Poniżej informacje związane z wadami ukrytymi w zakupionym domu

Z tego artykułu dowiesz się

 1. Wady fizyczne
  1. Wady ukryte zakupionego domu

   Zdarza się, że nawet najdokładniejsza kontrola domu, może nie znaleźć wad, które są dobrze ukryte. Mogą być niedostrzeżone również przed sprzedającego, a mogą dodatkowo być przez niego zamaskowane i przemilczane, by zyskać jak największą kwotę z tytułu sprzedaży. 

   Wady fizyczne

   Najczęściej spotykane wady to wady fizyczne, które finalnie odpowiedzialne są za zmniejszenie wartości nieruchomości a także za zmniejszenie użyteczności zakupionej nieruchomości. Z wadami fizycznymi mamy też do czynienia w momencie, w którym nieruchomość została wydana kupującemu w stanie niezupełnym lub nie ma tych właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedający.

   Powyższe wady zazwyczaj można zauważyć dopiero w momencie, w którym inwestor zaczyna korzystać z nieruchomości lub przygotowuje się do remontu zakupionej inwestycji. W takiej sytuacji bardzo często kupujący ma prawo do rękojmi, która działa na rynku pierwotnym i wtórnym przez pięć lat. Wyjątkiem jest umowa konsumencka, która w treści wyłącza lub ogranicza możliwość skorzystania z rękojmi. Podobnie problematyczny może być zapis, który znajduje się najczęściej w umowie, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym nieruchomości i go akceptuje. 

   Wady ukryte zakupionego domu

   Jeśli jednak rękojmia jest możliwa, a inwestycja okazała się być wadliwa, warto z rękojmi skorzystać. Można wtedy domagać się od sprzedającego usunięcia wad, obniżenia ceny zakupu nieruchomości lub rozwiązania umowy i zwrotu wpłaconych środków, przy czym dwie ostatnie możliwości zazwyczaj można zastosować, jeśli wady są istotne i nie pozwalają użytkować zakupionego domu. Zazwyczaj kupujący domaga się naprawy wady na koszt sprzedającego. 

   Dobrą praktyką jest korzystanie z audytów domów na rynku wtórnym i odbiorów technicznych na rynku pierwotnym. Dzięki temu każdy kupujący dostaje informację zwrotną na temat ewentualnych wad i usterek, które znalazł w inwestycji inżynier, profesjonalnie przygotowany do takiej kontroli. W takich sytuacjach wady, nawet te trudne do znalezienia zostaną dostrzeżone wcześniej niż po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

   Oceń artykuł:

   Wady ukryte zakupionego domu | zadzwoń 886 070 575
   Średnia 5/5 na podstawie 74 opinii.