W poniższym artykule wyjaśniamy, co robić w przypadku zatajenia informacji o nieruchomości przez sprzedawcę.

Wady nieruchomości – rodzaje

W procesie zakupu nieruchomości możemy spotkać się z różnymi typami wad. Do najczęstszych należą wady w obszarze technologicznym, inaczej wady fizyczne, a także w sensie prawnym, tj. wady prawne. Za wady uznaje się wszelkie odstępstwa od umowy i tak wśród wad fizycznych można wymienić: brak właściwości pod względem celu lub przeznaczenia; brak właściwości, o której zapewniał sprzedawca; przedmiot umowy został wydany, jak niezupełny, albo nie nadaje się do celu, o którym kupujący mówił sprzedawcy przed zawarciem umowy. Z kolei do wad prawnych zalicza się sytuacje, gdy: sprzedawana rzecz jest obciążona prawem osoby trzeciej, albo stanowi własność osoby trzeciej.

Dodatkowo wada prawna może wiązać się także z ograniczeniem w korzystaniu daną rzeczą, które wynika z orzeczenia bądź decyzji właściwego organu. Zazwyczaj oznacza to obciążenie nieruchomości prawem rzeczowym (służebność, hipoteka), albo prawem obligacyjnym (umową najmu, dzierżawy).

Rękojmia a wady fizyczne

Rękojmia to narzędzie służące do ochrony interesu nabywcy nieruchomości, które działa od momentu zawarcia umowy do czasu 5 lat. Dotyczy ona zarówno lokali z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Zapisy rękojmi regulowane są przez Kodeks cywilny i jej zapisy powinny znaleźć się w umowie sprzedaży. Sprzedawca nie może z niej zrezygnować poza określonymi prawem przepisami, gdzie dopuszczalne jest jej wyłączenie bądź mamy do czynienia z umową konsumencką. Dlatego też nabywca kupujący mieszkanie, bądź dom na rynku wtórnym, który posiada wady fizyczne, może skorzystać z uprawnień, jakie daje mu rękojmia.

Zatajenie informacji przy sprzedaży nieruchomości  

O zatajeniu informacji przy sprzedaży nieruchomości mówimy, gdy sprzedający wiedział o danej wadzie i celowo nie poinformował o niej nabywcy. I tak w sytuacji odkrycia wady fizycznej tuż po zawarciu umowy, możemy sięgnąć do praw, jakie daje nam rękojmia. Zgodnie z nią nabywca ma prawo żądać natychmiastowej naprawy nieprawidłowości, lub obniżenia ceny lokalu. Co więcej, jeśli wada jest istotna, to kupujący ma nawet możliwość odstąpienia od podpisanej umowy. Natomiast przy wykryciu wad prawnych kupujący ma następujące opcje – żądanie naprawienia kosztów, prawo do obniżenia ceny, a także do bezproblemowego zrezygnowania z umowy.

Oceń artykuł:

Zatajenie informacji przy sprzedaży nieruchomości | 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 48 opinii.