W poniższym artykule wyjaśniamy, czy pełnomocnik może odebrać nieruchomość zamiast nabywcy.

Pomimo iż możemy być w stanie z wyprzedzeniem określić w przybliżeniu termin odbioru zakupionego domu lub mieszkania, może w ostatniej chwili okazać się, że nie będziemy mogli pojawić się na odbiorze w dniu wskazanym przez dewelopera. W takiej sytuacji warto skorzystać z możliwości upoważnienia do stawienia się na odbiorze w naszym imieniu wskazanego przez nas pełnomocnika.

Kiedy odbiór mieszkania

W przypadku kupna nieruchomości na rynku pierwotnym odbiór odbywa się zawsze już po uzyskaniu przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji. Wówczas do nabywców przekazywane są zaproszenia ze wskazaniem indywidualnego terminu, w którym należy stawić się w celu przeprowadzenia odbioru domu lub mieszkania. Zgodnie z ustawą deweloperską jego obowiązkowymi uczestnikami są kupujący (lub jego pełnomocnik) oraz przedstawiciel dewelopera. Podczas odbioru dom lub mieszkanie sprawdzane jest pod względem zgodności z dokumentacją umowną oraz prawem budowlanym i obowiązującymi normami budowlanymi. Do sporządzanego w jego trakcie protokołu wpisywane są wszystkie stwierdzone nieprawidłowości, które następnie, po ich uznaniu przez dewelopera, są naprawiane na jego koszt, co powinno wydarzyć się w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu. Warto tu zaznaczyć, że odbiór nie jest jednoznaczny z przekazaniem nabywcy kluczy - ma to miejsce tylko wtedy, jeżeli zastrzegliśmy to w naszej umowie.

Jeżeli nieruchomość kupujemy na rynku wtórnym, wówczas odbieramy ją już po podpisaniu umowy sprzedaży oraz po wpłaceniu całej ceny na rzecz sprzedającego. Podczas odbioru podpisywany jest protokół zdawczo-odbiorczy, w którym powinny znaleźć się informacje na temat stanu technicznego domu lub mieszkania na dzień jego przekazania oraz jego wyposażenia. Należy także pamiętać o spisaniu liczników.

Upoważnienie do odbioru mieszkania

Jeżeli zależy nam na jak najszybszym odebraniu zakupionej nieruchomości, a nie mamy możliwości pojawienia się na odbiorze osobiście, warto jest upoważnić do tej czynności kogoś, kto w naszym imieniu sprawdzi najważniejsze parametry domu lub mieszkania i dopilnuje, aby wszystkie stwierdzone wady zostały wpisane do protokołu odbioru.

Najlepszym rozwiązaniem jest udzielenie stosownego pełnomocnictwa doświadczonemu technikowi lub inżynierowi z firmy odbiór.pl.

W upoważnieniu należy zawrzeć przede wszystkim dane nabywcy, dane nieruchomości, ewentualnie numer umowy deweloperskiej lub sprzedaży, dane pełnomocnika oraz określić zakres pełnomocnictwa. Pamiętać należy o podpisaniu się na dokumencie i upewnieniu się, że pełnomocnik będzie w jego posiadaniu w dniu odbioru.

Oceń artykuł:

Odbiór mieszkania lub domu upoważnienie | zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 51 opinii.