W poniższym artykule wyjaśniamy, jakie są różnice między umową deweloperską a umową kupna-sprzedaży.

Zasadniczą różnicą pomiędzy zakupem mieszkania od dewelopera a z rynku pierwotnego jest typ umowy. W pierwszym przypadku nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę deweloperską, a w kolejnym – umowę sprzedaży. Obie umowy zawierają podobne elementy typu – cena, harmonogram spłat, opis przedmiotu umowy i tym podobne. Różnią się za to nazewnictwem poszczególnych stron oraz ich prawami i obowiązkami. Szczegóły odnośnie danych typów umowy znajdziesz poniżej w następnych akapitach.

Umowa deweloperska – podstawowe informacje

Umowa deweloperska jest regulowana przez Ustawę deweloperską z 2011 roku. Umowa ta musi zostać podpisana w formie aktu notarialnego przez strony zwane deweloperem i nabywcą. Głównym obowiązkiem nabywającego jest uregulowanie ceny za daną nieruchomość, a dewelopera – jej wybudowanie oraz przeniesienie własności na osobę kupującą. Niezbędnym elementem umowy deweloperskiej jest zapis o rachunku powierniczym, który stanowi podstawowy środek ochrony nabywcy. Ponadto w umowie występują też informacje dotyczące szczegółów prawnych, technicznych oraz finansowych wraz z etapami, oraz kluczowym terminami dla całego procesu realizacji inwestycji. Tu trzeba nadmienić, że umowa deweloperska jest zawierana już w trakcie budowy budynku i przed otrzymaniem przez dewelopera pozwolenia na jego użytkowanie.

Umowa sprzedaży mieszkania z rynku wtórnego

Z kolei umowę sprzedaży mieszkania reguluje Kodeks Cywilny. Strony tej umowy to kupujący i sprzedawca, którzy są zobowiązani do podpisania jej w kancelarii notarialnej. Generalnie umowa zakłada, iż kupujący powinien kupić mieszkania za ustaloną cenę w konkretnym terminie, a sprzedawca obiecuje je sprzedać wraz z przeniesieniem własności na stronę kupującą. Istotnymi elementami umowy są elementy opisujące jej przedmiot, to jest: metraż, cena, rozkład pomieszczeń, szczegóły finansowe, prawne, jak również numer księgi wieczystej. Poza tym nie może zabraknąć w niej warunków przekazania lokalu oraz terminów płatności.

Oceń artykuł:

Umowa deweloperska a umowa sprzedaży | 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 16 opinii.