Odbiór mieszkania - regulacje dotyczące czynszu

Odbiór mieszkania czynsz - zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W artykule wyjaśniamy,➡️ jakie opłaty wchodzą w skład czynszu ➽ oraz od którego momentu obowiązek➡️ jego uiszczania przechodzi na nabywcę.

W artykule wyjaśniamy, jakie opłaty wchodzą w skład czynszu a także od którego momentu obowiązek uiszczania czynszu przechodzi na nabywcę.

Odbiór techniczny mieszkania a czynsz


Jak się ma odbiór techniczny mieszkania do obowiązku płatności czynszu? To bardzo proste, jednak zacznijmy od tego, czym jest wspomniany odbiór techniczny. Przede wszystkim, jest to jeden z etapów procesu, jakim jest kupno mieszkania od dewelopera. Co do zasady, ma on miejsce po zakończeniu prac budowlanych i uzyskaniu przez dewelopera decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Odbiór ten polega na weryfikacji mieszkania przez nabywcę jeszcze przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Obowiązek jego przeprowadzenia nakłada na dewelopera ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wówczas, ustala się czy deweloper wywiązał się z umowy i wybudował mieszkanie zgodnie z dokumentacją w postaci m.in. rzutów projektowych oraz standardu wykończenia ale i zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wszelkimi normami wynikających z przepisów prawa budowlanego.

Brak progu z uszczelką w drzwiach wejściowych

Przejście obowiązku płatności czynszu na nabywcę


Obowiązek uiszczania opłat z tytułu czynszu przechodzi na nabywcę z chwilą przekazania kluczy do mieszkania. Warto jednak doprecyzować to określenie, ponieważ przepisy prawa nie regulują wprost, kiedy dokładnie ma dojść do wspomnianego przekazania. W momencie przekazania kluczy dochodzi do przeniesienia posiadania lokalu na nabywcę, jednakże przekazanie to może mieć miejsce w kilku sytuacjach,t j. :


  1. Przekazanie kluczy w dniu odbioru technicznego – taka informacja wybrzmiewa bezpośrednio z zawartej umowy deweloperskiej. Wówczas, w jej treści znajduje się stosowny zapis, określający maksymalny termin odbioru technicznego oraz jednoczesne przekazanie kluczy do lokalu a zatem przejście obowiązku uiszczania opłat związanych z korzystaniem z nieruchomości w postaci m.in. czynszu.

  2. Przekazanie kluczy w termienie określonym w treści umowy – zdarza się, że w treści umowy znajduje się zapis, który wskazuje dokładny termin przekazania kluczy nabywcy, który ma miejsce po odbiorze technicznym, ale jeszcze przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Często zapis ten uwzględnia 30-dniowy termin od dnia odbioru technicznego, w którym to deweloper ma obowiązek usunięcia uznanych wad lokalu.

  3. Przekazanie kluczy w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność – w przypadku, w którym umowa nie określa dokładnego terminu, zgodnie z którym ma dojść do przekazania kluczy, wówczas domniemywa się, iż ma to miejsce w dniu zawarcia umowy końcowej tj. przenoszącej własność. Warto jednak pamiętać, że może być to niekorzystne dla tych nabywców, którzy wcześnie chcą rozpocząć wykańczanie mieszkania, ponieważ często te dwa zdarzenia, jakimi są odbiór techniczny i umowa przenosząca własność dzieli nawet kilka miesięcy.

Czynsz – co wchodzi w skład?


Czynsz to jedna zbiorcza opłata, na którą składa się szereg mniejszych w postaci:

  • opłaty za energię cieplną

  • opłaty za wodę,

  • funduszu remontowego,

  • kosztu zarządu nieruchomością wspólną,

  • kosztu sprzątania nieruchomości wspólnej

  • opłaty za prąd,

  • opłaty za zużycie gazu.   


