Czy na zakup domu od dewelopera przysługuje gwarancja

Gwarancja na zakup domu od dewelopera | zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W poniższym artykule ➡️ podpowiadamy, ➡️ czym różni się gwarancja od rękojmi.✓

W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest gwarancja na mieszkanie oraz czym różni się od rękojmi.

Gwarancja – definicja, okres trwania


Gwarancja jest zapewnieniem producenta, sprzedawcy o jakości towaru, a w tym przypadku mieszkania. Gwarancja jest dobrowolna i nie posiada swojego miejsca w kodeksie cywilnym, dlatego też jest ustalana indywidualnie między stronami umowy. W dokumencie gwarancyjnym powinny znaleźć się informacje dotyczące okresu udzielanej gwarancji, na co udzielamy gwarancji oraz jakie są jej warunki. Gwarancja udzielana jest na wady fizyczne, a jeżeli w umowie między sprzedawcą a kupującym nie ma określonego terminu ważności gwarancji, to przyjęło się, że jest to 2 lata, czasami może być to nawet gwarancja dożywotnia. Warto zadbać także o to, aby w dokumencie gwarancyjnym znalazły się informacje dotyczące tego, co może żądać kupujący od gwaranta np. bezpłatnej naprawy.

Spękanie tynku
 Korzystając z gwarancji, nie wykluczamy możliwości skorzystania z rękojmi, oraz nie mamy  z góry narzuconej formy, z której możemy skorzystać. Często gwarancja jest uważana za tożsamy termin z rękojmią, a jest to błędne myślenie, gdyż gwarancja jak wcześniej wspominaliśmy, jest dobrowolnym uprawnieniem. W przypadku rękojmi, w umowach zawieranych między sprzedawcą a kupującym nie musimy jej uwzględniać. Natomiast w przypadku gwarancji taka informacja  musi zostać określona np. w umowie deweloperskiej, czy w umowie sprzedaży.  W każdej umowie powinny zostać zawarte najważniejsze informacje dotyczące udzielanej gwarancji tak, abyśmy nie mieli wątpliwości co do możliwości jej zastosowania.

Gwarancja  a rękojmia

Jako, iż nie mamy narzuconego odgórnie skorzystania tylko z gwarancji lub z rękojmi, to już zależy od nas i od danej sytuacji, na co się zdecydujemy. Podsumowując, głównymi różnicami między rękojmią a gwarancją jest to, że gwarancja jest dobrowolna a rękojmia regulowana przez kodeks cywilny. Czas trwania gwarancji jest dobrowolnie ustalany a rękojmi w przypadku nieruchomości to 5 lat oraz gwarancję od rękojmi różni to, że gwarancja obejmuje tylko wady fizyczne a rękojmia wady fizyczne oraz wady prawne.


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie

inzynier odbior mieszkania w warszawie


O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.