Kiedy można wykonać odbiór mieszkania

Odbiór mieszkania kiedy | zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W poniższym artykule ➡️ podpowiadamy, kiedy ➽ następuje odbiór mieszkania.➡️

W poniższym artykule wyjaśniamy, kiedy powinien nastąpić odbiór mieszkania.

Odbiór mieszkania jest jednym z najważniejszych momentów transakcji zakupu nieruchomości. W przypadku zakupu mieszkania na rynku pierwotnym często jest to dla kupującego pierwsza okazja do zobaczenia gotowego lokalu. Kiedy przeprowadzany jest odbiór mieszkania na rynku pierwotnym, a jak wygląda sytuacja na rynku wtórnym?

Odbiór mieszkania od dewelopera

Odbiór mieszkania odbywa się już po uzyskaniu przez dewelopera decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla danej inwestycji. Wtedy deweloper zaprasza nabywców drogą pocztową (oraz najczęściej równolegle pocztą elektroniczną, a czasem też telefonicznie) na odbiór nabytego lokalu we wskazanym przez dewelopera terminie. Jeżeli data nam nie odpowiada, powinniśmy poinformować o tym dewelopera jak najwcześniej, dzięki czemu na pewno uda się wspólnie ustalić termin dogodny dla dwóch stron.

Ubytek tynku na glifie
W odbiorze obowiązkowo uczestniczy nabywca lub jego pełnomocnik oraz przedstawiciel dewelopera. W praktyce często na odbiorze pojawia się także reprezentant generalnego wykonawcy, a kupującemu towarzyszyć może pomocnik, wpierający go w sprawdzeniu mieszkania pod względem zgodności realizacji z dokumentacją umowną, normami budowlanymi i prawem budowlanym. Tu z pomocą przychodzą inżynierowie i inspektorzy firmy odbiór.pl, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem gwarantują kompleksowe sprawdzenie mieszkania podczas odbioru i dostrzeżenie nawet najmniejszej usterki lub niedoróbki. Ta szczegółowość ma ogromne znaczenie, ponieważ wszystkie stwierdzone wady wpisywane są do protokołu odbioru i na jego podstawie usterki są naprawiane przez dewelopera (o ile zostaną przez niego uznane).
Warto zaznaczyć, że odbiór nie oznacza, że wchodzimy już w posiadanie kluczy do mieszkania. Jeżeli nie mamy w naszej umowie stosownego zapisu, wówczas klucze otrzymamy już po podpisaniu umowy przyrzeczonej.

Rynek wtórny - odbiór mieszkania i przekazanie kluczy

W przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym jego odbiór ma miejsce po podpisaniu umowy przenoszącej własność i wtedy też nowy właściciel otrzymuje do niego klucze, chyba, że strony postanowią inaczej. Podczas odbioru również sporządzany jest protokół zdawczo - odbiorczy. Dla obydwu stron stanowi on formalne potwierdzenie przekazania lokalu w stanie im znanym, z określonym wyposażeniem. Dodatkowo w trakcie odbioru spisywane są liczniki, dzięki czemu sprzedający może rozliczyć się z dostawcami mediów, a nabywca nie będzie obciążony rachunkami, obejmującymi okres sprzed obioru lokalu.


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie

inzynier odbior mieszkania w warszawie


O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.