się odbiór techniczny mieszkania od przekazania kluczy? O różnicach można dowiedzieć się w niniejszym wpisie.

Odbiór techniczny mieszkania i przekazanie kluczy do mieszkania

Odbiór techniczny i odbiór kluczy nie muszą wystąpić w tym samym momencie. W artykule przedstawiamy czym różni się odbiór kluczy od odbioru technicznego lokalu

Co to jest odbiór techniczny?

Odbiór techniczny lokalu to jeden z ostatnich etapów dzielących nabywcę przed pełnym korzystaniem z kupionego mieszkania. W praktyce jest to sprawdzenie pod kątem technicznym, Polskich Norm i ogólnej usterkowości lokalu wybudowanego przez dewelopera. Podpisując umowę deweloperską, deweloper zobowiązuje się do wybudowania lokalu o określonym standardzie technicznym i zgodnie z normami budowlanymi. Procedura odbioru technicznego pozwala zweryfikować, czy deweloper wywiązał się z tych zobowiązań. Zgodnie z prawem, odbiór techniczny powinien odbyć się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku, a przed podpisaniem umowy przenoszącej własność lokalu na nabywcę. W trakcie odbioru sprawdzany jest stan techniczny lokalu, zgodność ze standardem wykończenia, normami oraz ogólna usterkowość. Wady i usterki są wpisywane do protokołu odbioru, który jest podpisywany przez dewelopera i nabywcę. Deweloper naprawia uznane wady w ciągu 30 dni.

Ubytki uszczelek w drzwiach wejściowych

Co oznacza przekazanie kluczy do nieruchomości?

Przekazanie kluczy do lokalu to przeniesienie posiadania na rzecz nabywcy. Oznacza to, że deweloper nie ma już prawa wejść do lokalu bez zgody nabywcy (w przypadku wykrycia wad i usterek po podpisaniu protokołu odbioru technicznego należy jednak każdorazowo wpuścić dewelopera do lokalu, aby ten dokonał napraw). Dostając klucze nabywca zaczyna utrzymywać lokalu na swój koszt. Spisuje się stan liczników i podpisuje nowe umowy na media. Od tego momentu nabywca ponosi też ewentualne ryzyko uszkodzeń lokalu - deweloper nie jest już odpowiedzialny za stan techniczny (chyba, że wada powstała przed wydaniem kluczy).

Odbiór techniczny mieszkania a odbiór kluczy

Wbrew pozorom odbiór lokalu i odbiór kluczy do niego to dwie odrębne rzeczy. Odbiór techniczny to ustawowo i umownie zagwarantowane prawo do zgłaszania usterek domu lub mieszkania. Przekazanie kluczy do lokalu to moment, w którym na nabywcę przechodzi posiadanie lokalu (nie własność - własność przechodzi na nabywcę w momencie podpisania umowy przenoszącej własność, a więc końcowego aktu notarialnego do którego zwarcia zobowiązuje strony umowa deweloperska). Umowy deweloperskie różnie stanowią o momencie przekazania kluczy. Najczęściej spotykane są trzy rozwiązania. Pierwszym z nich jest przekazanie kluczy w momencie zakończenia odbioru technicznego (nabywca podpisuje wtedy “protokół zdawczo-odbiorczy”. Drugim rozwiązaniem jest przekazanie kluczy do lokalu w dniu podpisania umowy przenoszącej własność (to może nastąpić jakiś czas po odbiorze). Wtedy po odbiorze technicznym podpisuje się jedynie “protokół odbioru technicznego”. W trzecim przypadku umowa deweloperska milczy na temat przekazania kluczy. W takiej sytuacji klucze zostaną przekazane dopiero w momencie podpisania umowy końcowej. Nabywca powinien zwrócić uwagę w którym momencie otrzyma klucze do lokalu, bo od tego zależy możliwość wcześniejszego wprowadzenia się do lokalu i rozpoczęcia jego wykańczania.


Oceń artykuł:

Odbiór nieruchomości i mieszkania to nie to samo co przekazanie kluczy - zamów odbiór z inżynierem 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 40 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

Pytania i odpowiedzi

Odbiór techniczny mieszkania - jak go wykonać dobrze?

Warto sprawdzić zapisy z umowy deweloperskiej, rzuty instalacji i skonfrontować je ze stanem faktycznym i normami budowlanymi, a wszelkie nieprawidłowości zamieścić w protokole odbioru.

Czy w trakcie odbioru technicznego deweloper wyda nabywcy klucze?

Szczegóły związane z wydaniem kluczy zawarte są zazwyczaj w umowie deweloperskiej, jeśli nie, to wydanie kluczy nastąpi po podpisaniu drugiego aktu notarialnego polegającego na przeniesieniu własności na nabywcę.

Czy w protokole odbioru warto zapisać informację dotyczącą przekazania kluczy?

Jeśli deweloper decyduje się na przekazanie kluczy do protokołu należy wpisać liczbę przekazanych kompletów, a także odnotować stan liczników.

Co powinien zrobić nabywca po otrzymaniu kluczy?

Przekazanie kluczy łączy się z posiadaniem lokalu, ale bez przeniesienia własności, wobec tego nabywca staje się odpowiedzialny za opłaty, spisanie liczników i ewentualne zmiany, od tego momentu deweloper nie może bez wiedzy nabywcy wejść do mieszkania.

Jaka jest różnica między posiadaniem lokalu a przeniesieniem własności?

Posiadanie lokalu związane jest z przekazaniem kluczy, zaś przeniesienie własności to efekt podpisania drugiego aktu notarialnego.

Czy warto nalegać na wcześniejsze przekazanie kluczy?

Między odbiorem, a przeniesieniem własności może wystąpić ok 6 miesięcy przerwy, więc jeśli nabywcy zależy na czasie, warto, by klucze otrzymał podczas odbioru.

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie
inzynier odbior mieszkania w warszawie

O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.