W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest inwentaryzacja powykonawcza domu.

Obowiązkowi przeprowadzenia inwentaryzacji  powykonawczej, zgodnie z prawem budowlanym, podlegają wszystkie obiekty budowlane, dla których realizacji konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę.

Na czym polega inwentaryzacja powykonawcza

Przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej w przypadku nowo wybudowanych obiektów polega na dokonaniu pomiarów na terenie obiektu budowlanego, w rezultacie czego przygotowywana jest mapa sytuacyjna i szkic, na którym posiadający stosowne uprawnienia  geodeta wskazuje zgodność (lub jej brak) realizacji z projektem budowlanym. Kopia dokumentacji przekazywana jest do kierownika budowy, a geodeta w dzienniku budowy dokonuje wpisu dotyczącego przeprowadzonych pomiarów i określa poprawność realizacji obiektu względem projektu budowlanego. Dodatkowo dokumentacja przekazywana jest przez geodetę do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dzięki czemu możliwe jest wprowadzenie stosownych zmian do ewidencji gruntów i budynków, a także ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Zabrudzenia nowej elewacji

Podczas inwentaryzacji budynków wielorodzinnych pomiarowi podlegają również poszczególne kondygnacje budynków oraz lokale mieszkalne. W rezultacie otrzymujemy powierzchnię powykonawczą lokalu. Zazwyczaj różni się ona w niewielkim stopniu od powierzchni projektowej, o czym warto pamiętać na etapie podpisywania umowy deweloperskiej.
Przeprowadzenie inwentaryzacji jest niezbędne dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku oraz w przypadku zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego, gdzie dokumentacja powykonawcza jest wymaganym załącznikiem do zgłoszenia.

Na dokumentację, sporządzoną przez geodetę, składa się operat geodezyjny (kompletna dokumentacja geodezyjna) oraz dokumentacja geodezyjno-kartograficzna (dane umożliwiające naniesienie zmian na mapę zasadniczą).

Pomiar metrażu podczas odbioru

Jak zostało wspomniane wyżej, uprawniony geodeta dokonuje pomiaru powierzchni domu w trakcie inwentaryzacji powykonawczej i założyć należy, że jego rezultat jest prawidłowy. Dlatego też pomiar powierzchni domu podczas jego odbioru nie jest uzasadniony. W przypadku kupna domu od dewelopera warto jedynie mieć na uwadze fakt, iż pomiar dokonywany jest według wskazanej w umowie deweloperskiej normy i rozważyć można weryfikację zgodności pomiaru z zastosowaną normą (na przykład czy do powierzchni wliczona została powierzchnia pod ściankami działowy, czy nie). Gdyby okazało się, że mamy do czynienia z niezgodnością pomiaru z normą z umowy, wówczas dobrze jest zwrócić się do dewelopera o wyjaśnienie i, w przypadku zawyżonej powierzchni, o ewentualny zwrot nadpłaconych środków.

Oceń artykuł:

Inwentaryzacja powykonawcza domu | zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 250 opinii.