W poniższym artykule wyjaśniamy, kiedy powinien nastąpić odbiór mieszkania.

Odbiór mieszkania jest jednym z najważniejszych momentów transakcji zakupu nieruchomości. W przypadku zakupu mieszkania na rynku pierwotnym często jest to dla kupującego pierwsza okazja do zobaczenia gotowego lokalu. Kiedy przeprowadzany jest odbiór mieszkania na rynku pierwotnym, a jak wygląda sytuacja na rynku wtórnym?

Odbiór mieszkania od dewelopera

Odbiór mieszkania odbywa się już po uzyskaniu przez dewelopera decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla danej inwestycji. Wtedy deweloper zaprasza nabywców drogą pocztową (oraz najczęściej równolegle pocztą elektroniczną, a czasem też telefonicznie) na odbiór nabytego lokalu we wskazanym przez dewelopera terminie. Jeżeli data nam nie odpowiada, powinniśmy poinformować o tym dewelopera jak najwcześniej, dzięki czemu na pewno uda się wspólnie ustalić termin dogodny dla dwóch stron.

Ubytek tynku na glifieW odbiorze obowiązkowo uczestniczy nabywca lub jego pełnomocnik oraz przedstawiciel dewelopera. W praktyce często na odbiorze pojawia się także reprezentant generalnego wykonawcy, a kupującemu towarzyszyć może pomocnik, wpierający go w sprawdzeniu mieszkania pod względem zgodności realizacji z dokumentacją umowną, normami budowlanymi i prawem budowlanym. Tu z pomocą przychodzą inżynierowie i inspektorzy firmy odbiór.pl, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem gwarantują kompleksowe sprawdzenie mieszkania podczas odbioru i dostrzeżenie nawet najmniejszej usterki lub niedoróbki. Ta szczegółowość ma ogromne znaczenie, ponieważ wszystkie stwierdzone wady wpisywane są do protokołu odbioru i na jego podstawie usterki są naprawiane przez dewelopera (o ile zostaną przez niego uznane).
Warto zaznaczyć, że odbiór nie oznacza, że wchodzimy już w posiadanie kluczy do mieszkania. Jeżeli nie mamy w naszej umowie stosownego zapisu, wówczas klucze otrzymamy już po podpisaniu umowy przyrzeczonej.

Rynek wtórny - odbiór mieszkania i przekazanie kluczy

W przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym jego odbiór ma miejsce po podpisaniu umowy przenoszącej własność i wtedy też nowy właściciel otrzymuje do niego klucze, chyba, że strony postanowią inaczej. Podczas odbioru również sporządzany jest protokół zdawczo - odbiorczy. Dla obydwu stron stanowi on formalne potwierdzenie przekazania lokalu w stanie im znanym, z określonym wyposażeniem. Dodatkowo w trakcie odbioru spisywane są liczniki, dzięki czemu sprzedający może rozliczyć się z dostawcami mediów, a nabywca nie będzie obciążony rachunkami, obejmującymi okres sprzed obioru lokalu.

Oceń artykuł:

Odbiór mieszkania kiedy | zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 10 opinii.