Deweloper nie usuwa usterek

Deweloper nie usuwa usterek | zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W poniższym artykule podpowiadamy, co robić w przypadku, gdy deweloper nie chce usunąć usterek z mieszkania.

W poniższym artykule wyjaśniamy, co możemy zrobić, gdy deweloper nie usuwa wad i usterek z mieszkania.

Odbiór techniczny – obowiązki dewelopera


Ustawa deweloperska narzuca deweloperowi szereg obowiązków, których musi dopełnić w związku z odbiorem technicznym. Jednym z nich jest konieczność zawiadomienia nabywcy o odbiorze, gdyż przeprowadzany jest w obecności nabywcy lub jego pełnomocnika. Odbiór ma miejsce jeszcze przed zawarciem umowy przenoszącej własność, ale tak naprawdę nie ma regulacji, która zabrania zorganizowanie tego w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. 

Wylewka do zeszlifowania
Zauważone podczas odbioru wady i usterki należy uwzględnić w protokole odbioru. Od chwili jego podpisania deweloper ma 14 dni na wydanie oświadczenia w zakresie uznania lub odmowy uznania wad we wskazanym protokole oraz 30 dni na ich usunięcie.  Jeżeli deweloper odmówi uznania danej usterki, to tę decyzję musi dobrze uzasadnić. Deweloper jednak nie ma nałożonego obowiązku, żadnych kar umownych, odpowiedzialności ustawowej, jeżeli nie wyda oświadczenia i nie usunie usterek. Najmniej uczciwi deweloperzy pozostawiają tak swoich klientów i nawet nie odpowiadają na te protokoły. Jeżeli zostaniemy postawieni przed taką sytuacją, powinniśmy w pierwszej kolejności wystosować do dewelopera wezwanie do usunięcia wad i usterek zawartych w protokole. Wyznaczając jednocześnie deweloperowi jakiś termin na naprawę tych wad i usterek pod rygorem tego ze my naprawimy te wady na koszt dewelopera.

Wezwania do zapłaty za usterki

Oczywiście możemy dochodzić tej odpowiedzialności na podstawie rękojmi, ale nie jest to najlepsze rozwiązanie, gdyż będziemy czekać dłużej na naprawę.  Możemy również dochodzić swoich racji poprzez wezwanie dewelopera do naprawy wad i usterek, co na pewno skróci czas oczekiwania na naprawę nawet o jakieś 30 dni.
Jeżeli deweloper nie ustosunkuje się do naszego wezwania, to w późniejszym etapie powinniśmy wykonać wycenę naprawy tych wad. Tutaj w zależności od tego, czego potrzebujemy i na co możemy sobie pozwolić. Możemy np. wykonać naprawy we własnym zakresie, gdzie od razu te naprawy musimy udokumentować i odebrać fakturę, która powinna być precyzyjnie opisana, abyśmy mogli na jej podstawie uzyskać informację, że konkretne rzeczy zostały wykonane. Następnie po tych czynnościach należy wysłać deweloperowi wezwanie do zapłaty, a jeżeli nie zapłaci to wystąpić na drogę sądową.
Jeżeli jednak mamy mniej pieniędzy i mniej czasu na samodzielne remonty, to nie musimy wykonywać tych prac naprawczych, ale uzyskać od jakiejś firmy budowlanej, wycenę usługi, jakiej potrzebujemy. Z takim kosztorysem możemy wystąpić bezpośrednio do sądu o zapłatę tej kwoty.


Oceń artykuł:

Średnia 3/5 na podstawie 2 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

Pytania i odpowiedzi

Co zapewnia nabywcy ustawa deweloperska?

Wprowadzona w 2011 roku ustawa deweloperska sprawiła, że deweloper ma ściśle określone obowiązki, które chronią interesy nabywcy, a także ujednoliciła kwestie związaną z obowiązkami nabywcy.

Jak zgodnie z ustawą deweloperską wygląda kwestia usuwania wad?

Wady, które zostały zapisane w protokole odbioru usuwa deweloper do 30 dni od spisania protokołu, jeśli nie jest w stanie ich usunąć do tego czasu, może podać późniejszy termin.

Co zrobić gdy deweloper nie zechce naprawić wad?

Nieuczciwy deweloper to temat dość powszechny, warto przemyśleć rozwiązanie, które będzie dla nabywcy najbardziej korzystne, choć najczęściej w takich sytuacjach sprawa ma swój finał w sądzie.

Czy warto naprawić wady zamiast dewelopera?

Jeśli podejmiemy się napraw, warto wykonać naprawę, pozyskując fakturę, która będzie podstawą do próby odzyskania pieniędzy.

Jak, poza naprawą, można rozwiązać kwestie wad z nieuczciwym deweloperem?

Można pozyskać od firmy kosztorys napraw wpisanych do protokołu i z takim kosztorysem wystąpić do dewelopera, ewentualnie potem do sądu o wypłatę należności na uwzględnione w kosztorysie naprawy.

Po jakim czasie mamy pewność, że deweloper podejmie się napraw?

Zgodnie z zapisami w ustawie deweloperskiej, deweloper na uznanie wad ma 14 dni od podpisania protokołu.

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie

inzynier odbior mieszkania w warszawie


O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.