W artykule dowiadujemy się jak prawidłowo odebrać mieszkanie od najemcy

Do odbioru mieszkania od najemcy warto jest przygotować się ze stosownym wyprzedzeniem, dzięki czemu powinien on przebiec bezproblemowo. 

Jak wygląda odbiór mieszkania po zakończeniu najmu

Odbiór lokalu powinien zostać przeprowadzony wraz z wygaśnięciem bądź rozwiązaniem umowy najmu. Już na etapie podpisywania umowy z najemcą warto pamiętać o tym, aby sporządzić protokół przekazania mu mieszkania, w którym warto opisać dokładnie wyposażenie lokalu oraz jego stan techniczny (dobrym rozwiązaniem będzie także przygotowanie dokumentacji fotograficznej, która może okazać się przydatna na etapie odbioru lokalu na potrzeby porównania stanu sprzed wynajmu oraz po jego zakończeniu).

Zwracane mieszkanie powinno być czyste i posiadać jedynie ślady zwykłej jego eksploatacji. Wszelkie wady i usterki, za powstanie których odpowiedzialność ponosi najemca, mogą stanowić podstawę do potrącenia kosztów napraw z kaucji, wpłaconej przez najemcę przed rozpoczęciem najmu. W celu uniknięcia zbędnych problemów w trakcie odbioru warto jest jeszcze przed jego terminem spotkać się z najemcą w mieszkaniu i dokładnie je obejrzeć, dzięki czemu najemca zyska dodatkowy czas na przeprowadzenie ewentualnych porządków lub naprawę niewielkich usterek. Już podczas właściwego odbioru mieszkania sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy, w którym należy umieścić szczegółowy opis odbieranego lokalu wraz wykrytymi usterkami. Tu również przydatne może okazać się sporządzenie dokumentacji fotograficznej. Konieczne będzie też spisanie stanu liczników na potrzeby dokonania rozliczenia z dostawcami mediów. Według art. 675 Kodeksu cywilnego „po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania”.

Ponieważ przeprowadzenie kompleksowej oceny stanu technicznego mieszkania może wymagać posiadania sporej wiedzy technicznej oraz doświadczenia w tym zakresie, nieoceniona może okazać się pomoc inżyniera lub inspektora budowlanego, który bez problemu zidentyfikuje wszystkie istniejące w mieszkaniu usterki. Skorzystanie ze wsparcia profesjonalisty z firmy Odbiór.pl podczas odbioru lokalu od najemcy będzie najlepszym rozwiązaniem. 

Rozliczenie kaucji po odbiorze mieszkania od najemcy

Kaucja stanowi zabezpieczenie umowy najmu, które może zostać wykorzystane na naprawę usterek, do powstania których przyczynił się najemca, bądź rozliczenia jego zaległości z tytułu opłat (czynsz oraz opłaty licznikowe). Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego „kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu”. Zgodnie ze wspomnianą ustawą właściciel mieszkania zobowiązany jest do zwrotu kaucji w zwaloryzowanej wysokości (na podstawie czynszu, obowiązującego w dniu zwrotu mieszkania), przy czym nie może ona być niższa od kwoty pobranej od najemcy.

Oceń artykuł:

Odbiór mieszkania od najemcy | 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 34 opinii.