Ustawa deweloperska a odbiór mieszkania

Ustawa deweloperska a odbiór mieszkania | zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W poniższym artykule podpowiadamy, jakie informacje o odbiorze mieszkania znajdują się w ustawie deweloperskiej.

W poniższym artykule podpowiadamy, co o odbiorze technicznym mieszkania mówi ustawa deweloperska.

Ustawa deweloperska – artykuł 27

W ustawie deweloperskiej, czyli ustawie z dnia 16 września 2011 roku „O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego”, znajdują się zapisy dotyczące m.in. odbioru technicznego lokalu zakupionego przez nabywcę od dewelopera. W artykule 27, a rozdziale 6 dotyczącym umowy deweloperskiej mamy 6 punktów odnoszących się do odbioru technicznego.

Odbiór mieszkania – zapis w ustawie deweloperskiej

Punkt pierwszy: informacja o tym, że odbiór techniczny jest wykonywany w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym przez nabywcę, a odbywa się to, gdy deweloper zakończy budowę.

Punkt drugi: odbiór techniczny jest wykonywany w obecności nabywcy, ale jak wiemy ten nabywca, jeżeli nie ma możliwości pojawienia się na odbiorze technicznym, może wysłać swojego pełnomocnika, który będzie zamiast niego uczestniczył w odbiorze,

Punkt trzeci: podczas odbioru sporządzany jest protokół odbioru, w którym to nabywca zapisuje wszelkie wady i usterki i odnalezione podczas sprawdzania domu/mieszkania.

 Punkt czwarty: deweloper ma 14 dni, aby ustosunkować się, do wskazanych przez nabywcę wad i usterek w protokole. Czyli deweloper musi doręczyć oświadczenie o uznaniu wad lub o odmowie uznania oraz musi również podać tego przyczyny.

 Punkt piąty: jeżeli deweloper podpisuje protokół odbioru, to ma 30 dni na usunięcie uznanych wad i usterek, a jeżeli nie dokona tego w ciągu 30 dni, to ustalony zostaje dodatkowy termin usunięcia wad.

W punkcie ostatnim, czyli 6: znajduje się informacja o przepisie z dnia 23 kwietnia 1964 roku, który mówi o tym, że jeżeli deweloper nie wywiąże się zobowiązań, które zostały opisane w wyżej wymienionych punktach, to mamy prawo do skorzystania z prawa rękojmi, czyli możliwości dochodzenia odpowiedzialności w związku ze znalezioną wadą fizyczną lub prawną w lokalu. Czas obowiązywania rękojmi w przypadku nieruchomości wynosi 5 lat.


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 2 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:


O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.