Części wspólne - jak wygląda kwestia rękojmi

Rękojmia na części wspólne od dewelopera | zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W poniższym ➽ artykule ⭐ podpowiadamy, czym jest rękojmia na części ⭐ wspólne.

W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest rękojmia oraz jaki jest czas jej trwania.

Rękojmia jest ustawowym narzędziem, umożliwiającym dochodzenie swoich praw przez nabywcę w przypadku stwierdzenie wady nabytego przedmiotu. Jakie wady mogą zostać zgłoszone w ramach rękojmi i jak wygląda sytuacja w przypadku części wspólnych budynku?

Rękojmia na nieruchomości - czas trwania i rodzaje wad


Rękojmia w przypadku nieruchomości obowiązuje przez pięć lat od momentu wydania przedmiotu umowy (przekazania kluczy do lokalu), ale w przypadku części wspólnych jej bieg rozpoczyna  się w momencie podpisania umowy przeniesienia własności.
W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi możemy mówić o wadach fizycznych i prawnych nieruchomości. Z wadą fizyczną do czynienia  mamy wtedy, gdy nieruchomość:
-    nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,
-    nie ma właściwości, o których kupujący został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę,
-    nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę,
-    została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

Pęknięta wylewka pod wodomierzem
Wada fizyczna natomiast polega na obciążeniu nieruchomości prawami osób trzecich, na tym, że stanowi ona własność osoby trzeciej lub na ograniczeniu w korzystaniu z niej lub rozporządzaniu nią w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.


W ramach rękojmi nabywca może żądać:
-    naprawienia wady,
-    wymiany przedmiotu na pozbawiony wad,
-    obniżenia ceny nabywanego mieszkania,
-    w przypadku wad istotnych może nawet odstąpić od umowy.

Rękojmia na części wspólne - cesja uprawnień na wspólnotę mieszkaniową


W przypadku stwierdzenia wady, dotyczącej części wspólnych budynku (np. klatek schodowych, windy, garażu podziemnego) indywidualne jej zgłaszanie przez właścicieli mogłoby stwarzać liczne trudności, chociażby ze względu na fakt, że każdy z właścicieli mógłby występować z innym roszczeniem. Najlepszym rozwiązaniem jest cesja uprawnień na wspólnotę mieszkaniową, która występuje w imieniu mieszkańców do dewelopera z określonym żądaniem odnośnie postępowania w przypadku stwierdzonej usterki.

Usterki wykryte podczas odbioru a rękojmia


Dochodzenie od dewelopera usterek stwierdzonych podczas odbioru technicznego jest w praktyce znacznie łatwiejsze, niż ma to miejsce w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi. Zgodnie z ustawą deweloperską deweloper ma obowiązek odnieść się do usterek, wpisanych do protokołu odbioru, w ciągu 14 dni od jego sporządzenia i naprawić uznane wady w 30 dni.
Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferowanej przez Odbiór.pl usługi odbioru technicznego części wspólnych. Dzięki temu możliwe będzie szczegółowe zweryfikowanie ich stanu technicznego oraz zgodności z umową i wykrycie wszystkich istniejących na tym etapie usterek.


Oceń artykuł:

Rękojmia na części wspólne od dewelopera | zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie
inzynier odbior mieszkania w warszawie

O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.