W poniższym artykule podpowiadamy, co o odbiorze technicznym mieszkania mówi ustawa deweloperska.

Ustawa deweloperska – artykuł 27

W ustawie deweloperskiej, czyli ustawie z dnia 16 września 2011 roku „O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego”, znajdują się zapisy dotyczące m.in. odbioru technicznego lokalu zakupionego przez nabywcę od dewelopera. W artykule 27, a rozdziale 6 dotyczącym umowy deweloperskiej mamy 6 punktów odnoszących się do odbioru technicznego.

Spękanie tynku

Odbiór mieszkania – zapis w ustawie deweloperskiej

Punkt pierwszy: informacja o tym, że odbiór techniczny jest wykonywany w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym przez nabywcę, a odbywa się to, gdy deweloper zakończy budowę.

Punkt drugi: odbiór techniczny jest wykonywany w obecności nabywcy, ale jak wiemy ten nabywca, jeżeli nie ma możliwości pojawienia się na odbiorze technicznym, może wysłać swojego pełnomocnika, który będzie zamiast niego uczestniczył w odbiorze,

Punkt trzeci: podczas odbioru sporządzany jest protokół odbioru, w którym to nabywca zapisuje wszelkie wady i usterki i odnalezione podczas sprawdzania domu/mieszkania.

 Punkt czwarty: deweloper ma 14 dni, aby ustosunkować się, do wskazanych przez nabywcę wad i usterek w protokole. Czyli deweloper musi doręczyć oświadczenie o uznaniu wad lub o odmowie uznania oraz musi również podać tego przyczyny.

Punkt piąty: jeżeli deweloper podpisuje protokół odbioru, to ma 30 dni na usunięcie uznanych wad i usterek, a jeżeli nie dokona tego w ciągu 30 dni, to ustalony zostaje dodatkowy termin usunięcia wad.

W punkcie ostatnim, czyli 6: znajduje się informacja o przepisie z dnia 23 kwietnia 1964 roku, który mówi o tym, że jeżeli deweloper nie wywiąże się zobowiązań, które zostały opisane w wyżej wymienionych punktach, to mamy prawo do skorzystania z prawa rękojmi, czyli możliwości dochodzenia odpowiedzialności w związku ze znalezioną wadą fizyczną lub prawną w lokalu. Czas obowiązywania rękojmi w przypadku nieruchomości wynosi 5 lat.

Najczęstsze pytania

Zgodnie z zapisami ustawy deweloperskiej, mieszkanie możemy odebrać tuż po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie budynku przez dewelopera.

Najczęściej w odbiorze bierze udział strona dewelopera i nabywca, ze strony dewelopera będzie to jego pełnomocnik lub ktoś z ekipy zajmującej się wykonawstwem, zaś nabywca może być sam lub może mieć eksperta od odbiorów, może też wyznaczyć pełnomocnika.

W trakcie odbioru wszystkie istotne wady wpisuje się do protokołu, który na końcu podpisują strony obecne podczas odbioru.

Deweloper ma na odpowiedź 14 dni i w zależności od jego decyzji, albo wady uzna i będzie musiał je naprawić, albo ich nie uzna i będzie musiał uzasadnić swoją decyzję.

Deweloper na usunięcie wad ma 30 dni, które liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru, może ten termin wydłużyć, ale musi to uzasadnić.

Jeśli deweloper nie chce usunąć wad, mamy prawo do rękojmi, czyli możliwości dochodzenia odpowiedzialności w związku ze znalezioną wadą fizyczną lub prawną w lokalu.

Oceń artykuł:

Ustawa deweloperska a odbiór mieszkania | 886 070 575
Średnia 4.9/5 na podstawie 92 opinii.