W artykule dowiadujemy się jak wezwać dewelopera do usunięcia wad.

Deweloper ma obowiązek usunięcia wad, których dopuścił się podczas budowy inwestycji, ale nie jest to tak oczywiste. Należy wykonać kilka ważnych kroków.

Odbiór techniczny inwestycji

Realizując inwestycję deweloperską, najczęściej inwestor nie może jej kontrolować na bieżąco. Dopiero w momencie, w którym jest czas na odbiór techniczny, nabywca może sprawdzić, czy inwestycja powstała zgodnie z tym, co zostało zapisane w umowie deweloperskiej, czy standard deweloperski jest należycie wykonany, czy nie ma żadnych braków, zawilgoceń, odchyłek od normy czy krzywizn na ścianach. 

Każda wada, która zostanie w trakcie odbioru technicznego wykryta, powinna zostać udokumentowana i wpisana do protokołu odbioru. Jest to niezwykle ważny dokument, ponieważ dzięki niemu mamy możliwość domagać się od dewelopera naprawy tych wadliwych elementów, które do protokołu zostały wpisane.

Wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera

Ustawa deweloperska ma na celu zabezpieczenie interesu nabywcy. Jeśli w protokole odbioru uwzględniono usterki, deweloper ma obowiązek odnieść się do nich w ciągu 14 dni od dnia sporządzenia protokołu, zaś w ciągu 30 dni ma obowiązek, by te nieprawidłowości usunąć. Jeśli deweloper nie usuwa usterek, warto wystosować wezwanie do naprawy usterek znajdujących się w protokole w określonym terminie, jeśli deweloper się do tego nie odniesie, możemy naprawić usterki na koszt dewelopera.

Finalnie, kosztorys naprawy powinien otrzymać deweloper, który jeśli nie zapłaci za naprawę wad i usterek, jakich się dopuścił, może spodziewać się, że nabywca wystąpi bezpośrednio do sądu, by uzyskać zwrot udokumentowany w kosztorysie. To bardzo ważne, by domagać się naprawy tego, co wcześniej nie zostało wykonane poprawnie. Tym bardziej że za inwestycje deweloperskie płaci się naprawdę dużo, więc można założyć, że standard deweloperski zostanie wykonany w sposób zadowalający, pozbawiony wad i usterek.

Wzór pisma do dewelopera o usunięcie usterek

Pismo skierowane do dewelopera z żądaniem usunięcia odnalezionych podczas odbioru usterek powinno zawierać:

  • miejscowość i datę,
  • imię i nazwisko właściciela mieszkania,
  • adres właściciela,
  • nazwę firmy deweloperskiej i adres,
  • datę odbioru technicznego,
  • opis wezwania z uzasadnieniem oraz listę usterek,
  • określony czas na ustosunkowanie dewelopera do wezwania,
  • podpis właściciela.

Oceń artykuł:

Wezwanie dewelopera do usunięcia wad | 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 263 opinii.