W poniższym artykule wyjaśniamy, jak sprawdzić wymiary działki.


Bardzo istotne znaczenie przed zakupem nieruchomości będzie miało szczegółowe zweryfikowanie działki. Na czym dokładnie polega wspomniany proces? Dlaczego umowa przedwstepna nie powinna być podpisana przed sprawdzeniem jej wymiarów?

Czego należy się dowiedzieć o działce?

W pierwszej kolejności rekomendowane jest potwierdzenie w księdze wieczystej kwestię własności działki, a także brak obciążeń hipoteki. Nie można oczywiście zapomnieć o potwierdzeniu numeru księgi wieczystej. Bardzo ważne jest także zweryfikowanie przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że w planie zagospodarowania przestrzennego można znaleźć: maksymalną dozwoloną wysokość zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy czy ilość miejsc parkingowych. W celu uzyskania wypisu z MPZP wystarczy złożyć odpowiedni wniosek we właściwym urzędzie gminy.

W przypadku, gdyby jednak działka nie była objęta wspomnianym planem, zalecane jest wystąpienie do odpowiedniego urzędu miasta lub gminy o wydanie decyzjo o warunkach zabudowy. Kupno nieruchomości jest zatem znacznie bardziej skomplikowanym procesem, niż mogłoby się wydawać.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Osoba zainteresowana zakupem nieruchomości powinna także sprawdzić topografię działki, dostęp do drogi publicznej, wymiary i kształt działki, kwestię uzbrojenia terenu. Bardzo istotne znaczenie będzie miało także zweryfikowanie otoczenia działki pod kątem uciążliwego sąsiedztwa, a także jakości powietrza. Wymiary działki odgrywają bardzo ważną rolę. Warto wiedzieć, że budowa domu mogłaby być niemożliwa, gdyby działka była zbyt mała. Należy mieć świadomość, że według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku budynek może być usytuowany w odległości minimum 4 metrów od granicy działki, jeżeli będzie zwrócony ścianą z drzwiami lub oknami w stronę wspomnianej granicy. W przypadku, gdy jednak będzie zwrócony ścianą bez drzwi oraz okien w kierunku granicy, może być usytuowany w odległości 3 metrów.

Osoba zainteresowana może bez większego problemu sprawdzić wymiary działki w wydziale geodezji w urzędzie miasta lub starostwie. Można również zaobserwować, że z roku na rok coraz większa liczba osób korzysta ze strony geoportal.gov.pl.

Oceń artykuł:

Sprawdzenie wymiarów działki | zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 9 opinii.