Normy tynków 2021

Normy tynków 2021 | zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W poniższym artykule podpowiadamy, jakie normy regulują kwestie związane z tynkami.

W poniższym artykule wyjaśniamy, czy w 2021 roku wprowadzone będą zmiany w dotychczasowo obowiązujących normach tynkarskich.

Norma  PN-B-10110:2005 – odchyłki

W 2021 roku nie pojawiają się żadne zmiany dotyczące normy tynkarskiej i wciąż będzie obowiązywać dotychczasowa norma, jaką jest PN-B-10110 z 2005 roku.  Ta norma odnosi się do tynków gipsowych, które są najczęściej stosowanymi tynkami na inwestycjach. Tynki gipsowe stały się niejako standardem i rzadko zdarza się, że pojawiają się inne.  Norma ta reguluje nam proces tworzenia tynków, ich kładzenia, wyglądu. W normie mamy również podane informacje odnośnie kontroli tynków i ta kontrola powinna być wykonana bez sztucznego oświetlenia, z odległości 2 m. 

Spękanie tynku
Na odbiorach tynków sprawdzamy m.in. strukturę, barwę tynku, czy jest ona jednolita, czy nie zawiera jakichś spękań. Oprócz wyżej wymienionych elementów, jakie weryfikujemy, norma PN-B-10110:2005 zawiera informacje dotyczące dopuszczalnych odchyłek na tynkach, które sprawdzamy przy pomocy m.in. łaty 100 cm, kątownika budowlanego o ramionach 1 m oraz szczelinomierza klinowego. Te odchyłki prezentują się następująco:
Wartości graniczne w przypadku:

  • kąta prostego -  4 mm na 100 cm kątownika;
  • pionu  - 3 mm na 100 cm płaty albo 6 mm na całej wysokości pomieszczenia do 3,5 m wysokości lub 8 mm na całej wysokości pomieszczenia większego niż 3,5 m wysokości;
  • płaszczyzny -  nierówności nie większe niż 5 mm w liczbie nie większej niż 3 sztuki na łacie 200 cm;
  • odchylenia od kierunku poziomego -  4 mm na 100 cm łaty albo nie więcej niż 8 mm na całej powierzchni ściany ograniczonej przegrodami i pionowymi.

Norma PN-B-70/B-10100 – odchyłki

W przypadku norm tynkarskich występuje również druga norma, którą stosujemy w przypadku tynków inne niż gipsowe np. cementowo-wapiennych. W tej normie również mamy zawarte informacje dotyczące dopuszczalnych odchyłek i będą to w  przypadku:

  • kąta prostego -  3 mm na 100 cm kątownika
  • pionu - 2 mm na 100 cm łaty albo 4 mm na całej wysokości pomieszczenia do 3,5 m wysokości lub 6 mm na całej wysokości pomieszczenia wyższego niż 3, 5 m
  • płaszczyzny -  nierówności nie większe niż 3 mm na liczbie nie większej niż 3 sztuki na łacie 200 cm
  • odchylenia od kierunku poziomego  - 3 mm na 100 cm łaty albo nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ściany ograniczonej przegrodami pionowymi

Powyższe wartości odnoszą się do tynków trzeciej kategorii.


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie

inzynier odbior mieszkania w warszawie


O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.