Oceń artykuł:

Odbiór mieszkania czynsz - zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 50 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

Pytania i odpowiedzi

Kiedy nabywca musi zacząć płacić czynsz?

Nabywca ma obowiązek płacenia czynszu od momentu otrzymania kluczy od dewelopera, co nie jest tak oczywistym etapem kupna mieszkania, ponieważ przekazanie kluczy może nastąpić w kilku sytuacjach.

Kiedy nabywca może otrzymać klucze do mieszkania?

Deweloper może przekazać klucze podczas odbioru, między odbiorem ale przed umową przenoszącą własność, lub w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.

Od czego zależy termin przekazania kluczy?

Termin przekazania kluczy został doprecyzowany w umowie deweloperskiej, zaś jeśli umowa na ten temat milczy, przekazanie kluczy nastąpi najprawdopodobniej w dniu podpisania umowy przenoszącej własność.

Jakie opłaty zawarte są w czynszu?

Zwykle w skład czynszu wchodzi zaliczka na ciepło i wodę, opłata za śmieci od liczby mieszkańców, opłata za części wspólne - energia, ciepło, sprzątanie, ochrona, a także stała kwota na fundusz remontowy.

Od czego zależy wysokość czynszu?

Wysokość czynszu uzależniona jest od indywidualnych ustaleń wspólnoty mieszkaniowej, w kwotę wchodzą różne elementy składowe, ale finalnie różnice mogą być naprawdę spore.

Komu płaci się czynsz?

Czynsz opłaca się na konto wspólnoty mieszkaniowej, która w ten sposób zabezpiecza wydatki, jakie ponosi się w ramach eksploatacji budynku i stałych opłat.

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie
inzynier odbior mieszkania w warszawie

NASZE USŁUGI

Usługi odbioru mieszkania oraz inne usługi audytów technicznych nieruchomości - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Odbiór mieszkania od dewelopera

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Przy odbiorze korzystamy ze zgodnych z normami narzędzi pomiarowych, m.in. z lasera krzyżowego i wilgotnościomierza. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru. Deweloperzy naprawiają wskazane przez nas wady, a średni koszt usunięcia takich wad to zwykle kilka tysięcy złotych. Możemy także sporządzić szczegółową dokumentację fotograficzną usterek.

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Przegląd techniczny mieszkania na rynku wtórnym

Podczas przeglądu mieszkania weryfikujemy m.in. szczelność okien, zacieki i zawilgocenia, metraż oraz instalacje nadające się do wymiany. Możemy także sporządzić szacunkową wycenę kosztów remontu nieruchomości. Nasze raporty z przeglądu mieszkań umożliwiają negocjację ceny ze sprzedawcą oraz pozwalają na rezygnację z kupna nieruchomości, która na pozór jest w dobrym stanie, ale w rzeczywistości wiąże się z koniecznością dokonania kosztownych remontów.

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Odbiór domu od dewelopera

W ramach odbioru domu sprawdzamy także m.in. poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu. Przy odbiorze domu korzystamy z narzędzi pomiarowych, m.in. z lasera krzyżowego orazz kamery termowizyjnej. Usterki wpisujemy do protokołu udostępnionego nam przez dewelopera. Możemy także sporządzić szczegółową dokumentację fotograficzną usterek.

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Przegląd techniczny domu na rynku wtórnym

W ramach przeglądu domu na rynku wtórnym sprawdzamy także m.in. poddasze (np. pod kątem bytowania tam zwierząt takich jak kuny), schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu, szczelność okien, a także niewidoczne gołym okiem zacieki oraz zawilgocenia. Podobnie, jak w przypadku mieszkania przygotowujemy raport zawierający ocenę stanu technicznego domu. Możemy też oszacować koszty remontu domu.

