W poniższym artykule wyjaśniamy, kiedy następuje sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego sprzedaży mieszkania.

Kupujesz mieszkanie i zastanawiasz się jakie kroki czekają Cię  trakcie procesu sprzedażowego? Protokół zdawczo-odbiorczy to jeden z dokumentów, o których nie możesz zapomnieć, ponieważ to dzięki niemu możesz dochodzić swoich praw, gdyby okazało się, że właściciel lub deweloper zataił przed Tobą jakieś problemy. O czym trzeba pamiętać, dokonując odbioru?

Protokół odbioru mieszkania rynek wtórny

Niezależnie od tego, czy nieruchomość, którą kupujesz, pochodzi z rynku wtórnego czy z pierwotnego, odbiór musi zostać dokonany. W przypadku mieszkań od dewelopera to właśnie sprzedający wyznacza termin, jednak konieczne jest, żeby wydarzyło się to po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla zakończonej inwestycji. Oczywiście musi być to data dogodna dla Ciebie. Deweloper nie może sam wykonać sprawdzenia stanu technicznego, także nie martw się, że cokolwiek stanie się bez Twojej zgody. Kupując nieruchomość z rynku wtórnego natomiast, sam odbiór następuje w momencie przekazania kluczy, jednak już wcześniej trzeba dokonać pewnych czynności. Chodzi w szczególności o dokładne sprawdzenie stanu technicznego budynku. Jeśli obawiasz się, że samodzielnie nie poradzisz sobie z tym tematem, skontaktuj się z nami, a nasz technik przyjedzie na miejsce i przeprowadzi profesjonalny audytu nieruchomości.

Posadzka balkonu spadek do weryfikacji

Stan techniczny mieszkania

Pamiętaj, że sprawdzenie stanu technicznego mieszkania, niezależnie od tego, czy jest ono „z drugiej ręki” czy od dewelopera, jest absolutną koniecznością. Jeśli nie chcesz niemiło zaskoczyć się po chwili mieszkania w nowym miejscu, musisz przeanalizować wszystko z dużą precyzją. Istotne, jest, aby sprawdzić, w jakiej kondycji są ściany i tynki, a dokładniej czy nie widać na nich pęknięć, zalań, zagrzybienia czy ubytków. Poza tym konieczne jest zweryfikowanie szczelności i osadzenia okien, drzwi oraz parapetów, a także stanu podłóg i wszystkich instalacji. Nie zapomnij także ocenić stanu technicznego całego budynku, ponieważ to także ma ogromne znacznie dla komfortu życia!

Protokół zdawczo-odbiorczy przy sprzedaży mieszkania

Wszystkie poprzednie kroki wykonane? Czas na sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego. Zazwyczaj, taki dokument przynosi ze sobą sprzedający, jednak nie oznacza to, że możesz stracić czujność i podpisać wszystko, co zostanie Ci wskazane. Sprawdź, czy protokół zawiera  wszystkie niezbędne informacje. Jakie dane muszą się w nim znaleźć? Data, adres, numer lokalu i metraż, lista wad i usterek (z dokładnym opisem, podziałem na kategorie i pomieszczenia), miejsce na podpis obu stron transakcji. W przypadku mieszkania z rynku wtórnego pamiętaj, że oprócz powyższych kwestii, w protokole konieczne jest zawarcie: ogólnego opisu mieszkania, opisu wyposażenia lokalu, stanu liczników, ilości przekazanych kompletów kluczy oraz informacji o przynależnościach. Warto dołączyć także dokumentację fotograficzną, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku.

Jeśli nie wiesz jak zabrać się za sprawdzenie stanu technicznego mieszkania lub obawiasz się, że pominiesz coś ważnego w sporządzaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, skontaktuj się z nami! Wszystkie formalności, załatwimy za Ciebie.

Odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości przez sprzedającego

Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić zarówno przez sprzedającego, jak i kupującego. Ostateczne odstąpienie jednak nie następuje od razu, gdyż na początku, któraś ze stron wzywa do zrealizowania postanowienia umownego i wyznacza konkretną datę. Dopiero po upływie terminu, strona może odstąpić od umowy. Jak w przypadku każdej umowy, najważniejsze jest dokładne zapoznanie się z jej zapisami, gdyż może zdarzyć się, że w niektórych przypadkach odstąpienie od umowy będzie niemożliwe. Najczęstszą przyczyną przez którą sprzedający odstępują od umowy, to naruszenie przez kupującego obowiązku zapłaty całości lub części kwoty za kupo nieruchomości.

Najczęstsze pytania

Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera w sobie dwa zagadnienia, pierwsze związane jest z odbiorem mieszkania, zaś drugie ze zdaniem go nowemu właścicielowi.

Ważne, by dać sobie czas w trakcie odbioru i sprawdzić przede wszystkim elementy konstrukcyjne, wszystko, co kosztowne i trudne w naprawie, a dopiero na końcu drobne usterki.

Niezbędne są łaty i kątomierze, przyda się też szczelinomierz i wilgotnościomierz, ale najwięcej niezależnie od tego, czy to rynek pierwotny, czy wtórny dowiemy się używając kamery termowizyjnej.

Po wykonanym odbiorze warto spisać protokół, w którym zawarte zostaną wszystkie nieprawidłowości, dzięki temu: na rynku pierwotnym deweloper będzie miał obowiązek je naprawić, zaś na rynku wtórnym kupujący będzie miał podstawy do negocjowania ceny.

Wszelkie istotne kwestie można dołączyć do protokołu w formie fotografii, dzięki czemu bardziej precyzyjne są informacje, które zostały zawarte w treści.

Zawarte są w nim informacje dotyczące konkretnego terminu zdania mieszkania, odczytów liczników, czy chociażby liczby kompletów przekazanych kluczy.

Oceń artykuł:

Protokół zdawczo-odbiorczy sprzedaży mieszkania | zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 84 opinii.