Odbiór mieszkania - regulacje dotyczące czynszu

Odbiór mieszkania czynsz - zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W artykule wyjaśniamy,➡️ jakie opłaty wchodzą w skład czynszu ➽ oraz od którego momentu obowiązek➡️ jego uiszczania przechodzi na nabywcę.

W artykule wyjaśniamy, jakie opłaty wchodzą w skład czynszu a także od którego momentu obowiązek uiszczania czynszu przechodzi na nabywcę.

Odbiór techniczny mieszkania a czynsz


Jak się ma odbiór techniczny mieszkania do obowiązku płatności czynszu? To bardzo proste, jednak zacznijmy od tego, czym jest wspomniany odbiór techniczny. Przede wszystkim, jest to jeden z etapów procesu, jakim jest kupno mieszkania od dewelopera. Co do zasady, ma on miejsce po zakończeniu prac budowlanych i uzyskaniu przez dewelopera decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Odbiór ten polega na weryfikacji mieszkania przez nabywcę jeszcze przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Obowiązek jego przeprowadzenia nakłada na dewelopera ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wówczas, ustala się czy deweloper wywiązał się z umowy i wybudował mieszkanie zgodnie z dokumentacją w postaci m.in. rzutów projektowych oraz standardu wykończenia ale i zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wszelkimi normami wynikających z przepisów prawa budowlanego.

Brak progu z uszczelką w drzwiach wejściowych

Przejście obowiązku płatności czynszu na nabywcę


Obowiązek uiszczania opłat z tytułu czynszu przechodzi na nabywcę z chwilą przekazania kluczy do mieszkania. Warto jednak doprecyzować to określenie, ponieważ przepisy prawa nie regulują wprost, kiedy dokładnie ma dojść do wspomnianego przekazania. W momencie przekazania kluczy dochodzi do przeniesienia posiadania lokalu na nabywcę, jednakże przekazanie to może mieć miejsce w kilku sytuacjach,t j. :


  1. Przekazanie kluczy w dniu odbioru technicznego – taka informacja wybrzmiewa bezpośrednio z zawartej umowy deweloperskiej. Wówczas, w jej treści znajduje się stosowny zapis, określający maksymalny termin odbioru technicznego oraz jednoczesne przekazanie kluczy do lokalu a zatem przejście obowiązku uiszczania opłat związanych z korzystaniem z nieruchomości w postaci m.in. czynszu.

  2. Przekazanie kluczy w termienie określonym w treści umowy – zdarza się, że w treści umowy znajduje się zapis, który wskazuje dokładny termin przekazania kluczy nabywcy, który ma miejsce po odbiorze technicznym, ale jeszcze przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Często zapis ten uwzględnia 30-dniowy termin od dnia odbioru technicznego, w którym to deweloper ma obowiązek usunięcia uznanych wad lokalu.

  3. Przekazanie kluczy w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność – w przypadku, w którym umowa nie określa dokładnego terminu, zgodnie z którym ma dojść do przekazania kluczy, wówczas domniemywa się, iż ma to miejsce w dniu zawarcia umowy końcowej tj. przenoszącej własność. Warto jednak pamiętać, że może być to niekorzystne dla tych nabywców, którzy wcześnie chcą rozpocząć wykańczanie mieszkania, ponieważ często te dwa zdarzenia, jakimi są odbiór techniczny i umowa przenosząca własność dzieli nawet kilka miesięcy.

Czynsz – co wchodzi w skład?


Czynsz to jedna zbiorcza opłata, na którą składa się szereg mniejszych w postaci:

  • opłaty za energię cieplną

  • opłaty za wodę,

  • funduszu remontowego,

  • kosztu zarządu nieruchomością wspólną,

  • kosztu sprzątania nieruchomości wspólnej

  • opłaty za prąd,

  • opłaty za zużycie gazu.   


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 50 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

Pytania i odpowiedzi

Kiedy nabywca musi zacząć płacić czynsz?

Nabywca ma obowiązek płacenia czynszu od momentu otrzymania kluczy od dewelopera, co nie jest tak oczywistym etapem kupna mieszkania, ponieważ przekazanie kluczy może nastąpić w kilku sytuacjach.

Kiedy nabywca może otrzymać klucze do mieszkania?

Deweloper może przekazać klucze podczas odbioru, między odbiorem ale przed umową przenoszącą własność, lub w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.

Od czego zależy termin przekazania kluczy?

Termin przekazania kluczy został doprecyzowany w umowie deweloperskiej, zaś jeśli umowa na ten temat milczy, przekazanie kluczy nastąpi najprawdopodobniej w dniu podpisania umowy przenoszącej własność.

Jakie opłaty zawarte są w czynszu?

Zwykle w skład czynszu wchodzi zaliczka na ciepło i wodę, opłata za śmieci od liczby mieszkańców, opłata za części wspólne - energia, ciepło, sprzątanie, ochrona, a także stała kwota na fundusz remontowy.

Od czego zależy wysokość czynszu?

Wysokość czynszu uzależniona jest od indywidualnych ustaleń wspólnoty mieszkaniowej, w kwotę wchodzą różne elementy składowe, ale finalnie różnice mogą być naprawdę spore.

Komu płaci się czynsz?

Czynsz opłaca się na konto wspólnoty mieszkaniowej, która w ten sposób zabezpiecza wydatki, jakie ponosi się w ramach eksploatacji budynku i stałych opłat.

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie

inzynier odbior mieszkania w warszawie


O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.