Odbiór mieszkania i umowa przeniesienia własności

Umowa przenosząca własność po odbiorze mieszkania? Dowiedz się więcej i zamów odbiór. 886 070 575.

zdjęcie do W artykule przedstawiamy ⭐ kwestie związane z odbiorem mieszkania ➽ i umową przenoszącą własność. ➡️ Czy można dokonać odbioru po wizycie u notariusza?

Czy muszę podpisać umowę przenoszącą własność pomimo tego, że deweloper nie naprawił wad i usterek po odbiorze mieszkania? Odpowiadamy w artykule.

Odbiór mieszkania a umowa przenosząca własność

Odbiór mieszkania pozwala zweryfikować jak i czy deweloper wywiązał się ze swoich zobowiązań. Podpisując umowę deweloperską deweloper zobowiązuje się do wykonania mieszkania i przynależności w określonym standardzie. Umowa deweloperska oraz załączniki (m.in. prospekt informacyjny, standard techniczny, rzuty projektowe) dokładnie opisują metraż, klasę tynków, rodzaj drzwi i parapetów, które powinny znaleźć się w oddawanym lokalu. Ponadto w czasie odbioru sprawdzana jest ogólna usterkowość i zgodność z normami budowlanymi. W przypadku uchybień deweloper ma obowiązek odnieść się do wad i usterek wskazanych w protokole odbioru oraz dokonać wymaganych napraw w ciągu 30 dni od momentu podpisania protokołu odbioru. Odbiór techniczny to najlepszy moment na wskazanie uchybień w lokalu i najskuteczniejszy sposób na zobowiązanie dewelopera do naprawy usterek.

Nadlana wylewka do wyrównania

Umowa przenosząca własność

Po odbiorze technicznym zwykle następuje przeniesienie własności. Nabywca staje się właścicielem lokalu w momencie podpisania umowy przenoszącej własność. W tym celu deweloper i nabywca udają się do notariusza, gdzie podpisywana jest umowa w formie aktu notarialnego. Na tym etapie notariusz wnioskuje do sądu wieczystoksięgowego o wpis prawa własności na rzecz nabywcy w księdze wieczystej. Co do zasady umowa przenosząca własność może być podpisana jedynie po przeprowadzeniu odbioru technicznego. Odbiór techniczny to też najczęstszy moment przekazania kluczy do mieszkania. Dlatego też przeprowadzenie odbioru technicznego i przekazanie kluczą po umowie notarialnej byłoby sprzeczne z logiką i niezgodne z prawem.

Odbiór mieszkania a umowa przenosząca własność

Z naszego doświadczenia wynika, że umowa przenosząca zwykle jest podpisywana niedługo po odbiorze technicznym. W praktyce może to nastąpić od razu po zakończeniu weryfikacji stanu technicznego lokalu. Takie rozwiązanie rodzi dla nabywcy następujące pytania: Czy należy podpisywać umowę przenoszącą własność przy “usterkowym” odbiorze? Co, jeśli deweloper nie naprawi usterek i co mogę wtedy zrobić? W takiej sytuacji rekomendujemy jednak podpisać umowę przenoszącą własność. Deweloperzy zwykle naprawiają wady i usterki stwierdzone protokołem odbioru. W przypadku odmowy naprawy wad i usterek prawo pozwala odstąpić od umowy deweloperskiej i umowy przenoszącej własność.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której ostatnią ratę nabywca może zapłacić po umowie przenoszącej własność. Wtedy warto wstrzymać się z podpisaniem umowy przenoszącej własność do momentu naprawy wad i usterek z odbioru technicznego. Takie rozwiązanie mocniej zobowiązuje dewelopera do naprawy usterek, bo będzie mu zależeć na jak najszybszym otrzymaniu ostatniej transzy pieniędzy. Trzeba tylko dokładnie przeczytać umowę i ustalić czy deweloper nie nałoży kar umownych za przekroczenie terminu podpisania umowy końcowej.


Oceń artykuł:

Umowa przenosząca własność po odbiorze mieszkania? Dowiedz się więcej i zamów odbiór. 886 070 575.
Średnia 5/5 na podstawie 26 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie
inzynier odbior mieszkania w warszawie

O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.