W artykule wyjaśniamy, jakie opłaty wchodzą w skład czynszu a także od którego momentu obowiązek uiszczania czynszu przechodzi na nabywcę.

Odbiór techniczny mieszkania a czynsz

Jak się ma odbiór techniczny mieszkania do obowiązku płatności czynszu? To bardzo proste, jednak zacznijmy od tego, czym jest wspomniany odbiór techniczny. Przede wszystkim, jest to jeden z etapów procesu, jakim jest kupno mieszkania od dewelopera. Co do zasady, ma on miejsce po zakończeniu prac budowlanych i uzyskaniu przez dewelopera decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Odbiór ten polega na weryfikacji mieszkania przez nabywcę jeszcze przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Obowiązek jego przeprowadzenia nakłada na dewelopera ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wówczas, ustala się czy deweloper wywiązał się z umowy i wybudował mieszkanie zgodnie z dokumentacją w postaci m.in. rzutów projektowych oraz standardu wykończenia, ale i zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wszelkimi normami wynikających z przepisów prawa budowlanego.


Brak progu z uszczelką w drzwiach wejściowych

Przejście obowiązku płatności czynszu na nabywcę

Obowiązek uiszczania opłat z tytułu czynszu przechodzi na nabywcę z chwilą przekazania kluczy do mieszkania. Warto jednak doprecyzować to określenie, ponieważ przepisy prawa nie regulują wprost, kiedy dokładnie ma dojść do wspomnianego przekazania.

W momencie przekazania kluczy dochodzi do przeniesienia posiadania lokalu na nabywcę, jednakże przekazanie to może mieć miejsce w kilku sytuacjach, tj.

  1. Przekazanie kluczy w dniu odbioru technicznego – taka informacja wybrzmiewa bezpośrednio z zawartej umowy deweloperskiej. Wówczas, w jej treści znajduje się stosowny zapis, określający maksymalny termin odbioru technicznego oraz jednoczesne przekazanie kluczy do lokalu, a zatem przejście obowiązku uiszczania opłat związanych z korzystaniem z nieruchomości w postaci m.in. czynszu.

  2. Przekazanie kluczy w terminie określonym w treści umowy – zdarza się, że w treści umowy znajduje się zapis, który wskazuje dokładny termin przekazania kluczy nabywcy, który ma miejsce po odbiorze technicznym, ale jeszcze przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Często zapis ten uwzględnia 30-dniowy termin od dnia odbioru technicznego, w którym to deweloper ma obowiązek usunięcia uznanych wad lokalu.

  3. Przekazanie kluczy w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność – w przypadku, w którym umowa nie określa dokładnego terminu, zgodnie z którym ma dojść do przekazania kluczy, wówczas domniemywa się, iż ma to miejsce w dniu zawarcia umowy końcowej tj. przenoszącej własność. Warto jednak pamiętać, że może być to niekorzystne dla tych nabywców, którzy wcześnie chcą rozpocząć wykańczanie mieszkania, ponieważ często te dwa zdarzenia, jakimi są odbiór techniczny i umowa przenosząca własność dzieli nawet kilka miesięcy.

Czynsz – co wchodzi w skład?

Czynsz to jedna zbiorcza opłata, na którą składa się szereg mniejszych w postaci:

* opłaty za energię cieplną,

opłaty za wodę,

funduszu remontowego,

kosztu zarządu nieruchomością wspólną,

kosztu sprzątania nieruchomości wspólnej

opłaty za prąd,

opłaty za zużycie gazu.  

Czynsz za mieszkanie co ile się płaci

Czynsz administracyjny jest opłacany najczęściej raz w miesiącu przez właściciela mieszkania, podobnie jak czynsz najmu, który wynajmujący wpłaca na konto właściciela. Warto wiedzieć, że raz w roku następuje analiza opłat czynszowych, podczas której ustala się, czy konieczne będzie dopłacenie pewnej kwoty do czynszu, czy wystąpiła nadpłata.

Najczęstsze pytania

Nabywca ma obowiązek płacenia czynszu od momentu otrzymania kluczy od dewelopera, co nie jest tak oczywistym etapem kupna mieszkania, ponieważ przekazanie kluczy może nastąpić w kilku sytuacjach.

Deweloper może przekazać klucze podczas odbioru, między odbiorem ale przed umową przenoszącą własność, lub w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.

Termin przekazania kluczy został doprecyzowany w umowie deweloperskiej, zaś jeśli umowa na ten temat milczy, przekazanie kluczy nastąpi najprawdopodobniej w dniu podpisania umowy przenoszącej własność.

Zwykle w skład czynszu wchodzi zaliczka na ciepło i wodę, opłata za śmieci od liczby mieszkańców, opłata za części wspólne - energia, ciepło, sprzątanie, ochrona, a także stała kwota na fundusz remontowy.

Wysokość czynszu uzależniona jest od indywidualnych ustaleń wspólnoty mieszkaniowej, w kwotę wchodzą różne elementy składowe, ale finalnie różnice mogą być naprawdę spore.

Czynsz opłaca się na konto wspólnoty mieszkaniowej, która w ten sposób zabezpiecza wydatki, jakie ponosi się w ramach eksploatacji budynku i stałych opłat.

Oceń artykuł:

Odbiór mieszkania czynsz - zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 161 opinii.