W poniższym artykule wyjaśniamy, jak bezpiecznie podpisać umowę przedwstępną.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że umowa przedwstępna zawierana jest przed podpisaniem aktu notarialnego, który przenosi własność nieruchomości. Przeważnie wspomniany rodzaj umowy jest stosowany, gdy dana osoba będzie chciała zarezerwować sobie mieszkanie na czas załatwiania formalności związanych z kredytem hipotecznym. Kupno nieruchomości jest bowiem znacznie bardziej skomplikowanym procesem, niż mogłoby się wydawać.

Co dokładnie powinna zawierać umowa przedwstępna?

Warto wiedzieć, że prawidłowe sformułowanie zapisów omawianej umowy przedwstępnej będzie miało bardzo istotne znaczenie, ponieważ w przyszłości obydwie strony będą mogły dzięki temu dochodzić ewentualnych roszczeń. Rekomendowane jest zatem, by umowa zawierała cenę nieruchomości, określała podmiot umowy sprzedaży, a także jej strony. Należy mieć świadomość, że ze względu na Zasadę Swobody Umów obie strony mają możliwość dowolnego kształtowania pozostałych postanowień umowy przedwstępnej. Oczywiście nie można zapomnieć, aby wszystko było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że zasady nie mogą w żaden sposób sprzeciwiać się regułom współżycia społecznego.

Forma umowy przedwstępnej

Umowę przedwstępną możemy zawrzeć w zwykłej formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego. Umowa przedwstępna, jak każda inna umowa jest pewnym zobowiązaniem obu stron, które powinny dotrzymać swoich zobowiązań.

Jednakże zdarzają się różne sytuacje i istnieją możliwości odstąpienia od umowy przedwstępnej, choć skutki mogą być różne w zależności od wybranej formy zawarcia umowy. Zawierając zwykłą umowę pisemną, jedna ze stron może żądać jedynie odszkodowania za niedotrzymanie umowy. W przypadku aktu notarialnego, możliwości egzekwowania postanowień umownych są większe, gdyż możemy skorzystać z pomocy sądu, ale musimy zdawać sobie sprawę, że ta forma umowy będzie droższa. Jeśli zdecydujemy się na akt notarialny, to pomimo większego zabezpieczenia interesu stron, będziemy musieli uiścić opłatę za pracę notariusza.

Umowa przedwstępna z deweloperem zaliczka

Kiedy zawieramy umowę przedwstępną, korzystamy z zabezpieczenia umowy w postaci zaliczki lub zadatku. Zaliczka wchodzi w skład ceny nieruchomości i jest zwrotna w niezmienionej ilości w przypadku niedotrzymania zapisów zawartych w umowie przedwstępnej. Wysokość zaliczki jest ustalana przez strony transakcji i może być równa cenie nieruchomości. Lepiej jednak, aby zaliczka była niezbyt wysoka, aby resztę pieniędzy wpłacić dopiero po uzyskaniu przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie mieszkania. Jeśli nie odpowiada nam zaliczka, jako forma zabezpieczenia, to możemy skorzystać z alternatywnej opcji, jaką jest zadatek.

O czym jeszcze należy pamiętać przy podpisywaniu umowy przedwstępnej?

Umowa nie może obligować stron zapisem, który jest niemożliwy do spełnienia w rzeczywistości. Zalecane jest, by umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania wskazywała na postanowienia umowy przyrzeczonej (ostatecznej), która będzie podpisywana w formie aktu notarialnego. Warto zawrzeć w niej dane na temat mieszkania (stan zabudowy, adres, jego położenie, cenę, powierzchnię). Nie można zapomnieć uwzględnić danych osobowych stron transakcji (imiona i nazwiska, numery dowodów osobistych, adresy czy daty urodzenia). Bardzo istotne znaczenie będzie miało także wskazanie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Godny uwagi jest fakt, że przepisy Kodeksu cywilnego nie wymagają wspomnianego aspektu.

Ponadto świetnym rozwiązaniem dla bezpieczeństwa stron będzie uwzględnienie w umowie przedwstępnej precyzyjnego terminu podpisania ostatecznej umowy. Rekomendowane jest również unikanie niejasnych sformułowań. Warto podać datę graniczną, do której musi być umowa przyrzeczona.

Oceń artykuł:

Podpisanie umowy przedwstępnej | zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 24 opinii.