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Badanie termowizyjne

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir, którymi wypatrujemy tzw. mostki termiczne. Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie wychwycić także niewidoczne gołym okiem ogniska korozji biologicznej (np. grzyba), zacieki oraz zawilgocenia w ścianach nieruchomości.

odbiory mieszkań Strona główna od dewelopera w mieście Strona główna

Sprawdzenie ekipy wykończeniowej

Nasza firma jest w stanie sprawdzić remont/wykończenie wykonane w mieszkaniu lub w domu przez firmę wykończeniową/ekipę remontową. Dotyczy to zarówno remontów na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Każdy remont wiąże się z niedoróbkami, a nasi inżynierowie są w stanie odebrać taki remont i wskazać ekipie elementy wymagające poprawy.


ZNAMY NORMY I PRZEPISY

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne.
Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone.
Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Baza wiedzy

Sprawdzenie wymiarów działki Jak bezpiecznie podpisac umowę przedwstępną Sprzedaż mieszkania - sporządzenie protokołu Unikanie podatku od kupna nieruchomosci Na co zwrócić uwagę podczas odbioru mieszkania od dewelopera? Kupno mieszkania z doradcą prawnym, czy warto? Sprawdzenie umowy deweloperskiej z prawnikiem Cena odbioru mieszkania od dewelopera Co warto sprawdzić przy zakupie domu - rynek pierwotny Co sprawdzić przy zakupie domu - rynek wtórny Co sprawdzić przy zakupie działki Sprawdzenie działki z fachowcem Sprawdzenie dewelopera przed kupnem mieszkania Badanie termowizyjne mieszkania Inspekcja domu przed kupnem Białystok | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Bydgoszcz | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Gdańsk | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Katowice | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Kraków | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Łódź | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Lublin | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Olsztyn | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Opole | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Poznań | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Rzeszów | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Rzeszów | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Szczecin | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Toruń | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Warszawa | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Wroclaw | 886 070 575 Inspekcja domu przed kupnem Zielona Góra | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Białystok | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Bydgoszcz | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Gdańsk | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Katowice | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Kielce | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Kraków | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Łódź | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Lublin | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Olsztyn | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Opole | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Poznań | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Rzeszów | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Szczecin | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Toruń | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Warszawa | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Wrocław | 886 070 575 Odbiór domu od dewelopera Zielona Góra | 886 070 575 Co zrobić, gdy remont został źle wykonany Jak poprawnie wykonać odbiór remontu Jak sprawdzić ekipę remontową Wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej Czym jest PN-ISO 9836:1997 Na co zwrócić uwagę podczas odbioru domu od dewelopera Jak przepisać licznik po kupnie nieruchomości Stan instalacji podczas odbioru mieszkania lub domu Odbiór mieszkania lub domu po remoncie - protokół Rodzaje stanu deweloperskiego domu Czy warto sprawdzić dom przed kupnem Co zrobić, gdy podczas odbioru mieszkania lub domu widać zawilgocenia i grzyb