Czy ustawa deweloperska pomaga podczas odbioru mieszkania

Ustawa deweloperska a odbiór mieszkania | zadzwoń 886 070 575

zdjęcie do W poniższym artykule podpowiadamy,➡ jakie informacje o odbiorze➡mieszkania znajdują się w ustawie deweloperskiej.➽

W poniższym artykule podpowiadamy, co o odbiorze technicznym mieszkania mówi ustawa deweloperska.

Ustawa deweloperska – artykuł 27

W ustawie deweloperskiej, czyli ustawie z dnia 16 września 2011 roku „O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego”, znajdują się zapisy dotyczące m.in. odbioru technicznego lokalu zakupionego przez nabywcę od dewelopera. W artykule 27, a rozdziale 6 dotyczącym umowy deweloperskiej mamy 6 punktów odnoszących się do odbioru technicznego.

Spękanie tynku

Odbiór mieszkania – zapis w ustawie deweloperskiej

Punkt pierwszy: informacja o tym, że odbiór techniczny jest wykonywany w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym przez nabywcę, a odbywa się to, gdy deweloper zakończy budowę.

Punkt drugi: odbiór techniczny jest wykonywany w obecności nabywcy, ale jak wiemy ten nabywca, jeżeli nie ma możliwości pojawienia się na odbiorze technicznym, może wysłać swojego pełnomocnika, który będzie zamiast niego uczestniczył w odbiorze,

Punkt trzeci: podczas odbioru sporządzany jest protokół odbioru, w którym to nabywca zapisuje wszelkie wady i usterki i odnalezione podczas sprawdzania domu/mieszkania.

 Punkt czwarty: deweloper ma 14 dni, aby ustosunkować się, do wskazanych przez nabywcę wad i usterek w protokole. Czyli deweloper musi doręczyć oświadczenie o uznaniu wad lub o odmowie uznania oraz musi również podać tego przyczyny.

 Punkt piąty: jeżeli deweloper podpisuje protokół odbioru, to ma 30 dni na usunięcie uznanych wad i usterek, a jeżeli nie dokona tego w ciągu 30 dni, to ustalony zostaje dodatkowy termin usunięcia wad.

W punkcie ostatnim, czyli 6: znajduje się informacja o przepisie z dnia 23 kwietnia 1964 roku, który mówi o tym, że jeżeli deweloper nie wywiąże się zobowiązań, które zostały opisane w wyżej wymienionych punktach, to mamy prawo do skorzystania z prawa rękojmi, czyli możliwości dochodzenia odpowiedzialności w związku ze znalezioną wadą fizyczną lub prawną w lokalu. Czas obowiązywania rękojmi w przypadku nieruchomości wynosi 5 lat.


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 34 opinii.
Potrzebujesz odbioru technicznego? ZAREZERWUJ ODBIÓR!

Pytania i odpowiedzi

Kiedy mamy możliwość odebrać własne mieszkanie?

Zgodnie z zapisami ustawy deweloperskiej, mieszkanie możemy odebrać tuż po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie budynku przez dewelopera.

Kto jest obecny podczas odbioru?

Najczęściej w odbiorze bierze udział strona dewelopera i nabywca, ze strony dewelopera będzie to jego pełnomocnik lub ktoś z ekipy zajmującej się wykonawstwem, zaś nabywca może być sam lub może mieć eksperta od odbiorów, może też wyznaczyć pełnomocnika.

Czym kończy się odbiór?

W trakcie odbioru wszystkie istotne wady wpisuje się do protokołu, który na końcu podpisują strony obecne podczas odbioru.

Ile czasu ma deweloper na to, by uznać wady?

Deweloper ma na odpowiedź 14 dni i w zależności od jego decyzji, albo wady uzna i będzie musiał je naprawić, albo ich nie uzna i będzie musiał uzasadnić swoją decyzję.

Ile czasu ma deweloper na to, by usunąć wady?

Deweloper na usunięcie wad ma 30 dni, które liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru, może ten termin wydłużyć, ale musi to uzasadnić.

Co zrobić jeśli deweloper nie wywiązuje się ze swoich obowiązków?

Jeśli deweloper nie chce usunąć wad, mamy prawo do rękojmi, czyli możliwości dochodzenia odpowiedzialności w związku ze znalezioną wadą fizyczną lub prawną w lokalu.

JESTEŚMY CERTYFIKOWANI PRZEZ:

inzynier odbior mieszkania w warszawie

inzynier odbior mieszkania w warszawie


O odbiorach mieszkań i domów

Usługi odbioru mieszkań i domów - dowiedz się więcej

odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór mieszkania

Podczas odbioru mieszkania weryfikujemy m.in. stan ścian, kąty, wilgotności oraz piony i poziomy. Wszystkie usterki wpisujemy do protokołu odbioru.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Odbiór domu

W ramach odbioru domu sprawdzamy m.in. także poddasze, schody, bramę garażową i zagospodarowanie terenu.

ZAREZERWUJ ODBIÓR
odbiory mieszkań POLSKA od dewelopera w mieście POLSKA

Termowizja

Przy pomocy kamery termowizyjnej jesteśmy w stanie zweryfikować m.in. szczelność okien. Jesteśmy wyposażeni w kamery marki Flir.

ZAREZERWUJ ODBIÓR

Znamy normy i przepisy

Sprawdzamy zgodność mieszkania z licznymi normami

PN-ISO 9836:2015
Norma budowlana
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
PN-B-10110:2005
Norma budowlana
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN ISO 8501-1
Norma budowlana
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stropy.
PN-70/B-10101
Norma budowlana
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121
Norma budowlana
Okładziny z płytek ceramicznych.
PN-B-11206:1996
Norma budowlana
Materiały kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewnętrzne
PN-EN 1279-1:2018-08
Norma budowlana
Szkło w budownictwie, szyby zespolone. Wymagania ogólne i jakość wizualna.
PN-88/B-10085
Norma budowlana
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.