Czy muszę podpisać umowę przenoszącą własność pomimo tego, że deweloper nie naprawił wad i usterek po odbiorze mieszkania? Odpowiadamy w artykule.

Odbiór mieszkania pozwala zweryfikować jak i czy deweloper wywiązał się ze swoich zobowiązań. Podpisując umowę deweloperską, deweloper zobowiązuje się do wykonania mieszkania i przynależności w określonym standardzie.

Umowa deweloperska oraz załączniki (m.in. prospekt informacyjny, standard techniczny, rzuty projektowe) dokładnie opisują metraż, klasę tynków, rodzaj drzwi i parapetów, które powinny znaleźć się w oddawanym lokalu. Ponadto w czasie odbioru sprawdzana jest ogólna usterkowość i zgodność z normami budowlanymi. W przypadku uchybień deweloper ma obowiązek odnieść się do wad i usterek wskazanych w protokole odbioru oraz dokonać wymaganych napraw w ciągu 30 dni od momentu podpisania protokołu odbioru. Odbiór techniczny to najlepszy moment na wskazanie uchybień w lokalu i najskuteczniejszy sposób na zobowiązanie dewelopera do naprawy usterek.

Nadlana wylewka do wyrównania

Przeniesienie własności mieszkania od dewelopera

Po odbiorze technicznym zwykle następuje przeniesienie własności. Nabywca staje się właścicielem lokalu w momencie podpisania umowy przenoszącej własność. W tym celu deweloper i nabywca udają się do notariusza, gdzie podpisywana jest umowa w formie aktu notarialnego. Na tym etapie notariusz wnioskuje do sądu wieczystoksięgowego o wpis prawa własności na rzecz nabywcy w księdze wieczystej. Co do zasady umowa przenosząca własność może być podpisana jedynie po przeprowadzeniu odbioru technicznego. Odbiór techniczny to też najczęstszy moment przekazania kluczy do mieszkania. Dlatego też przeprowadzenie odbioru technicznego i przekazanie kluczą po umowie notarialnej, byłoby sprzeczne z logiką i niezgodne z prawem.

Deweloper nie chce przenieść własności

Co możemy zrobić, jeśli deweloper nie chce podpisać umowy przenoszącej własność nieruchomości? Jeśli termin zwarcia umowy zostanie przekroczony przez dewelopera, to nabywca wyznacza kolejny termin zawarcia umowy, który jednak nie przekracza 120 dni. Jeśli jednak kolejny termin również nie zostanie dotrzymany, to nabywca ma dwa rozwiązania tej sytuacji - może bezkosztownie odstąpić od umowy deweloperskiej oraz odzyskać wpłacone w związku z tym pieniądze lub może starać się sądownie zmusić dewelopera do zawarcia umowy przeniesienia własności.

Odbiór mieszkania — umowa przenosząca własność

Z naszego doświadczenia wynika, że umowa przenosząca zwykle jest podpisywana niedługo po odbiorze technicznym. W praktyce może to nastąpić od razu po zakończeniu weryfikacji stanu technicznego lokalu. Takie rozwiązanie rodzi dla nabywcy następujące pytania: Czy należy podpisywać umowę przenoszącą własność przy “usterkowym” odbiorze? Co, jeśli deweloper nie naprawi usterek i co mogę wtedy zrobić? W takiej sytuacji rekomendujemy jednak podpisać umowę przenoszącą własność. Deweloperzy zwykle naprawiają wady i usterki stwierdzone protokołem odbioru. W przypadku odmowy naprawy wad i usterek prawo pozwala odstąpić od umowy deweloperskiej i umowy przenoszącej własność.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której ostatnią ratę nabywca może zapłacić po umowie przenoszącej własność. Wtedy warto wstrzymać się z podpisaniem umowy przenoszącej własność do momentu naprawy wad i usterek z odbioru technicznego. Takie rozwiązanie mocniej zobowiązuje dewelopera do naprawy usterek, bo będzie mu zależeć na jak najszybszym otrzymaniu ostatniej transzy pieniędzy. Trzeba tylko dokładnie przeczytać umowę i ustalić, czy deweloper nie nałoży kar umownych za przekroczenie terminu podpisania umowy końcowej.

Umowa przenosząca własność. Wyjątkiem jest sytuacja, w której ostatnią ratę nabywca może zapłacić po umowie przenoszącej własność. Wtedy warto wstrzymać się z podpisaniem umowy przenoszącej własność do momentu naprawy wad i usterek z odbioru technicznego.To ważny cytat z artykułu. Warto wziąć go sobie do serca. Umowa przenosząca własność ma również swoje wyjątki.

Oceń artykuł:

Umowa przenosząca własność po odbiorze mieszkania
Średnia 5/5 na podstawie 894 opinii.