Odbiór mieszkania lub domu upoważnienie

Odbiór mieszkania lub domu upoważnienie | zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W poniższym artykule wyjaśniamy, kiedy następuje odbiór mieszkania/domu oraz czy nieruchomość może zostać odebrana przez pełnomocnika.

W poniższym artykule wyjaśniamy, czy pełnomocnik może odebrać nieruchomość zamiast nabywcy.

Pomimo iż możemy być w stanie z wyprzedzeniem określić w przybliżeniu termin odbioru zakupionego domu lub mieszkania, może w ostatniej chwili okazać się, że nie będziemy mogli pojawić się na odbiorze w dniu wskazanym przez dewelopera. W takiej sytuacji warto skorzystać z możliwości upoważnienia do stawienia się na odbiorze w naszym imieniu wskazanego przez nas pełnomocnika.

Kiedy odbiór mieszkania

W przypadku kupna nieruchomości na rynku pierwotnym odbiór odbywa się zawsze już po uzyskaniu przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji. Wówczas do nabywców przekazywane są zaproszenia ze wskazaniem indywidualnego terminu, w którym należy stawić się w celu przeprowadzenia odbioru domu lub mieszkania. Zgodnie z ustawą deweloperską jego obowiązkowymi uczestnikami są kupujący (lub jego pełnomocnik) oraz przedstawiciel dewelopera. Podczas odbioru dom lub mieszkanie sprawdzane jest pod względem zgodności z dokumentacją umowną oraz prawem budowlanym i obowiązującymi normami budowlanymi. Do sporządzanego w jego trakcie protokołu wpisywane są wszystkie stwierdzone nieprawidłowości, które następnie, po ich uznaniu przez dewelopera, są naprawiane na jego koszt, co powinno wydarzyć się w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu. Warto tu zaznaczyć, że odbiór nie jest jednoznaczny z przekazaniem nabywcy kluczy - ma to miejsce tylko wtedy, jeżeli zastrzegliśmy to w naszej umowie.

Jeżeli nieruchomość kupujemy na rynku wtórnym, wówczas odbieramy ją już po podpisaniu umowy sprzedaży oraz po wpłaceniu całej ceny na rzecz sprzedającego. Podczas odbioru podpisywany jest protokół zdawczo-odbiorczy, w którym powinny znaleźć się informacje na temat stanu technicznego domu lub mieszkania na dzień jego przekazania oraz jego wyposażenia. Należy także pamiętać o spisaniu liczników.

Odbiór domu lub mieszkania przez pełnomocnika 

Jeżeli zależy nam na jak najszybszym odebraniu zakupionej nieruchomości, a nie mamy możliwości pojawienia się na odbiorze osobiście, warto, jest upoważnić do tej czynności kogoś, kto w naszym imieniu sprawdzi najważniejsze parametry domu lub mieszkania i dopilnuje, aby wszystkie stwierdzone wady zostały wpisane do protokołu odbioru.

Najlepszym rozwiązaniem jest udzielenie stosownego pełnomocnictwa doświadczonemu technikowi lub inżynierowi z firmy odbiór.pl.

W upoważnieniu należy zawrzeć przede wszystkim dane nabywcy, dane nieruchomości, ewentualnie numer umowy deweloperskiej lub sprzedaży, dane pełnomocnika oraz określić zakres pełnomocnictwa. Pamiętać należy o podpisaniu się na dokumencie i upewnieniu się, że pełnomocnik będzie w jego posiadaniu w dniu odbioru.


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:


O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.