Dokumenty od dewelopera odbiór mieszkania

Dokumenty od dewelopera odbiór mieszkania | zadzwoń 886 070 575

W poniższym artykule wyjaśniamy, z jakimi formalnościami spotkamy się po odbiorze technicznym.

Podczas finalizowania umowy deweloperskiej warto mieć świadomość, z jakimi formalnościami i dokumentami zostaniemy.

Odbiór mieszkania – dokumentacja

Odbiór mieszkania jest niezwykle ważny, ponieważ to on wieńczy etap związany z budową stanu deweloperskiego. Należy pamiętać, że podczas odbioru technicznego trzeba spisać protokół odbioru i uwzględnić w nim wady i usterki, które zostały dostrzeżone w trakcie odbioru, datę odbioru i podpisy stron (dewelopera i nabywcy). Dzięki tak sporządzonemu protokołowi nabywca ma prawo domagać się od dewelopera naprawy usterek. Deweloper powinien odnieść się do zapisów w protokole do 14 dni, a do 30 od podpisania protokołu naprawić wady i usterki, które popełniła jego ekipa w trakcie prac budowlanych.

Brak gniazdka na balkonie
Jeśli odbiór przebiega pomyślnie, a deweloper przekaże klucze, można zająć się wykończeniem mieszkania, ale należy pamiętać, że nabywca nie jest jeszcze właścicielem mieszkania. Jeśli wad jest dużo – najczęściej w grę wchodzi kolejny odbiór i warto się zastanowić, czy interesuje nas wcześniejsze odebranie kluczy. Odebranie kluczy do mieszkania z usterkami może sprawić, iż deweloper zarzuci nabywcy, że usterki powstały podczas prac wykończeniowych.

Formalności po odbiorze technicznym

Jeśli odbiór techniczny wykazał wady, po dokonaniu napraw odbywa się drugi odbiór, sprawdzający, czy wszystko zostało poprawione.
Jeśli wady zostały poprawione, czas podpisać umowę przenoszącą własność, czyli akt notarialny, który wieńczy zakup domu. Koszty tej umowy zazwyczaj ponosi nabywca. Jest to ostateczny etap związany z formalnościami dotyczącymi zakupu nieruchomości. Od momentu podpisania tego aktu notarialnego nabywca staje się właścicielem mieszkania.
Kolejnym krokiem jest zgłoszenie w sądzie zmiany w księdze wieczystej – wpisanie właściciela i ewentualnego obciążenia hipotecznego, w urzędzie gminy /miasta zgłosić się w dziale, który zajmuje się płatnościami podatku od nieruchomości, zaś w urzędzie skarbowym, należy zgłosić aktualizację, jeśli zmieniamy miejsce zamieszkania.


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie

inzynier odbior mieszkania w warszawie


O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.