W poniższym artykule wyjaśniamy, jak sporządzić protokół podczas sprzedaży mieszkania.


Kupno nieruchomości jest znacznie bardziej skomplikowanym procesem, niż mogłoby się wydawać. Bardzo istotne znaczenie ma protokół zdawczo-odbiorczy. Dlaczego umowa przedwstępna ma bardzo istotne znaczenie?

Co dokładnie powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy?

Należy mieć świadomość, że nie istnieje jedna powszechnie obowiązująca wersja tego dokumentu. W protokole muszą znajdować się nie tylko dane osobowe, ale również kontaktowe dwóch stron. Nie można zapomnieć o wskazaniu miejsca, daty, a także celu sporządzenia omawianego dokumentu. W protokole powinno się również dokładnie określić stan techniczny mieszkania. Warto wskazać ewentualne ubytki i usterki. Rekomendowane jest także zwrócenie szczególnej uwagi na kondycję podłóg, ścian, okien czy instalacji hydraulicznej. W dokumencie powinny być także wskazane elementy wyposażenia np. sprzęt RTV i AGD. Oczywiście protokół musi być sporządzony w dwóch identycznie brzmiących egzemplarzach. Świetnym rozwiązaniem będzie wzbogacenie go o dokumentację fotograficzną.

Wspomniane zdjęcia mogą perfekcyjnie odzwierciedlić stan techniczny mieszkania. Jak wiadomo może to mieć ogromne znaczenie w przypadku wystąpienia sporu.

Sprzedaż mieszkania za gotówkę krok po kroku

Jak przy każdej sprzedaży, aby ktoś mógł kupić naszą nieruchomość, musimy zacząć od wystawienia ogłoszenia. Kiedy zaczną napływać wiadomości zwrotne od zainteresowanych kupnem, to warto już na tym etapie przygotować umowę sprzedaży, w której zaznaczymy, że kupujący dokona zapłaty gotówką. Po sporządzeniu umowy kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy sprzedaży i przekazanie pieniędzy przez kupującego. Pamiętajmy, aby podpisanie otrzymania pieniędzy było poprzedzone dokładnym jej przeliczeniem, Ostatnim etapem będzie przeniesienie własności na kupującego i przekazanie kluczy. 

Co daje w praktyce protokół zdawczo-odbiorczy?

Jest to przede wszystkim dokument, który może być bardzo przydatny w przypadku wystąpienia nieporozumień czy sporów pomiędzy kupującym, a sprzedającym już po sfinalizowaniu transakcji. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że wspomniane problemy bardzo często znajdują finał w sądzie. Jak wiadomo, potrzebny będzie właściwy materiał dowodowy. Godny uwagi jest fakt, że strony złożonym podpisem potwierdzają wszystkie informacje zawarte w protokole. Dokument może być zatem wykorzystany w postępowaniu sądowym nie tylko przez kupujących, ale również sprzedających. Ponadto sądy opierają swoje orzeczenia na podstawie protokołu. Rekomendowane jest zatem dopełnienie tej formalności mimo braku wymogu prawnego jego sporządzenia.

Dokument może bowiem zdecydowanie ułatwić dochodzenie roszczeń jednej ze stron w przypadku postępowania sądowego. Należy jednak pamiętać, aby protokół był prawidłowo sporządzony. Musi zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące przedmiotowego lokalu.

Oceń artykuł:

Sprzedaż mieszkania - protokół | zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 4 opinii.