Przepisy dotyczące garażu podziemnego Zakup domu na rynku wtórnym Jak dobrze kupić mieszkanie lub dom Jak wykonać pomiar wilgotności wylewki przy odbiorze mieszkania lub domu Stan techniczny mieszkania przy zakupie Stan techniczny domu przy zakupie Jak wygląda protokół przekazania mieszkania lub domu, gdy chodzi o sprzedaż Kiedy dokładnie po odbiorze mieszkania lub domu podpisać akt notarialny Wzór protokołu odbioru domu Jaki jest koszt odbioru mieszkania Czym jest inwentaryzacja powykonawcza domu Co zrobić podczas odbioru, gdy wadą są porysowane okna Odbiór mieszkania lub domu z fachowcem Ekspertyza techniczna dotycząca mieszkania Kupno mieszkania od dewelopera - jakie zadać pytania Zakup mieszkania z rynku wtórnego - kiedy przekazać klucze Czy istnieje norma dotycząca porysowanego okna Stan techniczny grzejników Przepisy dotyczące balustrad Jak sprawdzić instalacje podczas odbioru mieszkania Czy piwnica wlicza się w metraż mieszkania Jaka jest cena badania termowizyjnego Co trzeba przygotować, by podpisać umowę o dostawie prądu Odbiór mieszkania a dokumenty od dewelopera Co warto sprawdzić podczas odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnej Kupno domu od dewelopera a dokumenty Odbiór domu - co warto wiedzieć Dopuszczalne wymiary miejsca postojowego Przegląd techniczny w starym domu Kupno domu w stanie surowym - co warto sprawdzić Wady podczas odbioru mieszkania lub domu Czy badanie termowizyjne w domu to dobry pomysł Tynku cementowo-wapienne a odbiór mieszkania Gdzie odnotować zmiany w metrażu kupionego mieszkania Odpowiedzialność dewelopera za wady ukryte Jak powinien wyglądać protokół zdawczo-odbiorczy sprzedaży mieszkania Ekspertyza techniczna mieszkania Pomoc przy odbiorze mieszkania Czy warto sprawdzić stan techniczny budynku Ile czasu trwa odbiór mieszkania lub domu Lista referencyjna podczas odbioru mieszkania Opóźnienie odbioru a kara dla dewelopera Sprzęt niezbędny podczas odbioru mieszkania Jak prawidłowo sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy domu Kiedy można wykonać odbiór mieszkania Metraż przy zakupie mieszkania lub domu Części wspólne - jak wygląda kwestia rękojmi Jak poprawnie sporządzić protokół odbioru mieszkania Tynki - normy 2021 Ściany w mieszkaniu - jakie są normy zawilgocenia Zakup mieszkania lub domu od dewelopera a rękojmia Jakie są standardy - kąty ścian Jak postąpić, gdy deweloper nie usuwa usterek Czy na zakup domu od dewelopera przysługuje gwarancja Kupno domu - czy warto go wcześniej sprawdzić Kupno mieszkania lub domu najważniejsze informacje Jaka jest cena ekspertyzy budowlanej O co pytać podczas kupna mieszkania na rynku wtórnym Kupno mieszkania od dewelopera - co warto wiedzieć Plusy i minusy kupna domu od osoby prywatnej Czy warto wykonać odbiór mieszkania na rynku wtórnym Jak załatwić upoważnienie do odbioru mieszkania lub domu Fachowa pomoc podczas odbioru mieszkania Czy warto zlecić odbiór mieszkania firmie Ile trwa średnio odbiór mieszkania Czy ustawa deweloperska pomaga podczas odbioru mieszkania? Kamera termowizyjna podczas odbioru mieszkania Koszt związany z odbiorem mieszkania Jak wygląda przykładowy wzór protokołu odbioru mieszkania Rzeczoznawca podczas odbioru mieszkania Normy budowlane podczas odbioru mieszkania Co trzeba sprawdzić podczas kupna starego domu Czy warto przed kupnem wykonać inspekcję domu Wzór zgłoszenia usterek do dewelopera Jakie są normy techniczne podczas odbioru mieszkania Normy odbioru posadzek Jak sprawdzić instalację wodno-kanalizacyjną podczas odbioru mieszkania Co można zrobić przed odbiorem technicznym Pełnomocnik podczas odbioru mieszkania Jak odnieść się do metrażu podczas odbioru mieszkania Inspektor podczas odbioru mieszkania Odbiór mieszkania - regulacje dotyczące czynszu Jak sprawdzić prąd podczas odbioru mieszkania Odbiór mieszkania - czy potrzebny jest protokół Odbiór mieszkania - podstawowe informacje Pełnomocnik przy odbiorze mieszkania Pozwolenie na użytkowanie budynku a odbiór techniczny Odbiór mieszkania i umowa przeniesienia własności Lista rzeczy do sprawdzenia i lista kontrolna odbioru mieszkania Odbiór techniczny mieszkania od dewelopera - formalności Odchyłki podczas odbioru mieszkania i domu Odbiory mieszkań a przekazanie kluczy - różnice