Niniejszy artykuł tłumaczy czy można i czy warto ominąć umowę deweloperską.

Umowa deweloperska jest najważniejszym dokumentem dla nabywcy, ponieważ dzięki niej, nabywca jest zabezpieczony przed nieuczciwością dewelopera. Błędnie zakłada się, że jest to zbędny wydatek, że wystarczy zwykła umowa przedwstępna, bo tak naprawdę dopiero umowa deweloperska gwarantuje, że po zbudowaniu inwestycji nastąpi przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę. 

Czym jest umowa deweloperska?

Konieczność zawierania umowy deweloperskiej powstała w 2011 roku wraz z powstaniem ustawy deweloperskiej, która ma na celu zabezpieczenie interesów nabywcy. Deweloper bardzo często stara się unikać konieczności zawierania umowy deweloperskiej, ponieważ zobowiązuje ona dewelopera do przestrzegania zapisów zawartych w ustawie deweloperskiej. Zwykła umowa rezerwacyjna, przedwstępna, a także umowa kupna-sprzedaży nieruchomości sprawia, że deweloper nie jest zobowiązany do zapisów znajdujących się w ustawie deweloperskiej. Nie realizuje inwestycji w oparciu o rachunek powierniczy, a co za tym idzie – nie chroni pieniędzy nabywcy, nawet w momencie, w którym deweloper ogłosi upadłość. Zupełnie inaczej wygląda kwestia zabezpieczenia wpłaconych środków, gdy deweloper posiada rachunek powierniczy. W takiej sytuacji środki wpływają do dewelopera, gdy zrealizuje kolejny etap prac, a jeśli z jakiegoś powodu prace nie zostaną wykonane, środki mogą wrócić do nabywcy.

Czy można ominąć umowę deweloperską?

Czasem deweloper stara się zakończyć formalności na etapie umowy przedwstępnej lub rezerwacyjnej. Nabywca godzi się na to, chcąc uniknąć opłaty notarialnej, ale bez podpisania umowy deweloperskiej nabywca traci prawo do tego, by w razie jakiegokolwiek poważniejszego problemu pójść do sądu, a także nieoczywiste staje się podpisanie notarialnej umowy przeniesienia własności nieruchomości. Jedyne, czego może w takiej sytuacji domagać się nabywca, to roszczenie odszkodowawcze lub zapłata kary umownej, a to tak naprawdę niewiele w porównaniu do tego, co można stracić. 

Oceń artykuł:

Czy można ominąć umowę deweloperską | tel. 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 30 opinii.