Podatek od nieruchomości jest ustalany przez Ministerstwo Finansów każdego roku. Co roku Minister Finansów dokonuje waloryzacji stawek podatku na podstawie cen towarów i usług w poprzednim roku. Niestety w roku 2022 właściciele nieruchomości muszą zapłacić o 4% więcej niż w roku poprzednim.

Podstawa prawna podatku od nieruchomości oraz stawki

Podstawą prawną podatku od nieruchomości jest Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r., która określa maksymalne stawki podatku liczonego zgodnie z powierzchnią domów, mieszkań i gruntów. Organami właściwymi do prowadzenia spraw związanych z podatkiem od nieruchomości są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

Jak wspomniano wcześniej w roku 2022 o około 4% wzrosły maksymalne stawki podatku w porównaniu z rokiem 2021. Właściciele gruntów, które związane są z działalnością gospodarczą muszą uiścić podatek w stawce 1,03 zł za metr kwadratowy. W 2021 roku było to 0,99 zł. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wyróżnia także inne rodzaje gruntów objęte inną stawką podatku:

  • grunty pod wodami powierzchniowymi – 5,17 złotych za 1 hektar powierzchni,
  • grunty na rzecz organizacji pożytku publicznego – 0,54 złote za metr kwadratowy,
  • grunty niezabudowane, które objęte są obszarem rewitalizacji – 3,40 złotych za metr kwadratowy.

Podatek od nieruchomości oprócz gruntów dotyczy również budynków i w zależności od rodzajów nieruchomości można wyróżnić poniższe stawki podatku:

  • budynki mieszkalne – 0,89 złotych za metr kwadratowy,
  • budynki związane z działalnością gospodarczą – 25,74 złote za metr kwadratowy powierzchni użytkowej,
  • budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie sprzedaży materiału siewnego – 12,04 złote za metr kwadratowy powierzchni użytkowej,
  • budynki związane ze świadczeniami zdrowotnymi – 5,25 złotych za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Kto jest zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości?

Wspomniana wcześniej Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa podmioty, na których spoczywa obowiązek płacenia podatku od nieruchomości. Zgodnie z prawem podatek ten muszą płacić wszyscy właściciele nieruchomości oraz obiektów budowlanych. Ponadto osoby, które są wieczystymi użytkownikami gruntów także muszą uiszczać podatek od nieruchomości.

Z podatku od nieruchomości zwolnieni są rolnicy, gdyż oni płacą za swoje grunty podatek rolny. Właściciele Rodzinnych Ogródków Działkowych także zwolnieni są z podatku od nieruchomości, o ile powierzchnia altany na działce nie przekracza 35 metrów kwadratowych.

Obowiązek podatkowy w przypadku nieruchomości powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po zdarzeniu powodującym władanie nieruchomością.

Podatek od nieruchomości – kiedy trzeba zapłacić?

Właściciele nieruchomości płacą podatek z tego tytułu w czterech ratach rozłożonych równomiernie w ciągu roku. Terminy spłaty przypadają na piętnastego dnia miesięcy: marca, maja, września oraz listopada. Warto wiedzieć, iż jeśli podatek od nieruchomości nie przekracza 100 zł należy go w całości zapłacić do 15 marca. W dobie powszechnej informatyzacji podatek od nieruchomości można uregulować za pośrednictwem aplikacji bankowej. Oczywiście osoby, które wolą płacić w sposób tradycyjny, mogą to zrobić w kasie urzędu gminy lub miasta.

Jakie grożą kary za niezapłacenie podatku od nieruchomości?

Od niezapłaconego podatku będą narastać odsetki w ustawowej wysokości 8% w stosunku rocznym. Dlatego też im większa zaległość, tym większa kwota odsetek do spłaty.

Osoby, które przez dłuższy czas nie płacą podatku od nieruchomości i posiadają duże zaległości mogą spodziewać się wszczęcia egzekucji. Płatnik może także wystąpić o odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości wraz z odsetkami. Niekiedy organ właściwy może także na wniosek płatnika umorzyć część lub całość zaległości.

Odbiór techniczny mieszkania – dlaczego warto skorzystać z usługi fachowców?

Odbiorem technicznym mieszkania można nazwać gruntowne sprawdzenie stanu technicznego obiektu. Odbiór ten odbywa się najczęściej przed podpisaniem umowy kupna nieruchomości. Dlatego też tak ważne jest to, by odbiór techniczny mieszkania zlecić profesjonalnej firmie. Na stronie internetowej odbior.pl można znaleźć wszystkie informacje odnośnie do usługi fachowego odbioru technicznego mieszkania. Wykwalifikowani pracownicy sprawdzą dokładnie standard wykończenia i zgodność lokalu z prawem budowlanym. Jeśli stwierdzone zostaną jakiekolwiek mankamenty, informacja ta zostanie zgłoszona do dewelopera, aby te niedociągnięcia usunąć jeszcze przed podpisaniem umowy własnościowej.

Proces zakupu mieszkania lub domu jest bardzo wyczerpujący, dlatego też warto powierzyć wykonanie odbioru technicznego fachowcom, którzy zrobią to najlepiej.

Oceń artykuł:

Jakie stawki od podatku od nieruchomości w 2022?
Średnia 5/5 na podstawie 9 opinii.